Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC7
#1 Đã gửi : 03/05/2019 lúc 03:04:47(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

03/05/2019
Chuối (30 kg * 7,000)
 
210,000

03/05/2019
hành lá (1 kg * 45,000)
 
45,000

03/05/2019
Tỏi + ớt + nước đá
 
40,000

03/05/2019
Chanh (1 kg * 35,000)
 
35,000

03/05/2019
Ống nước (1 cái * 30,000)
 
30,000

03/05/2019
Tiêu (200 gr * 32,000)
 
64,000

03/05/2019
Bắp cải (17 kg * 16,000)
 
272,000

03/05/2019
Bầu (17 kg * 15,000)
 
255,000

03/05/2019
Hạt nêm (2 gói * 70,000)
 
140,000

03/05/2019
Sửa quạt 
 
40,000

03/05/2019
Trả tiền ga 19/04 , trừ tiền ga dư 73.000 (1 bình * 1,055,000)
 
982,000

03/05/2019
Thịt xay (1 kg * 77,000)
 
77,000

03/05/2019
Thu tiền bán quần áo cũ (10 cái x 2,000)
20,000 

03/05/2019
Số suất cơm bán ra là: 407 suất x 2,000 (+8 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 415 suất 
814,000 
 
Tổng cộng
834,000
2,190,000

ketoanNC7
#2 Đã gửi : 06/05/2019 lúc 02:17:11(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

06/05/2019
hành lá (1 kg * 30,000)
 
30,000

06/05/2019
Chanh (1 kg * 35,000)
 
35,000

06/05/2019
Tỏi + ớt + nước đá
 
40,000

06/05/2019
Bắp cải (17 kg * 16,000)
 
272,000

06/05/2019
Bầu (20 kg * 15,000)
 
300,000

06/05/2019
Bao loại 40-60 (3 kg * 50,000)
 
150,000

06/05/2019
Gia vị xá xíu 
 
60,000

06/05/2019
Hạt nêm (2 gói * 70,000)
 
140,000

06/05/2019
Tăm (1 hộp * 20,000)
 
20,000

06/05/2019
Thịt xay (1 kg * 77,000)
 
77,000

06/05/2019
Trứng gà (100 trứng * 2,000)
 
200,000

06/05/2019
Thu tiền bán quần áo cũ (40 cái x 2,000)
80,000 

06/05/2019
Số suất cơm bán ra là: 559 suất x 2,000 (+9 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 568 suất 
1,118,000 
 
Tổng cộng
1,198,000
1,324,000

Sửa bởi người viết 06/05/2019 lúc 02:28:51(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC7
#3 Đã gửi : 08/05/2019 lúc 03:01:34(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

08/05/2019
Chuối (30 kg * 7,000)
 
210,000

08/05/2019
hành lá (1 kg * 30,000)
 
30,000

08/05/2019
Tỏi + ớt + nước đá
 
50,000

08/05/2019
Hạt nêm (2 gói * 70,000)
 
140,000

08/05/2019
Trà (1 gói * 36,000)
 
36,000

08/05/2019
Rau muống (20 kg * 16,000)
 
320,000

08/05/2019
Thịt xay (1 kg * 77,000)
 
77,000

08/05/2019
ghế nệm 2 vòng (2 cái * 210,000)
 
420,000

08/05/2019
Hộp cơm (3 cây * 155,000)
 
465,000

08/05/2019
tăm (5 hộp * 18,000)
 
90,000

08/05/2019
Bao loại 2 kg + (12-20)+(15-25)+(40-60) , (20 kg * 38,000)
 
760,000

08/05/2019
Trả tiền ga 03/05/2019 , trừ tiền ga dư 45,000 (1 bình * 1,062,500)
 
1,017,500

08/05/2019
Trả tiền xe chở trà sữa 03/05
 
130,000

08/05/2019
Thu tiền bán quần áo cũ (48 cái x 2,000)
96,000 

08/05/2019
Số suất cơm bán ra là: 585 suất x 2,000 (+10 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 595 suất 
1,170,000 
 
Tổng cộng
1,266,000
3,745,000

ketoanNC7
#4 Đã gửi : 10/05/2019 lúc 02:45:33(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

10/05/2019
Chuối (30 kg * 7,000)
 
210,000

10/05/2019
hành lá (1 kg * 35,000)
 
35,000

10/05/2019
Tỏi + ớt + nước đá
 
40,000

10/05/2019
Hạt nêm (2 gói * 66,000)
 
132,000

10/05/2019
Nước màu (1 lít * 20,000)
 
