Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 01/04/2019 lúc 01:38:14(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/04/2019
 Cô Châu Thị Cẩm Vân
 NC1
 
200,000 
 

01/04/2019
 Em Hồng
 NC1
 
500,000 
 

01/04/2019
 Anh Vinh
 NC1
 
400,000 
 

01/04/2019
 Chị Phương Lưu
 NC1
 
 
 80kg gạo

01/04/2019
 Cô Mai (Trần Hưng Đạo )
 NC1
 
 
 20kg gạo

01/04/2019
 Anh Lâm (430/14 Nguyễn Đình Chiểu _Phường 4_ Quận 3)
 NC1
 
 
 100kg gạo 

01/04/2019
 Chú Châu (Quận 1)
 NC1
 
 
 100kg gạo

01/04/2019
 Anh Bùi Đình Lượng
 NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

01/04/2019
 Ẩn danh (PT 009810)
 NC1
 
 
 50kg gạo

Sửa bởi người viết 02/04/2019 lúc 12:55:48(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 02/04/2019 lúc 12:59:16(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/04/2019
 Anh Võ Tấn Lộc
 NC1
 
 
 100kg gạo

02/04/2019
 Anh Hải
 NC1
 
200,000 
 

02/04/2019
 Anh Nguyễn Anh Minh
 NC1
 
2,000,000 
 

02/04/2019
 Ẩn danh (PT 009772)
 NC1
 
300,000 
 

02/04/2019
 Ẩn danh (PT 009811)
 NC1
 
 
 50kg gạo

02/04/2019
 Cô Trần Thị Kim Thạch
 NC1
 
 
 50kg gạo 

02/04/2019
 Cô Hiệp (Ớt Giang Hồ)
 NC1
 
1,000,000 
 

02/04/2019
 Công ty Yoshimoto
 NC1
 
 
 42kg nấm 

Sửa bởi người viết 03/04/2019 lúc 01:32:32(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 03/04/2019 lúc 01:34:10(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/04/2019
 Cô Mỹ
 NC1
 
2,000,000 
 

03/04/2019
 Chị Nguyễn Thị Quý
 NC1
 
2,000,000 
 

03/04/2019
 Ông Ninh (Quận 6)
 NC1
 
 
 50kg gạo

03/04/2019
 Ẩn danh (PT 009815)
 NC1
 
 
 50kg gạo

Sửa bởi người viết 04/04/2019 lúc 05:00:29(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 04/04/2019 lúc 05:02:57(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04/04/2019
 Chị Trần Thị Lệ Hà
 NC1
 
800,000 
 

04/04/2019
 Anh Lê Thanh Liêm
 NC1
 
 
 30kg gạo

04/04/2019
 Ẩn danh (PT 009817)
 NC1
 
 
 10kg gạo

04/04/2019
 Anh Dũng
 NC1
 
1,000,000 
 

04/04/2019
 Anh Minh
 NC1
 
500,000 
 

04/04/2019
 Mr Hao
 NC1
 
 
 20kg gạo

04/04/2019
 Công ty TNHH TAGI Logistics
 NC1
 
 
 335kg gạo

Sửa bởi người viết 05/04/2019 lúc 03:10:15(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 05/04/2019 lúc 03:11:36(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/04/2019
 Anh Nguyễn Văn Tần
 NC1
 
1,000,000 
 

05/04/2019
 Anh Nguyễn Văn Đức
 NC1
 
2,000,000 
 

05/04/2019
 Chị Vũ Thị Thu Hằng + Đào Thị Bạch Kim
 NC1
 
 
 20lit dầu

05/04/2019
 Ẩn danh (PT 009825)
 NC1
 
 
 10kg gạo

Sửa bởi người viết 06/04/2019 lúc 12:57:36(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 06/04/2019 lúc 01:02:49(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/04/2019
 Anh Đỗ Đức Minh
 NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

06/04/2019
 Chú Long
 NC1
 
2,000,000 
 

06/04/2019
 Chị Lê Băng Tâm
 NC1
 
3,500,000 
 

06/04/2019
 Ẩn danh (PT 009827)
 NC1
 
 
 2kg đường + 1kg bột ngọt + 2lit dầu ăn

Sửa bởi người viết 08/04/2019 lúc 02:36:38(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 08/04/2019 lúc 02:54:34(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/04/2019
 Anh Cường
 NC1
 
 
 30kg gạo

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 08/04/2019 lúc 02:58:12(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/04/2019
 Anh Trần Kiến Tám
 NC1
 
200,000 
 

08/04/2019
 Anh Quân
 NC1
 
1,500,000 
 

08/04/2019
 Ẩn danh (PT 009786)
 NC1
 
200,000 
 

08/04/2019
 Cô Loan
 NC1
 
 
 50kg gạo

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 09/04/2019 lúc 02:42:47(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/04/2019
 Chị Trần Thị Thanh Nguyệt
 NC1
 
