Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 02/03/2019 lúc 03:51:01(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

02/03/2019
Chi phí nấu 200 phần cơm
 
  


02/03/2019
Sả xay ( 0,7kg x 14.500)
  
10.000

02/03/2019
Me ( 0,5kg x 30.000)
 
 15.000


02/03/2019
Hành tím xay ( 0,5kg x 30.000)
 
15.000

02/03/2019
Tỏi xay ( 1kg x 30.000)
 
30.000 

02/03/2019
Cải ngọt ( 8kg x 15.000) 
 
 120.000

02/03/2019
Dưa leo ( 6kg x 20.000)
 
120.000 

 

02/03/2019
Rau sống ( 1,5kg x 25.000)
   
38.000 

02/03/2019
Hành lá ( 0,5kg x 30.000)
 
15.000 

02/03/2019
Chuối ( 17kg x 7.000)
 
119.000

02/03/2019
Ngò
 
5.000

02/03/2019
Thịt đùi ( 10kg x 86.000)
 
860.000

02/03/2019
Thịt xay ( 0,5kg x 80.000)
 
40.000

02/03/2019
Mắm ruốc ( 5 hủ x 20.000)
 
100.000

02/03/2019
Chi phí quán
 
 

02/03/2019
Tiền gửi xe ( 2c x5.000)
 
10.000

02/03/2019
Tiền rác T2+T3/2019
 
200.000 

02/03/2019
Bao rác lớn ( 4kg x 28.000)
 
112.000 

02/03/2019
Hộp cơm ( 4 cây x 40.000)
 
160.000 

02/03/2019
Trà
 
 32.000

02/03/2019
Tiền bán cơm (194p x 2.000)
388.000 
 

02/03/2019
Tiền bán quần áo (100c x 2.000)
200.000 
 

 

02/03/2019
Tổng cộng
588.000  
2.001.000 

 

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 05/03/2019 lúc 03:36:11(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

05/03/2019
Chi phí nấu 248 phần cơm
 
  


05/03/2019
Gía ( 14kg x 9.000)
  
126.000

05/03/2019
Hẹ ( 1kg x 20.000)
 
20.000


05/03/2019
Bí đỏ ( 13kg x 12.000)
 
156.000

05/03/2019
Om, gai ( 0,3kg x 12.000)
 
20.000 

05/03/2019
Ớt hiểm ( 0,5kg x 40.000)
 
 120.000

05/03/2019
Hành tím xay ( 1kg x 30.000)
 
30.000 

 

05/03/2019
Tỏi xay ( 0,5kg x 30.000)
   
15.000 

05/03/2019
Cải xá bấu ( 3,5kg x 20.000)
 
70.000 

05/03/2019
Thịt đùi (12,5kg x 86.000)
 
1.075.000

05/03/2019
Thịt xay ( 1kg x 80.000)
 
80.000

05/03/2019
Chuối ( 17kg x 7.000)
 
119.000

05/03/2019
Chi phí quán
 
 

05/03/2019
Nước đá bi
 
5.000

05/03/2019
Tiền gửi xe ( 2c x5.000)
 
 10.000

05/03/2019
Tiền bán cơm (208p x 2.000)
406.000 
 

05/03/2019
Tiền bán mì gói ( 2goi x 1.000)
2.000 
 

02/03/2019
Tiền bán quần áo (103c x 2.000)
 206.000
  

02/03/2019
Tổng cộng
624.000
1.732.000 

 

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 07/03/2019 lúc 02:39:50(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

07/03/2019
Chi phí nấu 235 phần cơm
 
  


07/03/2019
Bầu ( 9kg x 15.000)
  
135.000

07/03/2019
Tỏi xay (1kg x 30.000)
 
30.000


07/03/2019
Hành tím xay ( 0,5kg x 30.000)
 
15.000

07/03/2019
Hành lá (1kg x 30.000)
 
30.000 

07/03/2019
Ngò
 
 5.000

07/03/2019
Chuối ( 17kg x 7.000)
 
119.000 

 

07/03/2019
Thịt đùi ( 14kg x 86.000)
   
1.204.000 

07/03/2019
Thịt xay ( 0.5kg x 80.000)
 
40.000 

07/03/2019
Chi phí quán
 
 

07/03/2019
Nước đá bi
 
5.000

07/03/2019
Tiền gửi xe ( 2c x5.000)
 
 10.000

07/03/2019
Tiền bán cơm (193p x 2.000)
386.000 
 

07/03/2019
Tiền bán mì gói ( 19goi x 1.000)
19000 
 

07/03/2019
Tiền bán quần áo (75c x 2.000)
150.000
  

07/03/2019
Tổng cộng
555.000
1.593.000 

 

