Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 03/03/2019 lúc 06:22:43(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,227
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
3/3/2019
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 5 - Trường Kim Đồng : Học phí tháng 12 /2018(330,0000 + Học phí Tháng 1/2019(260,000) + tháng 2/2019(160,000) + tháng 3 /2019(260,000)
 
1,010,000
4/3/2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 11- Trường Nguyễn Hữu Thọ :Học phí tháng 3/2019
 
420,000
4/3/2019
Phí chuyển tiền Eximbank ( 51.128đồng + 69.720đồng ) + Phí chuyển tiền Ngân hàng Nhà nước ( Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào - Vân (500 USD)
 
120,848
5/3/2019
Nguyễn Thanh Thư : Lớp 7 - Trường Trần Quốc Tuấn: Chi phí tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Tin học ( 60,000),Năng khiếu ( 60,000),Rèn luyện kỹ năng (80,000),Anh văn (200,000),Bơi (77,000)
 
777,000
5/3/2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 11- Trường Nguyễn Hữu Thọ :Chi phí sinh hoạt ngoại khóa
 
450,000
5/3/2019
Trả tiền thuê văn phòng Dự án Em đến trường tháng 3-2019 + phí chuyển tiền qua ngân hàng
 
8,511,000
6/3/2019
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 7- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí từ tháng 1 đến tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Giáo dục kỹ năng sống (220,000),Năng khiếu(165,000),Học nghề (75,000),Tin học ( 165,000),Bơi (77,000)
 
1,002,000
8/3/2019
Em Võ Thụy Ngọc Thủy : Lớp 6- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí từ tháng 2 đến tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Giáo dục kỹ năng sống (140,000),Năng khiếu(105,000),Tin học ( 105,000),Bơi (77,000)
 
727,000
9/3/2019
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 6 - Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Học phí 2 buổi ( 80,000),Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (30,000),Tiết học sáng tạo (80,000),Anh văn(200,000),Tin học(30,000)
 
877,000
11/3/2019
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 6- Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 3/2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Học bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Anh văn(200,000),Học phí 2 buổi (80,000),Năng khiếu (60,000),Tin học (60,000)
 
857,000
11/3/2019
Em Nguyễn Hữu Lộc: Lớp 6- Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 3/2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Học bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Anh văn(200,000),Học phí 2 buổi (80,000),Năng khiếu (60,000),Tin học (60,000)
 
857,000
11/3/2019
Em Trần Quốc Thạnh : Lớp 9 - Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 2+3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Học phí 2 buổi ( 160,000),Bơi (154,000),Kỹ năng sống (160,000),Năng khiếu (60,000),Anh văn(200,000).
 
1,034,000
13/3/2019
Em Nguyễn Hữu Tài : Lớp 6 - Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Học phí 2 buổi ( 80,000),Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (30,000),Tiết học sáng tạo (80,000),Anh văn(200,000),Tin học(30,000)
 
877,000
13/3/2019
Em Nguyễn Hoàng Linh: Lớp 6 - Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Học phí 2 buổi ( 80,000),Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (30,000),Tiết học sáng tạo (80,000),Anh văn(200,000),Tin học(30,000)
 
877,000
13/3/2019
Lê Minh Tài : Lớp 10-  Trường THPT Ernst Thalmann : Chi phí tháng 3/2019: Học phí 2 buổi ( 420,000),Anh văn (195,000),Chi phí Nhà trường (80,000)
 
695,000
13/3/2019
Lê Minh Tài : Lớp 10-  Trường THPT Ernst Thalmann : Chi phí sinh hoạt ngoại khóa
 
350,000
13/3/2019
Nguyễn Ngọc Yến :Học thêm Môn Toán (từ 11/3 đến 7/4/2019= 8 buổi x 100,000đ )
 
800,000
13/3/2019
Nguyễn Thanh Trung  :Học thêm Môn Toán (từ 11/3 đến 7/4/2019 = 8 buổi x 100,000đ )
 
800,000
13/3/2019
Phí chuyển tiền 500 USD của NHóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào - Vân Eximbank( 51.128đồng  ) + NHNH(69.720) 
 
120,848
13/3/2019
Em Võ Tấn Lộc: Lớp 6- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 3/2019 : Học phí Học kỳ 2 (300,000),Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (60,000),Bơi (77,000),Tin học(60,000)
 
577,000
15/3/2019
Em Lê Thị Kim Ngân: Lớp 6- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1 : Chi phí Tháng 1 đến tháng 3/2019:Học phí ( 300,000),Anh văn(120,000),Tin học(120,000),Học thêm(300,000)
 
840,000
15/3/2019
Phí chuyển tiền ngân hàng 
 
2,200
15/3/2019
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 8 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 3-2019:Học phí học kỳ 2 ( 300,000),Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (60,000),Nghề (50,000)Bơi(77,000),Tin học(60,000)
 
