Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC7
#1 Đã gửi : 17/07/2019 lúc 01:48:36(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

17/07/2019
Chuối (40 kg * 7,000)
 
280,000

17/07/2019
Dầu ăn (3 chai * 32,000)
 
96,000

17/07/2019
hành lá (1 kg * 53,000)
 
53,000

17/07/2019
tỏi + nước đá 
 
30,000

17/07/2019
Chanh 
 
25,000

17/07/2019
Hạt nêm (2 gói * 63,000)
 
126,000

17/07/2019
Đường (5 kg * 19,000)
 
95,000

17/07/2019
cá saba phi lê đông lạnh (25 kg * 85,000)
 
2,125,000

17/07/2019
thịt heo (20 kg * 88,000)
 
1,760,000

17/07/2019
Trả tiền ga 15/07 , trừ tiền ga dư 179.000đ (1 bình * 868,000)
 
689,000

17/07/2019
Thu tiền bán quần áo cũ (18 cái x 2,000)
36,000 

17/07/2019
Số suất cơm bán ra là: 489 suất x 2,000 (10 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 499 suất 
978,000 
 
Tổng cộng
1,014,000
5,27900

ketoanNC7
#2 Đã gửi : 19/07/2019 lúc 03:11:20(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

19/07/2019
Chuối (40 kg * 7,000)
 
280,000

19/07/2019
Hành lá (1 kg * 45,000)
 
45,000

19/07/2019
Tỏi + nước đá 
 
30,000

19/07/2019
Bình xịt côn trùng (1 bình * 63,000)
 
63,000

19/07/2019
Bột năng (2 kg * 25,000)
 
50,000

19/07/2019
cải ngọt (20 kg * 16,000)
 
320,000

19/07/2019
Chanh (1 kg * 22,000)
 
22,000

19/07/2019
Thịt xay (44 kg * 77,000)
 
3,388,000

19/07/2019
Cá saba nguyên con đông lạnh (20 kg * 80,000)
 
1,600,000

19/07/2019
Thu tiền bán quần áo cũ (18 cái x 2,000)
36,000 

19/07/2019
Số suất cơm bán ra là: 469 suất x 2,000 (13 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 482 suất 
938,000 
 
Tổng cộng
974,000
5,987,000

ketoanNC7
#3 Đã gửi : 24/07/2019 lúc 02:46:51(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

22/07/2019
Chuối (40 kg * 7,000)
 
280,000

22/07/2019
Tương cà (19/07) , (1 bình *30,000)
 
30,000

22/07/2019
Chanh (1 kg * 25,000)
 
25,000

22/07/2019
Tỏi
 
20,000

22/07/2019
Hành lá (1 kg * 55,000)
 
55,000

22/07/2019
Bí xanh (12 kg * 17,000)
 
204,000

22/07/2019
Bột màu điều (1 gói * 50,000)
 
50,000

22/07/2019
Thịt heo (30 kg * 88,000)
 
2,640,000

22/07/2019
Thu tiền bán quần áo cũ (21 cái x 2,000)
42,000 

22/07/2019
Số suất cơm bán ra là: 602 suất x 2,000 (13 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 615 suất 
1,204,000 
 
Tổng cộng
1,246,000
3,304,000

ketoanNC7
#4 Đã gửi : 24/07/2019 lúc 02:53:11(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

24/07/2019
Chuối (40 kg * 7,000)
 
280,000

24/07/2019
Bí xanh (12 kg * 17,000)
 
204,000

24/07/2019
Nước màu (1 bình * 20,000)
 
20,000

24/07/2019
Chanh (1 kg * 25,000)
 
25,000

24/07/2019
Hành lá (1 kg * 50,000)
 
50,000

24/07/2019
Tỏi + nước đá 
 
30,000

24/07/2019
Thịt heo (150 kg * 60,000)
 
9,000,000

24/07/2019
Trả tiền ga 19/07 , trừ tiền ga dư 157.000 (1 bình * 868,000)
 
711,000

24/07/2019
Thịt nạc vai cắt (40 kg * 88,000)
 
