Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanquybs
#1 Đã gửi : 01/04/2019 lúc 10:46:19(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,695
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01-04-2019
Bank Tranfer ( chuyển khoản VCB), PT009549
 Tất cả
x.
20.000 
 

01-04-2019
Dlinh ( chuyển khoản VCB) PT009851
tất cả 
x.
200.000 
 

ketoanquybs
#2 Đã gửi : 02/04/2019 lúc 10:17:11(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,695
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01-04-2019
Chau The Hai ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
x.
1.000.000 
 

01-04-2019
Nguyen Thien Duc ( chuyển khoản VCB)
tất cả 
x.
2.000.000 
 

01-04-2019
Bich Nguyen ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
tất cả 
.
1.000.000 
 

02-04-2019
Dong Hoang ( chuyển khoản VCB)
tất cả 
.
200.000 
 

ketoanquybs
#3 Đã gửi : 03/04/2019 lúc 11:05:11(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,695
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02-04-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT009856
 Tất cả
x.
100.000 
 

02-04-2019
Tam Loan ( chuyển khoản VCB)
tất cả 
.
200.000 
 

02-04-2019
Nguyen Le Khanh Yen ( chuyển khoản BIDV)
tất cả 
x.
1.000.000 
 

03-04-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT009859-Chương trình phở cho người nghèo
tất cả 
.
300.000 
 

ketoanquybs
#4 Đã gửi : 08/04/2019 lúc 02:44:49(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,695
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07-04-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT009862
 Tất cả
x.
500.000 
 

08-04-2019
Chieu Khai Tin ( chuyển khoản VCB)
Tất cả 
x.
200.000 
 

ketoanquybs
#5 Đã gửi : 09/04/2019 lúc 03:01:41(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,695
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

9-04-2019
Do Nu Hoang Oanh ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
 Tất cả
.
200.000 
 

9-04-2019
Do Nu Hoang Oanh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả 
.
200.000 
 

Sửa bởi người viết 09/04/2019 lúc 03:02:29(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#6 Đã gửi : 12/04/2019 lúc 03:52:55(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,695
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

9-04-2019
Nguyen Tri Khang Thai ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
x.
1.000.000 
 

9-04-2019
Nguyen Hoang Uyen Linh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả 
x.
1.000.000 
 
10-04-2019
Ly Nguon ( Đóng góp qua VTCPay)
Tất cả 
x.
100.000 
 

10-04-2019
Nguyen Tri Phuong Nam ( chuyển khoản VCB)
Tất cả 
x.
3.000.000 
 

10-04-2019
Nguyen Tri Khang Thai ( chuyển khoản VCB)
Tất cả 
x.
5.000.000 
 

10-04-2019
Ba Le Thi Hao Va Con Gai ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả 
.
3.000.000 
 

11-04-2019
Nguyen Thi Thu Ha ( chuyển khoản VCB)
 
x.
14.000.000 
 

11-04-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT009875
Tất cả 
x.
300.000 
 

12-04-2019
DVD Va PTTH ( chuyển khoản VCB), PT009876
Tất cả 
x.
2.000.000 
 

12-04-2019
Le Chi Man ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả 
.
500.000 
 

Sửa bởi người viết 12/04/2019 lúc 04:06:40(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#7 Đã gửi : 17/04/2019 lúc 01:38:15(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,695
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15-04-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) PT009882
 Tất cả
x.
200.000 
 

16-04-2019
Nguyen Thu Hang ( chuyển khoản ACB
 
x.
200.000 
 

17-04-2019
Ly Nguon ( chuyển khoản VTCPay
Tất cả 
x.
100.000 
 

17-04-2019
Mai Thi Hồng
Tất cả 
x.
1.000.000 
 

17-04-2019
Phước Lộc - Hùng Huỳnh (hỗ trơ bệnh nhân Thị Thu - kỳ 407)
 
x.
2.000.000 
 

17-04-2019
Phước Lộc - Hùng Huỳnh (hỗ trơ bệnh nhân Bùi Thái Hùng - Kỳ 408)
 
x.
2.000.000 
 

ketoanquybs
#8 Đã gửi : 18/04/2019 lúc 09:18:20(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,695
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

17-04-2019
Duong Duy Minh ( chuyển khoản ACB)
 Tất cả
x.
300.000 
 

17-04-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Bùi Thái Hùng kỳ 408, PT 9887
 
x.
300.000 
 

18-04-2019
Ẩn danh (PT 9565) hỗ trợ bệnh nhân Bùi Thái Hùng - kỳ 408,
 
x.
300.000 
 

18-04-2019
Ẩn danh ( PT 9565) hỗ trợ bệnh nhân Thị Thu - kỳ 407
 
x.
300.000 
 

18-04-2019
Ngo Kieu Phuc Thao hỗ trợ bệnh nhân Bùi Thái Hùng - kỳ 408 
 
x.
1.000.000 
 

18-04-2019
Ngo Kieu Phuc Thao hỗ trợ bệnh nhân Thị Thu - kỳ 407
 
x.
500.000 
 

ketoanquybs
#9 Đã gửi : 19/04/2019 lúc 05:06:13(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,695
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

18-04-2019
Nguyen Truc Thanh ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
 Tất cả
.
500.000 
 

19-04-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT009895
tất cả 
x.
1.000.000 
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest, ketoanquybs
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.466 giây.