627,000
15/3/2019
Em Trương Ngọc Yến : Lớp 7 - Trường Chi Lăng: Chi phí Tháng 3-2019:Học phí 2 buổi ( 210,000),Tin học(30,000),Anh văn(100,000),Sổ liên lạc điện tử (70,000),Nước uống(10,000)
 
420,000
15/3/2019
Em Phan Văn Tâm: Lớp 7 - Trường Chi Lăng: Chi phí Tháng 3-2019:Học phí 2 buổi ( 210,000),Tin học(30,000),Anh văn(100,000),Sổ liên lạc điện tử (70,000),Nước uống(10,000)
 
420,000
16/3/2019
Em Halima Trương Ngọc Dung: Lớp 6- Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao : Học phí Học kỳ 2 + Dụng cụ học tâp
 
600,000
16/3/2019
Em Võ Thị Phương Tuyền: Lớp 6- Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao : Học phí Học kỳ 2 + Dụng cụ học tâp
 
600,000
16/3/2019
Em Võ Hoàng Phi Hổ: Lớp 6- Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao : Học phí Học kỳ 2 + Dụng cụ học tâp
 
600,000
18/3/2019
Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 5 - Trường Tiểu học Tân Thuận : Chi phí Tháng 3/2019: Học 2 buổi (70,000),Tin học (50,000),Năng khiếu(60,000),Anh văn(75,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),chi phí Nhà trường (55,000)
 
390,000
18/3/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu: Lớp 6- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 3/2019 : Học phí Học kỳ 2 (300,000),Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (60,000),Bơi (77,000),Tin học(60,000)
 
577,000
18/3/2019
Em Trương Hoàng Thông : Lớp 2 - Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng : Chi phí Tháng 3 /2019:Học phí 2 buổi (80,000),Anh văn (240,000),Kỹ năng sống (60,000)
 
380,000
18/3/2019
Thu phí dịch vụ Internet Banking 
 
110,000
19/3/2019
EmNguyễn Lê Thảo Nguyên: Lớp 6 - Trường Chi Lăng: Chi phí Tháng 3-2019:Học phí 2 buổi ( 210,000),Tin học(30,000),Anh văn(100,000),Sổ liên lạc điện tử (70,000),Nước uống(10,000)
 
420,000
25/3/2019
Em Bùi Thanh Xuân : Lớp 6 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 3/2019 :Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Học phí Học kỳ 2 (300,000),Năng khiếu ( 60,000),Bơi(77,000),Học 2 buổi (80,000),Tin học(60,000)
 
657,000
26/3/2019
Em Nguyễn Văn Dương : Lớp 7 - Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Học phí 2 buổi ( 80,000),Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (30,000),Tiết học sáng tạo (80,000),Anh văn(200,000),Tin học(30,000)
 
877,000
26/3/2019
Em Danh Minh Sáng : Lớp 7 - Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 3-2019 : Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (30,000),Tiết học sáng tạo (80,000),Anh văn(200,000),Tin học(30,000).Được giảm trừ gia cảnh
 
497,000
27/3/2019
Em Huỳnh Thị Hằng : Lớp 6 - Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 ( 300,000),Học phí 2 buổi ( 80,000),Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (30,000),Tiết học sáng tạo (80,000),Anh văn(200,000),Tin học(30,000)
 
877,000
27/3/2019
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 8 - Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 3-2019 : Học phí Học kỳ 2 (300,000),Học 2 buổi ( 80,000),Học nghề (25,000),Năng khiếu (60,000),Annh văn (200,000)
 
665,000
28/3/2019
Em Đoàn Đỗ Thùy Trang : Lớp 6 - Trường Trần Quốc Tuấn : Chi phí Tháng 3 -2019 : Học phí Học kỳ 2 (300,000),Tin học(60,000),Năng khiếu(60,000),Rèn luyện kỹ năng(80,000),Anh văn(200,000),Bơi(77,000)
 
777,000
29/3/2019
Em Võ Thị Yến Linh: Lớp 7- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 3/2019 : Học phí Học kỳ 2 (300,000),Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (60,000),Bơi (77,000),Tin học(60,000)
 
577,000
30/3/2019
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh - Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047
 
5,000,000
30/3/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Minh Phong) - Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047
 
2,000,000
30/3/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Đức Thịnh) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047
 
2,000,000
30/3/2019
Lương giáo viên Anh văn lớp 6 (Cô Mỹ Phượng)- Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047
 
2,000,000
30/3/2019
Lương nhân viên Dự án Em Đến Trường Tháng 3-2019
 
6,500,000
30/3/2019
Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương ( Bà Huyện Thanh Quan,Chợ Quán,Tân Hưng ,Vĩnh Hội)
 
8,860,000
 

 

Sửa bởi người viết 01/04/2019 lúc 03:33:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.528 giây.