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 09/03/2019 lúc 03:11:02(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

09/03/2019
Chi phí nấu 216 phần cơm
 
  

09/03/2019
Đậu que ( 13kg x 25.000)
 
 325.000

09/03/2019
Củ dền ( 1kg x 20.000)
  
 20.000

09/03/2019
Cải trắng ( 2kg x 10.000)
 
  20.000

09/03/2019
Cải đỏ ( 4kg x 12.000)
 
 48.000

09/03/2019
Su su (4kg x 10.000)
 
  40.000

09/03/2019
Ngò
 
 10.000

09/03/2019
Hành lá ( 1kg x 30.000)
 
  30.000

09/03/2019
Ớt hiểm ( 0,5kg x 40.000)
 
 20.000

09/03/2019
Tỏi xay ( 2kg x 35.000)
 
  70.000

09/03/2019
Nước mắm (1b x 2lit)
 
 38.000

09/03/2019
Đường (4kg x 14.000)
 
  56.000

09/03/2019
Bột nêm ( 2kg x 50.000)
 
 100.000

09/03/2019
Muối ( 4kg x 5.000)
 
  20.000

09/03/2019
Sữa đặc ( 1b x 1,5lit)
 
 55.000

09/03/2019
Tương ớt ( 1binh x 2lit)
 
 
 52.000

09/03/2019
Thịt cốt lết ( 15,5kg x 88.000)
 
 1.364.000

09/03/2019
Thịt đùi ( 1kg x 86.000)
 
  86.000

09/03/2019
Thịt xay ( 1,5kg x 80.000)
 
 120.000

09/03/2019
Chuối ( 17kg x 7.000)
 
119.000

09/03/2019
Chi phí quán
 
 

09/03/2019
Nước đá bi
 
2.000

09/03/2019
Tiền gửi xe ( 2c x 5.000)
 
10.000

09/03/2019
Đổi 2 bình gas 45kg
  
1.813.000

09/03/2019
Tiền bán cơm ( 208p x 2.000)
416.000 
 

09/03/2019
Tiền bán quần áo (55c x 2.000)
110.000
  

09/03/2019
Tiền bán mì gói ( 19goi x 1.000)
19.000 
 

09/03/2019
Tổng cộng
545.000
4.418.000 

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 12/03/2019 lúc 03:07:58(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

12/03/2019
Chi phí nấu 232 phần cơm
 
  


12/03/2019
Rau dền (2kg x 15.000)
  
30.000

12/03/2019
Mồng tơi ( 3kg x 15.000)
 
45.000


12/03/2019
Mướp (2kg x 15.000)
 
30.000

12/03/2019
Hành lá (1,5kg x 30.000)
 
45.000 

12/03/2019
Ngò
 
 5.000

12/03/2019
Thịt xay ( 4kg x 80.000)
 
360.000 

 

12/03/2019
Chi phí quán
   
  

12/03/2019
Nước đá bi
 
5.000 

12/03/2019
Tiền gửi xe ( 2c x 5.000)
 
10.000 

12/03/2019
Tẩy Vim
 
 66.000

12/03/2019
Đổi gas mini (7binh x 9.000)
 
63.000 

12/03/2019
Tiền nước kỳ 3 /2019
 
223.000 

12/03/2019
Tiền bán cơm (223p x 2.000)
 446.000 
 

12/03/2019
Tiền bán quần áo (85c x 2.000)
170.000
  

12/03/2019
Tổng cộng
616.000
882.000 

 

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 14/03/2019 lúc 02:54:43(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

14/03/2019
Chi phí nấu " Phở cho người nghèo"-NHT tài trợ Món Bánh Canh 
 
4.242.000  


14/03/2019
Thịt xay ( 0.5kg x 80.000)
  
40.000 

14/03/2019
Chi phí quán
 
 

14/03/2019
Tiền gửi xe ( 2c x 5.000)
 
10.000


14/03/2019
Nước đá bi
  
5.000

 

14/03/2019
Tiền điện thoại kì 2/2019
   
124.000 

 

14/03/2019
Tiền bán bánh canh (255p x 1.000)
   255.000
  

 

14/03/2019
Tiền bán mì gói (41goi x 1.000)
      41.000 
 

 

14/03/2019
Tiền bán quần áo (90cai x 2.000)
  180.000
  

 

14/03/2019
Tổng cộng
 476.000  
4.421.000

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.904 giây.