20,000

10/05/2019
Su su ( 12 kg * 13,000)
 
156,000

10/05/2019
Bắp cải (12 kg * 16,000)
 
192,000

10/05/2019
Chanh (1 kg * 35,000)
 
35,000

10/05/2019
Cam sành (2,5 kg * 14,000)
 
35,000

10/05/2019
Thịt xay (1 kg * 77,000)
 
77,000

10/05/2019
Trả tiền thuê nhà T05/2019 (trừ tk VCB)
 
21,022,000

10/05/2019
Thu tiền bán quần áo cũ (38 cái x 2,000)
76,000 

10/05/2019
Số suất cơm bán ra là: 552 suất x 2,000 (+10 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 562 suất 
1,104,000 
 
Tổng cộng
1,180,000
21,954,000

ketoanNC7
#5 Đã gửi : 13/05/2019 lúc 02:40:24(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

13/05/2019
Chuối (30 kg * 7,000)
 
210,000

13/05/2019
hành lá (1 kg * 45,000)
 
45,000

13/05/2019
Tỏi + ớt + nước đá
 
40,000

13/05/2019
Tiêu (200 gr * 32,000)
 
64,000

13/05/2019
Chanh (1 kg * 30,000)
 
30,000

13/05/2019
Bầu (20 kg * 14,000)
 
280,000

13/05/2019
Rau muống (20 kg * 16,000)
 
320,000

13/05/2019
Trứng gà (100 trứng * 2,000)
 
200,000

13/05/2019
Thu phí DV SMS T04/2019 (trừ tk VCB)
 
55,000

13/05/2019
Trả tiền điện T05/2019 (trừ tk VCB)
 
1,006,834

13/05/2019
Thu tiền bán quần áo cũ (9 cái x 2,000)
18,000 

13/05/2019
Số suất cơm bán ra là: 562 suất x 2,000 (+12 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 574 suất 
1,124,000 
 
Tổng cộng
1,142,000
2,382,834

Sửa bởi người viết 13/05/2019 lúc 02:41:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC7
#6 Đã gửi : 15/05/2019 lúc 03:13:49(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

 
CHI PHÍ NẤU CHƯƠNG TRÌNH PHỞ CHO NGƯỜI NGHÈO : HỦ TIẾU THỊT HEO 
 

15/05/2019
Chuối (50 kg * 7,000)
 
350,000

15/05/2019
Tương đen (5 bình * 16,000)
 
80,000

15/05/2019
Tương đỏ (4 bình * 16,000)
 
64,000

15/05/2019
Hạt nêm (5 gói * 66,000)
 
330,000

15/05/2019
Đường phèn (6 kg * 21,000)
 
126,000

15/05/2019
Khô mực ( 500 gr * 30,000)
 
150,000

15/05/2019
Tỏi (1 kg * 42,000)
 
42,000

15/05/2019
Ớt + nước đá 
 
20,000

15/05/2019
Hành lá (2 kg * 45,000)
 
90,000

15/05/2019
Giá (20 kg * 8,000)
 
160,000

15/05/2019
Dầu ăn (3 chai * 40,000)
 
120,000

15/05/2019
Bột ngọt (1 gói * 60,000)
 
60,000

15/05/2019
Nước mắm (1 chai * 36,000)
 
36,000

15/05/2019
Nước tương (8 chai * 15,000)
 
120,000

15/05/2019
Thịt heo (75 kg * 88,000)
 
6,600,000

15/05/2019
Bồi dưỡng bếp 
 
500,000

 
CHI PHÍ QUÁN 
 
 

15/05/2019
Thịt xay 13/05 (1 kg * 77,000)
 
77,000

15/05/2019
Trả tiền ga 10/05/2019, trừ tiền ga dư 73,000 (1 bình * 1,062,500)
 
989,500

15/05/2019
Trả lương NV đợt 1 - T05/2019
 
11,150,000

15/05/2019
Trả tiền nước (06/04-07/05/2019)
 
328,000

15/05/2019
Trả tiền xe chở sữa 
 
260,000

15/05/2019
Thanh toán tiền thuê TOP EMAIL 1 năm 2019-2020 của Quán (trừ tk VCB)+ phí chuyển khoản 
 
1,811,000

15/05/2019
Thu tiền bán quần áo cũ (21 cái x 2,000)
42,000 

15/05/2019
Số suất nước bán ra là: 750 suất x 1,000 (+9 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 759 suất 
750,000 
 
Tổng cộng
792,000
24,108,500

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.850 giây.