Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:19:32(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
  01/3/2019
    Khoai mỡ (6.1 kg x 17.000)        
    
 103.000
  01/3/2019  
    Tiêu hạt (2 kg x 100.000)        
    
 200.000
 
 Bán suất ăn:  162   phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 324.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 324.000
  303.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 02/03/2019 lúc 12:01:34(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:32:45(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
  02/3/2019
          Trứng gà (180 quả x 1.300)  
    
 234.000
  02/3/2019  
           Rau dền (10 Kg x 9.000)  
    
 90.000
  02/3/2019  
           Đu đủ (8 Kg x 8.000) 
    
 64.000
  02/3/2019
           Chuối (10 kg x 7.000)
 
 70.000
 
 Bán suất ăn:  126   phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 252.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 252.000
  458.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 02/03/2019 lúc 10:33:07(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:34:07(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
  4/3/2019
            Thịt Vissan (13 Kg x 65.000)
    
 845.000
  4/3/2019  
            Cà tím (23 Kg x 10.000)
    
 230.000
  4/3/2019  
            Ớt (0.5 K x  32.000)  
    
 16.000
  4/3/2019
            Chuối (14.3 Kg x 7.000)
 
 100.000
 
 Bán suất ăn:   222  phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 444.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 444.000
  1.191.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 04/03/2019 lúc 03:33:33(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:35:49(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
  5/3/2019
     Gà (30 Kg x 33.333)         
    
 1.000.000
  5/3/2019  
     Gừng xay VN (1 Kg x 35.000)       
    
 35.000
  5/3/2019  
     Đậu bắp (3.9 Kg x 13.000)       
    
 50.000
  5/3/2019
     Chanh (1 Kg x 17.000)    
 
 17.000
  5/3/2019
     Me (1 Kg x 23.000)     
 
 23.000
  5/3/2019
     Rau củ thập cẩm (9.2 Kg x 8.000)      
 
 73.000
  5/3/2019
     Chuối (14.3 Kg x 7.000)     
 
     100.000
  5/3/2019
     Giấy lau miệng Eco (2 lốc x 15.000) 
 
 30.000
 
 Bán suất ăn:  158   phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 316.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 316.000
  1.328.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 05/03/2019 lúc 04:19:00(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:36:33(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
  06/3/2019
     Rau má (4 Kg x  15.000)        
    
 60.000
  06/3/2019  
     Sả xay (0.5 kg x 12.000)      
    
 6.000
  06/3/2019  
     Mì căn (7 Kg x 23.000)      
    
 161.000
  06/3/2019
     Củ quả thập cẩm (9.75 kg x 8.000)     
 
 78.000
  06/3/2019
     Bộ báo rò rỉ gas (1 bộ x 600.000)     
 
 600.000
  06/3/2019
      Chuối (14.3 Kg x 7.000)   
 
 100.000
 
 Bán suất ăn:  175   phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
350.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 350.000
  1.005.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 06/03/2019 lúc 04:23:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:37:11(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
  07/3/2019
       Cá mó (15 kg x 55.000)    
    
 825.000
  07/3/2019  
      Cải thảo (15 Kg x 9.000)     
    
 135.000
  07/3/2019  
      Chuối (14.3 Kg x 7.000)       
    
 100.000
  07/3/2019
      Trứng gà (150 quả x 1.400)   
 
 210.000
 
 Bán suất ăn:   189  phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 378.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 378.000
  1.270.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 07/03/2019 lúc 04:19:23(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:37:38(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
  8/3/2019
          Hẹ (3.8 Kg x 13.000)  
    
 49.000
  8/3/2019  
          Cà chua (3 Kg x 18.000)  
    
 54.000
  8/3/2019  
          Thơm (3 trái x 8.000)  
    
 24.000
  8/3/2019
          Chuối (14.3 Kg x 7.000)
 
 100.000
  8/3/2019
          Tiền xe chở cá NC1 -> NC6
 
 100.000
  8/3/2019
          Thợ Lương ứng 2 triệu sửa bếp, toilet NC6 (lần 1)
 
 2.000.000
 
 Bán suất ăn:   187  phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 374.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 374.000
  2.327.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 08/03/2019 lúc 11:35:11(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:39:35(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
  9/3/2019
      Cần + ngò gai      
    
 20.000
  9/3/2019  
      Me (0.5 Kg x 24.000)      
    
 12.000
  9/3/2019  
      Đậu bắp (13 Kg x 8.000)      
    
