Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 03/04/2019 lúc 11:03:43(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,670
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/04/2019
Ẩn danh ( PT4945)
NC4
 
  
 48 hộp sữa tươi

02/04/2019
Anh Duy ( 0983616300)
NC4
 
 
 50kg gạo

02/04/2019
Ẩn danh ( PT4947)
NC4
 
 
 Dầu ăn ( 1b x 5lit), Đường 3kg , Trứng vịt 100 cái 

02/04/2019
Chị Nga
NC4
 
 
20 thùng sữa đậu nành 

02/04/2019
Chị Hiếu
NC4
 
 
 200kg gạo

 

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 04/04/2019 lúc 03:10:40(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,670
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/04/2019
Chị Thủy
NC4
 
500.000  
  
ketoanNC4
#3 Đã gửi : 04/04/2019 lúc 03:12:00(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,670
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04/04/2019
Nguyễn Thị Thanh 
NC4
 
1.000.000  
  

04/04/2019
Uốn tóc Công
NC4
 
   
  50kg gạo
ketoanNC4
#4 Đã gửi : 06/04/2019 lúc 03:18:46(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,670
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/04/2019
Cô Huyền
NC4
 
  1.000.000
  

05/04/2019
Nguyễn Viết Đức
NC4
 
1.000.000 
  

05/04/2019
Nguyễn Tri Khang Thí - Nguyễn Hoàng Uyên Linh
NC4
 
500.000 
  

05/04/2019
Kính thuốc Sài Gòn ( Số 170 Khánh Hội, Q4)
NC4
 
 
50kg gạo 

05/04/2019
Ẩn danh ( PT9302)
NC4
 
 
 70kg gạo

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 06/04/2019 lúc 03:23:09(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,670
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/04/2019
Greg + Diane Mc Grath
NC4
 
9.200.000
  

06/04/2019
Phạm Khánh Linh
NC4
 
1.000.000 
  

06/04/2019
Phạm Thị Bích Loan
NC4
 
1.000.000 
  

06/04/2019
Nguyễn Mỹ Hạnh
NC4
 
1.000.000 
  

06/04/2019
Nguyễn Văn Hồng
NC4
 
500.000 
 

06/04/2019
Chị Hồng
NC4
 
500.000 
 

06/04/2019
Ẩn danh ( PT4985)
NC4
 
1.000.000 
  

06/04/2019
Ẩn danh ( PT9303)
NC4
 
 
100kg gạo , Nước tương (3c x0,25lit) , Dầu ăn (3c x0,4lit) , Bột nêm (2goi x 0,4kg)

 

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 09/04/2019 lúc 02:56:45(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,670
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/04/2019
Nguyễn Tri Phương Nam + Nguyễn Trần Xuân
NC4
 
1.000.000  
  

08/04/2019
Nguyễn Tri Khang Thái + Nguyễn Hoàng Uyên Linh
NC4
 
1.000.000  
  

08/04/2019
Cô Tâm
NC4
 
   
 75kg gạo

 

ketoanNC4
#7 Đã gửi : 09/04/2019 lúc 02:58:09(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,670
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/04/2019
Chi Đoàn CLC QTL 43A
NC4
 
3.500.000  
  

09/04/2019
Bùi Mão
NC4
 
1.000.000   
 

09/04/2019
Đinh Thái Châu
NC4
 
1.000.000   
   
ketoanNC4
#8 Đã gửi : 11/04/2019 lúc 03:13:43(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,670
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/04/2019
Nguyễn Thị Lai ( Thủ Thừa - Long An)
NC4
 
   
  10kg gạo , nước mắm (1c x 0,5lit)

11/04/2019
Gia đình anh Nguyễn Vũ
NC4
 
   
  Đậu đũa ( 14kg) ; Cải ngọt (26kg ); Xương gà (4kg); Đùi gà (290 đùi )
ketoanNC4
#9 Đã gửi : 13/04/2019 lúc 03:38:01(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,670
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/04/2019
Kim Võ (Mỹ Tho)
NC4
 
1.000.000  
  

12/04/2019
Huỳnh Nga
NC4
 
500.000   
 

12/04/2019
Mã Xuân Tú
NC4
 
500.000   
   

12/04/2019
Lê Văn Trung
NC4
 
4.000.000   
   
ketoanNC4
#10 Đã gửi : 13/04/2019 lúc 03:41:01(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,670
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/04/2019
Chị Đào (USA)
NC4
 
1.000.000  
  

13/04/2019
Nguyễn Anh Tuấn
NC4
 
1.000.000   
 

13/04/2019
Lê Thị Thanh Thư
NC4
 
4.000.000   
   

13/04/2019
Chung Kim Nguyên
NC4
 
    
   40 gói giấy ăn

13/04/2019
Ẩn danh (PT 9308)
NC4
 
    
 20kg gạo  
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.385 giây.