Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 02/03/2019 lúc 03:19:57(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/03/2019
Lý Minh Phương
NC4
 
5.000.000 
 

01/03/2019
Lý Minh Phương
NC4
 
1.000.000 
 

01/03/2019
Tạ Thái Sơn
NC4
 
1.500.000 
 

01/03/2019
Anh Duy ( 0983616300)
NC4
 
 
50kg gạo

 

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 02/03/2019 lúc 03:28:45(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/03/2019
Đinh Thái Châu
NC4
 
1.000.000 
 

02/03/2019
Chị Hương
NC4
 
400.000 
 

02/03/2019
Phạm Thị Nguyệt
NC4
 
500.000 
 

02/03/2019
Phạm Phú Trí Tín
NC4
 
500.000 
 

02/03/2019
Chị Hương
NC4
 
 
20kg gạo

02/03/2019
Lê Thị Thu Thủy
NC4
 
 
25kg gạo

 

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 05/03/2019 lúc 03:18:33(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04/03/2019
Trần Duy Nam Anh
NC4
 
500.000 
 

04/03/2019
Roger Phạm
NC4
 
  
 50kg gạo

04/03/2019
Ẩn danh ( PT 4902)
NC4
 
  
 Đường ( 2goi x 12kg); Dầu ăn ( 2b x 30lit) ; Muối ( 20goi x 1kg) ; Nước tương ( 2b x 5lit) ; Nước mắm ( 2b x 5lit)

04/03/2019
Chi Hiếu
NC4
 
    
 200kg gạo

04/03/2019
Cô Ý
NC4
 
 
50kg gạo

 

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 05/03/2019 lúc 03:22:44(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/03/2019
Anh Quang
NC4
 
500.000 
 

05/03/2019
Thảo Trần
NC4
 
 2.300.000
 

05/03/2019
Chú Trần Văn Sáng
NC4
 
100.000 
 

05/03/2019
Nguyễn Viết Đức
NC4
 
 1.000.000
 

05/03/2019
Nguyễn Tri Phương Nam + Nguyễn Trần Xuân Hồng
NC4
 
500.000 
 

05/03/2019
Lê Sơn Thái
NC4
 
200.000 
 

05/03/2019
Anh Luân
NC4
 
 
100kg gạo

05/03/2019
Cô Hương
NC4
 
 
4kg bao tay nilon ; 2 hộp khẩu trang

05/03/2019
Nguyễn Thị Lược
NC4
 
 
20kg gạo

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 07/03/2019 lúc 02:28:25(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/03/2019
Nhóm OMD Sài Gòn
NC4
 
3.000.000 
 

06/03/2019
Chị Trân
NC4
 
 
 100kg gạo

06/03/2019
Ẩn danh ( PT 4909)
NC4
 
  
 100kg gạo ;Quần áo (53kg) ; Dầu ăn ( 1c x1lit)+(5c x0,4lit); Nước tương ( 2c x0,3lit)

06/03/2019
Kính THuốc Sài Gòn
NC4
 
 
50kg gạo

 

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 07/03/2019 lúc 02:32:43(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/03/2019
Chị Châu Q4
NC4
 
1.000.000 
 

07/03/2019
Cô Tâm
NC4
 
 
 30kg gạo

07/03/2019
Thành
NC4
 
  
 Bột nêm ( 1 goi x 1.2kg)

07/03/2019
Ẩn danh ( PT 4913)
NC4
 
 
Nước tương ( 6c x0,7lit) + (6c x 0,2lit) , Dầu ăn ( 6c x2lit)

07/03/2019
Chị Hồng Thắm
NC4
 
 
Nước tương ( 6c x0,7lit) + (6c x 0,2lit) , Dầu ăn ( 6c x2lit)

 

ketoanNC4
#7 Đã gửi : 09/03/2019 lúc 02:52:57(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/03/2019
Anh Tín
NC4
 
500.000 
 

09/03/2019
Nguyễn Qúi Lan Phương
NC4
 
1.000.000 
 

09/03/2019
Ẩn danh ( PT 4915)
NC4
 
 
Đường 2kg ; Bột nêm ( 1goi x 0,175kg)+(1goi x 0,4kg)

 

ketoanNC4
#8 Đã gửi : 12/03/2019 lúc 02:56:29(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/03/2019
Chị Loan (BT)
NC4
 
 
 50kg gạo

11/03/2019
Chị Nga
NC4
 
 
20 thùng sữa đậu nành ( 20 thùng x 36goi)

 

ketoanNC4
#9 Đã gửi : 12/03/2019 lúc 02:58:43(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/03/2019
Trần Minh Thành
NC4
 
1.000.000 
 

12/03/2019
Cô Cúc
NC4
 
 1.000.000
  

12/03/2019
Phạm Thị Hồng Hương
NC4
 
  
 Thảm lót (2m x 10met)

12/03/2019
Nhóm bạn KHánh Chi + Nguyễn Vũ
NC4
 
 
150 cái tô , Muỗng inox 100cai

 

ketoanNC4
#10 Đã gửi : 14/03/2019 lúc 02:48:59(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/03/2019
Phạm Thị Kim Bích
NC4
 
500.000 
 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.580 giây.