 104.000
  9/3/2019
      Cà chua (3 Kg x 18.000)     
 
 54.000
  9/3/2019
      Chuối (10 Kg x 7.000)   
 
 70.000
  9/3/2019
      Trả thợ Lương 1.5 triệu sửa bếp, toilet NC6 (lần 2)   
 
 1.500.000
 
 Bán suất ăn:   134  phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 134.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 134.000
  1.760.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 10/03/2019 lúc 08:20:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:40:08(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
  11/3/2019
      Cải bẹ xanh (6 Kg x 12.000)      
    
 72.000
  11/3/2019  
      Đậu đũa (11.7 Kg x 9.000)      
    
 105.000
  11/3/2019  
      Ớt (0.5 K x  35.000)      
    
 17.000
  11/3/2019
      Chuối (14.3 Kg x 7.000)    
 
 100.000
  11/3/2019
      Thùng rác Clean mái ngói (1 cái x 59.000)    
 
 59.000
  11/3/2019
      Xịt vệ sinh Linax 1 bộ + công thợ    
 
 100.000
  11/3/2019
      Rửa ảnh bếp + WC (5 ảnh x 10.000)  
 
     50.000
  11/3/2019
      Nhân viên ứng lương   
 
 6.500.000
 
 Bán suất ăn:  196   phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 392.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 392.000
  7.003.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 11/03/2019 lúc 04:20:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:40:37(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
  12/3/2019
            Cải thìa (6.1 Kg x 9.000)
    
 55.000
  12/3/2019  
            Gà (30 Kg x 33.333)
    
 1.000.000
  12/3/2019  
            Chuối (14.3 Kg x 7.000) 
    
 100.000
 
 Bán suất ăn:   195  phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14, Q.Bình Thạnh :  4 phần 
 390.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 390.000
 1.155.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 12/03/2019 lúc 05:32:50(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:41:17(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
  13/3/2019
      Gas (2 bình x 1.029.000) - gas dư 302.000 (13.2 Kg x 22.900)      
    
 1.756.000
  13/3/2019  
      Chả cá (14 Kg x 25.000)     
    
 350.000
  13/3/2019  
      Thịt Vissan (13 Kg x 65.000)      
    
 845.000
  13/3/2019
      Bầu (15 Kg x 6.000)    
 
 90.000
  13/3/2019
      Cải dún (6 Kg x 8.000)    
 
 48.000
  13/3/2019
      Tiền Internet  6 tháng, đóng trước được giảm 20%
 
 990.000
  13/3/2019
      Chuối (14.3 Kg x 7.000)   
 
 100.000
 
 Bán suất ăn:  216   phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14 -
 Q.Bình Thạnh:  4 phần 
 432.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 432.000
  4.179.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 13/03/2019 lúc 05:00:56(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#12 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:42:17(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
  14/3/2019
       Rau dền (15.9 Kg x 7.000)     
    
 111.000
  14/3/2019  
       Hẹ (6 Kg x 13.000)     
    
 78.000
  14/3/2019  
       Basa phi lê (22.4 Kg x 65.000)     
    
 1.456.000
  14/3/2019
       Trứng gà (90 quả x 1.200)   
 
 108.000
  14/3/2019
       Chuối (14.3 Kg x 7.000)  
 
 100.000
  14/3/2019
       Phí rút tiền ACB (Chú Năm rút 15 triệu) 
 
 4.400
 
 Bán suất ăn:  232   phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14 -
 Q.Bình Thạnh:  4 phần 
 464.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 464.000
  1.857.400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 14/03/2019 lúc 04:04:32(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#13 Đã gửi : 12/03/2019 lúc 05:35:16(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
  15/3/2019
         Gà (30 Kg x 33.333)
    
 1.000.000
  15/3/2019  
         Chanh (1 Kg x 18.000)    
    
 18.000
  15/3/2019  
         Khoai tây, bí rợ, khoai lang, cà rốt ĐL (10 Kg x 10.000)   
    
 100.000
  15/3/2019
         Chuối (11.5 Kg x 7.000) 
 
 80.000
  15/3/2019
         Than (3 Kg x 10.000)  
 
 30.000
  15/3/2019
         Tiền nước 
 
 380.000
  15/3/2019
         Tiền nhà Tháng 4/2019 (đưa sớm)
 
     17.000.000
 
 Bán suất ăn:  180   phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14 -
 Q.Bình Thạnh:  4 phần 
 360.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 360.000
  18.608.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 15/03/2019 lúc 03:50:34(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.738 giây.