Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC7
#1 Đã gửi : 01/04/2019 lúc 01:26:14(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,168
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật01/04/2019
Chị Mỹ An 
NC7
 
200,000 
 

01/04/2019
Hoàng Kim Thiên 06-09
NC7
 
500,000 
  

01/04/2019
BS. TUAN + BS. THUY (chuyển khoản VCB 29/03/19) 
NC7
 
1,000,000 
  

01/04/2019
Ẩn Danh (chuyển khoản VCB 31/03/19)
NC7
 
1,000,000 
  

01/04/2019
Ẩn Danh
NC7
 
 
 5 kg gạo 
ketoanNC7
#2 Đã gửi : 03/04/2019 lúc 02:36:38(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,168
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật03/04/2019
Chú Tèo 
NC7
 
200,000 
 

03/04/2019
Trần Thị Hà 
NC7
 
500,000 
  

03/04/2019
Lâm Nhĩ Lan  
NC7
 
500,000 
  

03/04/2019
BS-RHM Trần Ngọc Đỉnh 62-69
NC7
 
400,000 
  

03/04/2019
Nguyễn Thị Nghi (PD: Trung Nghi)
NC7
 
1,000,000 
  

03/04/2019
Anh Bình - Q11
NC7
 
1,000,000 
  

03/04/2019
Bé Sophia 
NC7
 
100,000 
  

03/04/2019
Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)
NC7
 
300,000 
  

03/04/2019
Lan Hương 
NC7
 
 
 25 kg gạo 

03/04/2019
Cao Lương Tài
NC7
 
 
 Mì ý (40 gói * 250g) 

03/04/2019
Liên Phát 
NC7
 
 
 50 kg gạo 
ketoanNC7
#3 Đã gửi : 05/04/2019 lúc 01:36:50(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,168
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật05/04/2019
Nguyễn Đỗ Thiên Sơn + Nguyễn Mộc Phương Trà 
NC7
 
500,000 
 

05/04/2019
Ngan Cong Trinh 
NC7
 
2,315,000 
  100 USD * 23,150

05/04/2019
Nguyễn Huệ Ly
NC7
 
900,000 
  

05/04/2019
Nguyễn Ngọc Anh + La Linh 
NC7
 
1,000,000 
  

05/04/2019
Nguyễn Văn Đức 
NC7
 
2,000,000 
  

05/04/2019
GS-TS Lê Ngọc Thạch 60-67
NC7
 
1,000,000 
  

05/04/2019
Dr. Lê Trung Sơn 71-78 (USA)
NC7
 
3,000,000 
  

05/04/2019
LUC VU HOAI (chuyển khoản VCB)
NC7
 
500,000 
  

05/04/2019
Duy Khang + Mạnh Kha  
NC7
 
 
 13 kg thịt heo xay 

05/04/2019
Lê Thị Đức 
NC7
 
 
 50 kg gạo 
ketoanNC7
#4 Đã gửi : 08/04/2019 lúc 02:06:42(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,168
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật08/04/2019
Nguyễn Văn Thi  
NC7
 
1,000,000 
 

08/04/2019
Mr. Đỗ Phước Tường (USA)
NC7
 
2,315,000 
  100 USD * 23,150

08/04/2019
Ẩn Danh 
NC7
 
 
 10 kg gạo  

08/04/2019
Ẩn Danh 
NC7
 
 
  10 kg gạo 

08/04/2019
Ẩn Danh 
NC7
 
 
  7 kg cá ngừ

08/04/2019
Chú Nay
NC7
 
 
  300 kg gạo 
ketoanquybs
#5 Đã gửi : 08/04/2019 lúc 02:46:53(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,695
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 7 (NC7) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ Bông Sen (ketoanquybs) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC7 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC7 (ketoanNC7) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/04/2019
 Duy Ngo ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 7. PT009861
 NC7
 
300.000 
 

ketoanNC7
#6 Đã gửi : 10/04/2019 lúc 02:20:55(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,168
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật10/04/2019
Ẩn Danh 
NC7
 
200,000 
 

10/04/2019
Tấn Nguyên 
NC7
 
500,000 
  

10/04/2019
Phạm Gia Tiến 
NC7
 
5,000,000 
   

10/04/2019
CTPCNN
NC7
 
288,000 
  

10/04/2019
BUI THI MY THAO (chuyển khoản VCB)
NC7
 
500,000 
  

10/04/2019
Ẩn Danh 
NC7
 
 
  9 kg cá basa 
ketoanNC7
#7 Đã gửi : 12/04/2019 lúc 02:06:52(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,168
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật12/04/2019
Tuệ Mẫn 
NC7
 
500,000 
 

12/04/2019
Chấn Hưng 
NC7
 
500,000 
  

12/04/2019
Huỳnh Tấn Hùng 58-64
NC7
 
500,000 
   

12/04/2019
Bùi Vũ Trâm Anh + Bùi Vũ Đức Anh 
NC7
 
6,000,000 
  

12/04/2019
Tô Bửu Lưỡng 66-67 (Japan)
NC7
 
5,000,000 
  

12/04/2019
Anh Dũng 
NC7
 
1,000,000 
  

12/04/2019
CHS 84-87
NC7
 
500,000 
  

12/04/2019
Mỹ Lệ (Canada)
NC7
 
1,000,000 
  

12/04/2019
PHUNG MANH THANG (chuyển khoản VCB)
NC7
 
500,000 
  

12/04/2019
Phạm Tấn Lộc 
NC7
 
 
  50 kg gạo  

12/04/2019
Nguyễn Văn Sang (Canada)
NC7
 
 
  570 miếng đậu hủ chiên  

12/04/2019
Ẩn Danh 
NC7
 
 
  5 kg đường 
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.456 giây.