Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:47:35(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                     
   01/3/2019
       Bán quần áo 
   NC6
 
 100.000 đ    
   01/3/2019
       Ẩn danh    
   NC6
 
  100.000 đ    
   01/3/2019
       Gia đình Ông Trần Xuân Thọ  
   NC6
 
  2.000.000 đ    

Sửa bởi người viết 02/03/2019 lúc 12:04:33(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:48:19(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                     
   02/3/2019
       Bán quần áo 
   NC6
 
 62.000 đ    
   02/3/2019
       Anh Lâm     
   NC6
 
  200.000 đ    

 

Sửa bởi người viết 04/03/2019 lúc 03:34:50(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:49:00(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                     
   04/3/2019
       Bán quần áo 
   NC6
 
 140.000 đ    
   04/3/2019
       Cô Kim Dung    
   NC6
 
  5.000.000 đ    
   04/3/2019
       Ẩn danh 
   NC6
 
  50.000 đ    
   04/3/2019
       Cô Đồng Tháp
   NC6
 
  20.000 đ    
   04/3/2019
       Ẩn danh 
   NC6
 
  32.000 đ    

Sửa bởi người viết 04/03/2019 lúc 03:42:00(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:51:04(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                     
   05/3/2019
       Bán quần áo 
   NC6
 
 72.000 đ    
   05/3/2019
       Chú Bảy    
   NC6
 
  0.7 kg gừng.    
   05/3/2019
       Chị Tình - Bình Dương 
   NC6
 
   01 bịch tăm tre + 05 hủ để tăm.    
   05/3/2019
       Chị Tình - Bình Dương  
   NC6
 
  100.000 đ    
   05/3/2019
       Chị Phương
   NC6
 
  30.000 đ    
   05/3/2019
       Chị Phương
   NC6
 
  138.000 đ    

Sửa bởi người viết 05/03/2019 lúc 04:42:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:51:31(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                     
   6/3/2019
       Bán quần áo 
   NC6
 
 66.000 đ    
   6/3/2019
       Ẩn danh    
   NC6
 
20 gói mì tôm + 0.5 lít nước tương.    
   6/3/2019
       Chị Trân 
   NC6
 
   100 Kg gạo.   
   6/3/2019
       Cơm tấm Tài 
   NC6
 
  13 Kg dưa leo.   
   6/3/2019
       Ẩn danh
   NC6
 
  100.000 đ    
   6/3/2019
       Ẩn danh 
   NC6
 
  100.000 đ    
   6/3/2019
       Chú Chi + Chú Thiên 
   NC6
 
  600.000 đ    
   6/3/2019
       Chú Từ Thứ - Biên Hòa 
   NC6
 
  400.000 đ    

Sửa bởi người viết 06/03/2019 lúc 04:07:54(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:52:01(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                     
   07/3/2019
       Bán quần áo 
   NC6
 
 112.000 đ    
   07/3/2019
       Bà Nguyễn Thị Huệ  
   NC6
 
  50 Kg gạo + 05 lít dầu ăn.    
   07/3/2019
       Ẩn danh 
   NC6
 
  50.000 đ    
   07/3/2019
       Ẩn danh 
   NC6
 
  500.000 đ    
   07/3/2019
       Anh Bùi Huy Hoàng 
   NC6
 
  200.000 đ    

Sửa bởi người viết 07/03/2019 lúc 04:16:46(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:52:39(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                     
   8/3/2019
       Bán quần áo 
   NC6
 
 50.000 đ    
   8/3/2019
       Ẩn danh   
   NC6
 
  100.000 đ    
   8/3/2019
       Chị Xinh 
   NC6
 
500.000 đ    

Sửa bởi người viết 08/03/2019 lúc 11:40:55(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:53:10(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                     
   9/3/2019
       Bán quần áo 
   NC6
 
 40.000 đ    
   9/3/2019
       Ẩn danh    
   NC6
 
  60.000 đ    

Sửa bởi người viết 10/03/2019 lúc 08:26:38(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:53:50(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                     
   11/3/2019
       Bán quần áo 
   NC6
 
 98.000 đ    
   11/3/2019
       Ẩn danh    
   NC6
 
  06 Kg mắm chay.    
   11/3/2019
       Cô Mai Thị Lượt  
   NC6
 
  300.000 đ    
   11/3/2019
       Chị Hân
   NC6
 
  500.000 đ    
   11/3/2019
       Ẩn danh 
   NC6
 
  10.000 đ    
   11/3/2019
       Chị T.V 
   NC6
 
  200.000 đ    

Sửa bởi người viết 11/03/2019 lúc 04:49:31(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:54:24(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                     
   12/3/2019
       Bán quần áo 
   NC6
 
 120.000 đ    
   12/3/2019
       Ẩn danh    
   NC6
 
  500.000 đ    
   12/3/2019
       Nguyễn Thị Năm 
   NC6
 
  500.000 đ    
   12/3/2019
       Ẩn danh 
   NC6
 
  40.000 đ    
   12/3/2019
       Ẩn danh 
   NC6
 
  30.000 đ    

Sửa bởi người viết 12/03/2019 lúc 05:22:54(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:55:06(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                     
   13/3/2019
       Bán quần áo 
   NC6
 
 118.000 đ    
   13/3/2019
       Cô Hoa     
   NC6
 
  500.000 đ    
   13/3/2019
       Ẩn danh 
   NC6
 
  95.000 đ    

Sửa bởi người viết 13/03/2019 lúc 04:15:38(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#12 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:55:53(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                     
   14/3/2019
       Bán quần áo 
   NC6
 
 40.000 đ    
   14/3/2019
       Bạn Bảo    
   NC6
 
  120.000 đ    
   14/3/2019
       Chị T.V  
   NC6
 
  70.000 đ    
   14/3/2019
       Chú Thành 
   NC6
 
  1.000.000 đ    
   14/3/2019
       Ẩn danh 
   NC6
 
  .000 đ    
   14/3/2019
       Chú Bảy 
   NC6
 
07 Kg đậu bắp.      
   14/3/2019
       Chị Hương  
   NC6
 
07 thùng nước suối (48 ly x 230ml x 7 thùng) .      

Sửa bởi người viết 14/03/2019 lúc 04:19:04(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#13 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 01:56:33(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                     
   15/3/2019
       Bán quần áo 
   NC6
 
 34.000 đ    
   15/3/2019
       Cô Bích Loan     
   NC6
 
  200.000 đ    
   15/3/2019
        Anh Tuấn 
   NC6
 
  100.000 đ    
   15/3/2019
        Anh Lâm
   NC6
 
  500.000 đ    
   15/3/2019
        Ẩn danh
   NC6
 
  115.000 đ    

Sửa bởi người viết 15/03/2019 lúc 04:30:11(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#14 Đã gửi : 14/03/2019 lúc 02:12:29(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6 (NC6) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC6 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC6 (ketoanNC6) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/3/2019
Ho Thi Thanh Hien ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 6
 NC6
 
500,000
 

ketoanquybs
#15 Đã gửi : 15/03/2019 lúc 02:30:14(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6 (NC6) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC6 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC6 (ketoanNC6) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/3/2019
VPLS Bui Thanh Luat ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nụ cười 6
 NC6
 
500,000
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.930 giây.