Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 01/03/2019 lúc 02:19:12(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/03/2019
 Ẩn danh (PT 009098)
 NC1
 
200,000 
 

01/03/2019
 Cô Nguyễn Thị Huỳnh Mai
 NC1
 
100 USD x 23,160
=2,316,000 
 

01/03/2019
 Bác Đặng Thị Tuyết Mai
 NC1
 
1,000,000 
 

01/03/2019
 Anh Lâm (430/14 Nguyễn Đình Chiểu _Phường 4_ Quận 3)
 NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

01/03/2019
 Cô Cao Hồng Ngọc
 NC1
 
500,000 
 

01/03/2019
 Anh Mai Phú Huấn _Quận 6
 NC1
 
800,000 
 

01/03/2019
 Chị Trân Bùi
 NC1
 
 
 10kg gạo

Sửa bởi người viết 02/03/2019 lúc 01:13:22(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 02/03/2019 lúc 01:15:12(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/03/2019
 Anh Thái
 NC1
 
1,000,000 
 

02/03/2019
 Cô Nguyễn Thị NGọc Dung
 NC1
 
 
 50kg gạo

02/03/2019
  Anh Lê Cường
 NC1
 
 
 20kg đường

02/03/2019
  Chị Chung Thuy Linh(CK ACB ngày 26/2)
 NC1
 
1,000,000 
 

02/03/2019
 Ẩn danh (CK ACB ngày 1/3)
 NC1
 
250,000 
 

02/03/2019
  Anh Do Dinh Nguyen (CK ACB ngày 1/3)
 NC1
 
200,000 
 

02/03/2019
 Chị Võ Thị Nga (CK Acb ngày 2/3)
 NC1
 
3,000,000 
 

02/03/2019
  Chị Hồng Phước
 NC1
 
500,000 
 

Sửa bởi người viết 04/03/2019 lúc 12:29:49(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 04/03/2019 lúc 12:34:05(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04/03/2019
 Anh Cổ Minh Khang
 NC1
 
500,000 
 

04/03/2019
 Cô Giáo
 NC1
 
100,000 
 50kg gạo

04/03/2019
  Cô Hồng
 NC1
 
500,000 
 20kg đường

04/03/2019
  Ẩn danh (PT 009164)
 NC1
 
300,000 
 

04/03/2019
 Anh Huy
 NC1
 
2,000,000 
 

04/03/2019
  Chú Châu (Quận 1)
 NC1
 
 
 100kg gạo

04/03/2019
 Cô Mai Trần Hưng Đạo
 NC1
 
 
 20kg gạo

04/03/2019
  Anh Lê Văn Chà + Chị Lê Thị Giêng
 NC1
 
300,000 
 

04/03/2019
 Cô Loan
 NC1
 
 
 50kg gạo

Sửa bởi người viết 05/03/2019 lúc 12:34:31(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 05/03/2019 lúc 12:39:03(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/03/2019
 Ẩn danh (PT 009167)
 NC1
 
1,000,000 
 

05/03/2019
 Chị Nga
 NC1
 
1,000,000 
 

05/03/2019
  Anh Long (Quận 1)
 NC1
 
 
 12l dầu  ăn (2lit  x 6) + 12lit nước rửa chén (4lit x 3) + 5lit nước tương (10c x 0.5l)

05/03/2019
 Anh Trần Kiến Tám
 NC1
 
200,000 
 

05/03/2019
 Chị HÀ Thị Hương Giang
 NC1
 
200,000 
 

05/03/2019
  Chị Dương Thị Minh TRí
 NC1
 
200,000 
 

05/03/2019
  Anh Nguyễn Ngọc Quyết
 NC1
 
500,000 
 

Sửa bởi người viết 06/03/2019 lúc 02:04:46(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 06/03/2019 lúc 02:08:32(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/03/2019
 Chị Thủy
 NC1
 
200,000 
 

06/03/2019
 Cô Mai Thiện Mỹ
 NC1
 
 
 10kg gạo

06/03/2019
 Ẩn danh (PT 009138)
 NC1
 
 
 12lit dầu ăn (1lit x 12)

06/03/2019
 Cô Hân
 NC1
 
 
 25kg gạo

06/03/2019
 Cô Trân
 NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

06/03/2019
 Ẩn danh (PT 009141)
 NC1
 
 
 20kg gạo (10kg x 2)