2,000,000 
 

09/04/2019
 Chị Tâm Nguyễn + Kim Đinh
 NC1
 
4,630,000 
 

09/04/2019
 Chị Khuất Thị Minh PHương
 NC1
 
2,000,000 
 

09/04/2019
 Chị Hải Quỳnh
 NC1
 
200,000 
 

09/04/2019
 Chú Hoàng
 NC1
 
400,000 
 

09/04/2019
 Chị Trinh
 NC1
 
 
 14kg gạo 

09/04/2019
 Anh Luân
 NC1
 
 
 100kg gạo 

09/04/2019
 Ẩn danh (PT 009792)
 NC1
 
200,000 
  

Sửa bởi người viết 10/04/2019 lúc 01:55:15(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#10 Đã gửi : 10/04/2019 lúc 01:58:03(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/04/2019
 Chú Nguyễn Hòa Hưng
 NC1
 
1,000,000 
 

10/04/2019
 Chị HẠnh
 NC1
 
500,000 
 

10/04/2019
 Ẩn danh (PT 009795)
 NC1
 
400,000 
 

10/04/2019
 Ẩn danh (PT 009831)
 NC1
 
 
 10l dầu ăn (5lit x 2)

10/04/2019
 Cơm chay Thanh Lương
 NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

10/04/2019
 Ẩn danh (Chuyển khoản ACB ngày 1/4)
 NC1
 
200,000 
 

10/04/2019
 Do Dinh Nguyen (CK ACB ngày 1/4)
 NC1
 
200,000 
 

10/04/2019
 Tran Anh Tuyet (CK ACB ngày 5/4)
 NC1
 
1,200,000 
 

10/04/2019
 Pham Quang Dung (CK ACB ngày 5/4)
 NC1
 
300,000 
 

10/04/2019
 Báo Tuổi Trẻ (CK ACB ngày 5/4)
 NC1
 
2,000,000 
 

10/04/2019
 Anh Đạt
 NC1
 
 
 15kg gạo 

10/04/2019
 Ẩn danh (PT 009834)
 NC1
 
 
 50kg gạo

10/04/2019
 Chị Mai Hương
 NC1
 
 
 50kg gạo (25kg x 2)

Sửa bởi người viết 11/04/2019 lúc 02:41:19(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 11/04/2019 lúc 02:43:58(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/04/2019
 Anh Huỳnh Anh
 NC1
 
1,000,000 
 

11/04/2019
 Ẩn danh (PT 009652)
 NC1
 
500,000 
 

11/04/2019
 Chị Mai
 NC1
 
500,000 
 

11/04/2019
 Chị Dung Sài Gòn
 NC1
 
 
 50kg gạo

11/04/2019
 Cô Huỳnh Vân Trang
 NC1
 
 
 10kg gạo + 0.5l nước mắm

11/04/2019
 Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL DONG NAI (CK ACB )
 NC1
 
4,600,000 
 

11/04/2019
 Cô Kim Võ _Mỹ Tho
 NC1
 
1,000,000 
 

11/04/2019
 Ẩn danh (PT 009838)
 NC1
 
 
 50kg gạo (25kg x 2)

Sửa bởi người viết 12/04/2019 lúc 04:21:56(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#12 Đã gửi : 12/04/2019 lúc 04:24:40(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/04/2019
 Anh Huy
 NC1
 
1,000,000 
 

12/04/2019
 Chị Trần Thị Kim Ngà
 NC1
 
1,000,000 
 

12/04/2019
 Bà Trần Thị Hai
 NC1
 
1,000,000 
 

12/04/2019
 Ẩn danh (PT 009659)
 NC1
 
100,000 
 

12/04/2019
 Bé Hưng Thạnh
 NC1
 
400,000 
 

12/04/2019
 Chị Tăng Thị Phượng
 NC1
 
 
 10l dầu ăn (5lit x 2) + 50kg gạo (25kg x 2)

12/04/2019
 Chan Y Bình
 NC1
 
200,000 
 

Sửa bởi người viết 13/04/2019 lúc 03:47:35(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#13 Đã gửi : 13/04/2019 lúc 03:48:31(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/04/2019
 Cô Điệp (Ớt Giang Hồ)
 NC1
 
500,000 
 

13/04/2019
 Cô Võ Thị Hồng Minh
 NC1
 
500,000 
 

13/04/2019
 Anh Minh
 NC1
 
500,000 
 

Sửa bởi người viết 16/04/2019 lúc 01:34:32(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#14 Đã gửi : 16/04/2019 lúc 01:35:44(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/04/2019
 Chú Hùng
 NC1
 
200,000 
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.782 giây.