Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanquybs
#1 Đã gửi : 04/03/2019 lúc 02:22:34(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

1-3-2019
Tran Tuan Anh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
100.000 
 

1-3-2019
Hai Chau ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
 x
1.000.000
 

1-3-2019
Dlinh ( chuyển khoản VCB), PT009271
Tất cả.
200.000
 

2-3-2019
Nguyen Thanh An ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
 
1.009.558
 

4-3-2019
Ông Đỗ Văn Nhường 
Tất cả.
5.000.000
 

4-3-2019
Ngô Liêm Và Yến 
Tất cả.
2.000.000
 

4-3-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
300.000
 

4-3-2019
VN DIRECT ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
1.500.000
 

4-3-2019
Bui Thanh Quan ( chuyển khoản ACB)
Tất cả.
 
2.000.000
 

ketoanquybs
#2 Đã gửi : 05/03/2019 lúc 03:30:17(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

4-3-2019
Dinh Thuy Phuong Trinh ( chuyển khoản ACB)
Tất cả.
200.000 
 

4-3-2019
Nguyen Le Khanh Yen ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả.
 x
1.000.000
 

5-3-2019
Le Thi Ngoc Han ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bé Võ Văn Nam kỳ 402)
.
500.000
 

5-3-2019
Phước Lộc - Hùng Huỳnh hỗ trợ bé Võ Văn Nam kỳ 402
.
2.000.000
 

ketoanquybs
#3 Đã gửi : 06/03/2019 lúc 02:56:36(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

5-3-2019
Tran Dang Nhu Y ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bé Võ Văn Nam kỳ 402
.
300.000 
 

5-3-2019
Do Nu Hoang Oanh ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
200.000
 

5-3-2019
Bank Transfer ( chuyển khoản VCB), PT009284
Tất cả.
10.000
 

5-3-2019
Do Nu Hoang Oanh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
 
200.000
 

6-3-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT009286
Tất cả.
100.000
 

6-3-2019
Ly Kim Nguon ( đóng góp qua VTC Pay) hỗ trợ bé Võ Văn Nam kỳ 402
.
100.000
 

ketoanquybs
#4 Đã gửi : 07/03/2019 lúc 10:06:30(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

7-3-2019
Nguyen Van Thai - Quang (vodinh_nhathuy@yahoo.com ( đóng góp qua VTCPay) hỗ trợ bé Võ Văn Nam kỳ 402
.
500.000 
 

7-3-2019
Nguyen Van Thai - Quang (vodinh_nhathuy@yahoo.com ( đóng góp qua VTCPay) hỗ trợ bé Huỳnh Văn Hiếu kỳ 403
.
 x
500.000
 

7-3-2019
Phước Lộc - Hùng Huỳnh hỗ trợ bé Huỳnh Văn Hiếu kỳ 403
.
2.000.000
 

7-3-2019
Ngo Kieu Phuc Thao (chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Huỳnh Văn Hiếu kỳ 403
.
500.000
 

7-3-2019
Nguyen Bich Thuy (chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Võ Văn Nam kỳ 402
.
300.000
 

7-3-2019
Ẩn Danh (PT 9291) chuyển khoản VCB -hỗ trợ bé Võ Văn Nam kỳ 402
.
200.000
 

7-3-2019
Nguyen Thi Thuy Trang chuyển khoản VCB - hỗ trợ bé Võ Văn Nam kỳ 402
.
200.000
 

7-3-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT009296  hỗ trợ bé Võ Văn Nam kỳ 402
.
2.500.000
 

7-3-2019
Tam Loan ( chuyển khoản VCB) 
Tất cả.
 
200.000
 

7-3-2019
Nguyen Thi Hoang Linh ( chuyển khoản VCB)
tất cả.
100.000
 

Sửa bởi người viết 07/03/2019 lúc 04:09:00(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#5 Đã gửi : 08/03/2019 lúc 05:27:07(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

7-3-2019
Hong Nhung ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Võ Văn Nam kỳ 402
.
300.000 
 

7-3-2019
Gia Dinh Ly Van Xanh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Võ Văn Nam kỳ 402
.
 x
500.000
 

7-3-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Võ Văn Nam kỳ 402, PT009300
.
100.000
 

7-3-2019
Ẩn danh  hỗ trợ bé Võ Văn Nam kỳ 402, PT009501
.
300.000
 

8-3-2019
Le Chi Man ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Huỳnh Văn Hiếu kỳ 403
.
500.000
 

8-3-2019
Vu Tran Thanh Thuy ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Võ Văn Nam kỳ 402
.
300.000
 

8-3-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT009504
.
200.000
 

ketoanquybs
#6 Đã gửi : 11/03/2019 lúc 11:53:33(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10-3-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT009505
Tất cả.
1.500.000 
 

10-3-2019
Co Hai Anh Chu Minh ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
.
 