06/03/2019
 Ẩn danh (PT 009142)
 NC1
 
 
 50kg gạo

06/03/2019
 Chị Ngọc
 NC1
 
 
 10kg gạo 

Sửa bởi người viết 07/03/2019 lúc 01:40:53(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 07/03/2019 lúc 01:48:34(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/03/2019
 Anh Hồng Ngọc Hải
 NC1
 
2,000,000 
 

07/03/2019
 Ẩn danh (PT 009175)
 NC1
 
 
 50kg gạo

07/03/2019
 Anh Võ Tấn Lộc
 NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

07/03/2019
 Bà Lâm Bích Nguyệt + Ông Võ Hữu Thạnh (178 Cô Giang _Quận 1)
 NC1
 
2,000,000 
 

07/03/2019
 Anh Võ Hữu Thịnh + Chị Nguyễn Lê Thùy Trang (178 Công Giang _Quận 1)
 NC1
 
1,500,000 
 

07/03/2019
 Bà Lâm Bích Vân + Lâm Thúy Văn (64E Pasteur _Quận 1)
 NC1
 
500,000 
 

07/03/2019
 Chị Trần Cẩm Chi 
 NC1
 
500,000 
 

07/03/2019
 Chị Trần Kim Tỷ
 NC1
 
500,000 
 

07/03/2019
Chị Huỳnh Hoa Diệp
 NC1
 
500,000 
 

07/03/2019
 Anh Trần Thái Hoàng
 NC1
 
1,500,000 
 

07/03/2019
 Ẩn danh (PT 009184)
 NC1
 
500,000 
 

07/03/2019
 Chú Đinh Bảo Hòa
 NC1
 
1,000,000 
 

07/03/2019
 Anh Lâm Gia Bảo
 NC1
 
200,000 
 

07/03/2019
  Sofia và Bela
 NC1
 
 
 50kg gạo

07/03/2019
 Ẩn danh (PT 009145)
 NC1
 
 
 10 lít dầu ăn (5 lít x 2)

07/03/2019
 Nhóm Anh Minh + Chị Thủy
 NC1
 
 
 10kg bột ngọt (1kg x 10) + 10kg muối (1kg x 10) + 100kg gạo(50kg x 2)

07/03/2019
 Cô Huệ
 NC1
 
 
 10kg muối (1kg x 10)

Sửa bởi người viết 08/03/2019 lúc 02:14:10(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 08/03/2019 lúc 02:15:15(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/03/2019
 Cô Phương Trang (260/7 Bùi Viện)
 NC1
 
500,000 
 

08/03/2019
 Ẩn danh (PT 009188)
 NC1
 
500,000 
 

08/03/2019
 Chị Trang + Anh Vũ
 NC1
 
1,000,000 
 

08/03/2019
 Chị Bích Liên (Tân Trụ - Long An)
 NC1
 
 
 50kg gạo

Sửa bởi người viết 10/03/2019 lúc 11:03:37(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 10/03/2019 lúc 11:04:30(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/03/2019
 Ẩn danh (PT 009149)
 NC1
 
 
 24kg đường (12kg x 2) + 2kg bột ngọt (1kg x 2)

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 11/03/2019 lúc 03:09:00(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/03/2019
 Chị Lan
 NC1
 
1,000,000 
 

10/03/2019
 Công ty VEDAN
 NC1
 
10,000,000 
 

10/03/2019
 Công ty VEDAN
 NC1
 
 
 10 thùng dầu (1 lít x 120 chai) + 10 thùng hạt nêm (0,4kg x 200 gói)

ketoanNC1
#10 Đã gửi : 11/03/2019 lúc 03:15:08(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/03/2019
 Chị Quỳnh
 NC1
 
500,000 
 

11/03/2019
 Trần Lệ Thùy Lâm
 NC1
 
500,000 
 

11/03/2019
 Nguyễn Thị Thúy
 NC1
 
500,000 
 

11/03/2019
 Nguyễn Thị Thúy
 NC1
 
900,000 
 

11/03/2019
 Chị Duyên
 NC1
 
500,000 
 

11/03/2019
 Võ Thái Bình
 NC1
 
500,000 
 

11/03/2019
 Chị Bích
 NC1
 
 
 20kg cá

11/03/2019
 Chị Kỳ
 NC1
 
 
 30kg gạo

11/03/2019
 Ẩn danh (PT 009203)
 NC1
 
 
 30kg gạo

11/03/2019
 Chú Đỗ Văn Sửu
 NC1
 
 
 50kg gạo

11/03/2019
 Ẩn danh (PT 009205)
 NC1
 
 
 200kg gạo (50kg x 4)