2.000.000 
 

11-3-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT009508
Tất cả.
1.000.000 
 

11-3-2019
Phước Lộc - Hùng Huỳnh hỗ trợ em Dương Minh Kiệt (Kỳ 404)
.
2.000.000 
 

Sửa bởi người viết 11/03/2019 lúc 02:14:00(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#7 Đã gửi : 12/03/2019 lúc 02:02:15(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11-3-2019
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Dương Minh Kiệt kỳ 404
.
500.000 
 

11-3-2019
Le Chi Man ( chuyển khoản VCB) -Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
500.000 
 

12-3-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT009511
Tất cả.
1.000.000 
 

ketoanquybs
#8 Đã gửi : 13/03/2019 lúc 11:58:34(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13-03-2019
Nguyen Kim Tan ( chuyển khoản VCB) -Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
.
3.000.000 
 

ketoanquybs
#9 Đã gửi : 14/03/2019 lúc 10:03:19(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13-03-2019
DVD va PTTH ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
x.
2.000.000 
 

13-03-2019
Le Pham Huu Tuan ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả 
x.
200.000 
 

14-03-2019
Ẩn danh PT 9520 ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Thị Minh kỳ 405
 
x.
300.000 
 

14-03-2019
Phước Lộc - Hùng Huỳnh (Hỗ trợ Lê Thị Minh - Kỳ 405)
 
x.
2.000.000 
 

Sửa bởi người viết 14/03/2019 lúc 02:23:33(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#10 Đã gửi : 15/03/2019 lúc 02:26:59(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14-03-2019
Bank Transfer ( chuyển khoản VCB), PT009521
 Tất cả
x.
20.000 
 

15-03-2019
Dlinh ( chuyển khoản VCB), PT009522
 Tất cả 
x.
200.000 
 

15-03-2019
Nguyễn Quốc Duy 
Tất cả 
x.
1.000.000 
 

15-03-2019
Nguyen Van Thai- Quang ( đóng góp qua VTCPay ) hỗ trợ bệnh nhân Lê Thị Minh kỳ 405 
 
x.
500.000 
 

ketoanquybs
#11 Đã gửi : 18/03/2019 lúc 02:03:38(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

16-03-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT009524 -Chương trình phở cho người nghèo
 Tất cả
.
100.000 
 

16-03-2019
VN DIRECT ( chuyển khoản VCB) -Chương trình phở cho người nghèo
 Tất cả 
.
500.000 
 

18-03-2019
Nguyen Tan Dat ( chuyển khoản ACB)
Tất cả  
x.
100.000 
 

18-03-2019
Nguyen Thu Hang ( chuyển khoản ACB)
 Tất cả 
.
200.000 
 

18-03-2019
Vũ Thành Nam
 Tất cả 
x.
750.000 
 

ketoanquybs
#12 Đã gửi : 20/03/2019 lúc 12:03:07(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

19-03-2019
Lai The Manh Linh ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
.
500.000 
 

19-03-2019
Tran Thi Thanh Huong ( chuyển khoản ACB)
 Tất cả 
.
500.000 
 

ketoanquybs
#13 Đã gửi : 22/03/2019 lúc 01:32:48(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

21-03-2019
Le Nhut Minh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Dương Minh Kiệt kỳ 404
 
x.
500.000 
 

21-03-2019
Phuc Thu Long Pham ( chuyển khoản VCB) -Chương trình phở cho người nghèo
 Tất cả 
.
5.000.000 
 

ketoanquybs
#14 Đã gửi : 27/03/2019 lúc 12:08:47(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

27-03-2019
Phước Lộc - Hùng Huỳnh hỗ trợ bệnh nhân Đỗ văn Hiệp  kỳ 406
 
x.
2.000.000 
 

27-03-2019
Ngo Kieu Phúc Thao (Chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Đỗ văn Hiệp  kỳ 406
 
x.
2.000.000 
 

Sửa bởi người viết 27/03/2019 lúc 04:52:54(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#15 Đã gửi : 28/03/2019 lúc 09:40:41(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

28-03-2019
Doan Anh Tri (Chuyển khoản VCB)(hỗ trợ bệnh nhân Đỗ văn Hiệp)  kỳ 406
 
x.
2.000.000 
 

28-03-2019
Le Chi Man (Chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Đỗ văn Hiệp  kỳ 406
 
x.
300.000 
 

28-03-2019
Dam Ngoc Phuong Giao (Chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Đỗ văn Hiệp  kỳ 406
 
x.
500.000 
 

ketoanquybs
#16 Đã gửi : 28/03/2019 lúc 09:44:13(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

29-03-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT009542
 Tất cả
x.
1.000.000 
 

29-03-2019
Nguyen Kim Hai ( chuyển khoản Agribank ) hỗ trợ bệnh nhân đõ văn Hiệp kỳ 406
 
x.
1.000.000 
 

29-03-2019
Quỹ Từ Thiện Xã Hội Tâm Nguyen Việt ( chuyển khoản Agribank) hỗ trợ bé Dương Minh Kiệt kỳ 404
 
x.
9.500.000 
 

29-03-2019
Quỹ Từ Thiện Xã Hội Tâm Nguyen Việt ( chuyển khoản Agribank) hỗ trợ bé Huỳnh Văn Hiếu kỳ 403
 
x.
8.500.000 
 

29-03-2019
Quỹ Từ Thiện Xã Hội Tâm Nguyen Việt ( chuyển khoản Agribank) hỗ trợ bệnh nhân Lê Thị Minh kỳ 405
 
x.
7.500.000 
 

Sửa bởi người viết 01/04/2019 lúc 10:41:07(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#17 Đã gửi : 01/04/2019 lúc 10:43:41(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

30-03-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT009548
 tất cả
.
200.000 
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.959 giây.