11/03/2019
 Dallemdfne
 NC1
 
100EURx25,919 =2,591,900 
 

Sửa bởi người viết 12/03/2019 lúc 01:58:45(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 12/03/2019 lúc 02:05:08(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/03/2019
 Anh Vinh
 NC1
 
500,000 
 

12/03/2019
 Dì Ba (Nguyễn Đình Chiều _Quận 3)
 NC1
 
500,000 
 

12/03/2019
 Dì Mười (Nguyễn Đình Chiều _Quận 3)
 NC1
 
500,000 
 

12/03/2019
 Chị Nguyễn Thị Đăng Phương
 NC1
 
10,000,000 
 

12/03/2019
 Ẩn danh (PT 009004)
 NC1
 
100,000 
 

12/03/2019
 Ẩn danh (PT 009005)
 NC1
 
200,000 
 

12/03/2019
 Chị Nguyễn Thị Trúc Vân
 NC1
 
2,000,000 
 

12/03/2019
 Chị Vân (Quận 1)
 NC1
 
 
 50kg gạo + 10kg bột nêm (1kg x 10) 

12/03/2019
 Cô Mai (Trần Hưng Đạo )
 NC1
 
 
 20kg gạo 

12/03/2019
 Chị Nguyễn Thanh Hương
 NC1
 
 
 50kg gạo 

12/03/2019
 Liên Nhi
 NC1
 
 
 60kg gạo 

Sửa bởi người viết 13/03/2019 lúc 12:57:31(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanquybs
#12 Đã gửi : 13/03/2019 lúc 12:01:09(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/03/2019
Nguyen Minh Chau ( chuyển khoản VCB)
 NC1
 
1.000.000 
 

ketoanNC1
#13 Đã gửi : 13/03/2019 lúc 01:19:23(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/03/2019
 Cô Giáo Trang
 NC1
 
500,000 
 

13/03/2019
 Cô Hạnh
 NC1
 
500,000 
 

13/03/2019
 Anh Trần Văn Hùng
 NC1
 
500,000 
 

13/03/2019
 Anh Trần Huy KHánh 
 NC1
 
 
 50kg gạo (10kg x 5)

13/03/2019
 Anh Trần Huy Tường
 NC1
 
 
 50kg gạo (10kg x 5)

13/03/2019
 Anh Trần Xuân Hùng
 NC1
 
 
 50kg gạo

13/03/2019
 Chị Bích
 NC1
 
 
 10kg gà

13/03/2019
 Anh Vũ Huy Cường
 NC1
 
50,000 
 

13/03/2019
 Ẩn danh (PT 009011)
 NC1
 
100,000 
 

13/03/2019
 Anh Phan Duy Mai 
 NC1
 
1,000,000 
 

13/03/2019
 Chị Nguyễn Thị Trúc Hà
 NC1
 
 
 100g gạo (20kg x 5)

13/03/2019
 Chú Hùng
 NC1
 
 
 100 trứng

13/03/2019
 Ẩn danh (PT 009216)
 NC1
 
 
 50kg gạo

Sửa bởi người viết 14/03/2019 lúc 03:22:56(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#14 Đã gửi : 14/03/2019 lúc 03:42:04(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/03/2019
 Anh Lý Thanh Long
 NC1
 
1,000,000 
 

14/03/2019
 Anh Phạm Văn Thảnh (Mỹ)
 NC1
 
100USD x 23,160= 2,316,000 
 

14/03/2019
 Anh Khải
 NC1
 
500,000 
 

14/03/2019
 Anh Châu 
 NC1
 
1,500,000 
 

ketoanNC1
#15 Đã gửi : 15/03/2019 lúc 12:40:08(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/03/2019
 Ẩn danh (PT 009217)
 NC1
 
 
 24lit dầu ăn (1lit x 24) + 12l nước tương (24c x 500ml)

15/03/2019
 Cô Kim Anh
 NC1
 
500,000 
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.345 giây.