3,520,000

24/07/2019
Thu tiền bán quần áo cũ (9 cái x 2,000)
18,000 

24/07/2019
Số suất cơm bán ra là: 563 suất x 2,000 (16 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 579 suất 
1,126,000 
 
Tổng cộng
1,144,000
13,840,000

ketoanNC7
#5 Đã gửi : 26/07/2019 lúc 03:19:09(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

26/07/2019
Chuối (40 kg * 7,000)
 
280,000

26/07/2019
Hành lá (1 kg * 45,000)
 
45,000

26/07/2019
tỏi
 
20,000

26/07/2019
Chanh (1 kg * 25,000)
 
25,000

26/07/2019
Trả tiền xe ôm chở rau
 
80,000

26/07/2019
Trứng gà (600 trái * 2,000)
 
1,200,000

26/07/2019
Bao 2 kg (10 kg * 36,000)
 
360,000

26/07/2019
Hộp cơm (3 cây * 155,000)
 
465,000

26/07/2019
Trả lương NV dợt 2 - T07/2019
 
11,245,000

26/07/2019
Thu Phí Quản Lý TK (trừ tk VCB)
 
22,000

26/07/2019
Thu tiền bán quần áo cũ 41 cái x 2,000)
82,000 

26/07/2019
Số suất cơm bán ra là: 548 suất x 2,000 (13 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 561 suất 
1,096,000 
 
Tổng cộng
1,178,000
13,742,000

ketoanNC7
#6 Đã gửi : 30/07/2019 lúc 12:53:05(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

29/07/2019
Chuối (40 kg * 7,000)
 
280,000

29/07/2019
Hành lá (1 kg * 40,000)
 
40,000

29/07/2019
Tỏi + ớt + nước đá
 
40,000

29/07/2019
Gia vị xá xíu 
 
60,000

29/07/2019
Cây mồi lửa bếp (1 cây * 150,000)
 
150,000

29/07/2019
Giấy giữ xe (10 tập * 4,000)
 
40,000

29/07/2019
Miếng cước rửa chén (10 miếng * 4,000)
 
40,000

29/07/2019
Hạt nêm (2 gói * 63,000)
 
136,000

29/07/2019
Nước tẩy rửa (1 bình * 25,000)
 
25,000

29/07/2019
Bắp cải (15 kg * 16,000)
 
240,000

29/07/2019
Cải ngọt (20 kg * 16,000)
 
320,000

29/07/2019
Chanh (1 kg * 25,000)
 
25,000

29/07/2019
Đường (2 kg * 19,000)
 
38,000

29/07/2019
Trứng gà (100 trái * 2,200)
 
220,000

29/07/2019
Bao xốp (1 kg * 43,000)
 
43,000

29/07/2019
Trả tiền xe ôm chở dầu ăn 
 
30,000

29/07/2019
Thu tiền bán quần áo cũ (22 cái x 2,000)
44,000 

29/07/2019
Số suất cơm bán ra là: 637 suất x 2,000 (16 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 653 suất 
1,274,000 
 
Tổng cộng
1,318,000
1,727,000

ketoanNC7
#7 Đã gửi : 31/07/2019 lúc 03:25:08(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

31/07/2019
Chuối (40 kg * 7,000)
 
280,000

31/07/2019
Hành lá (1 kg * 35,000)
 
35,000

31/07/2019
Tỏi + ớt + nước đá
 
40,000

31/07/2019
Nước màu (1 bình * 20,000)
 
20,000

31/07/2019
Hạt nêm (2 gói * 63,000)
 
136,000

31/07/2019
Chanh (1 kg * 25,000)
 
25,000

31/07/2019
Đùi gà tỏi (7 thùng * 488,000)
 
3,416,000

31/07/2019
Trả tiền xe chở gà 
 
80,000

31/07/2019
Trả tiền điện thoại bàn (01/06-30/06)
 
63,000

31/07/2019
Trả tiền cước internet (01/06-30/06)
 
205,000

31/07/2019
Thu tiền bán quần áo cũ (26 cái x 2,000)
52,000 

31/07/2019
Số suất cơm bán ra là: 626 suất x 2,000 (10 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 636 suất 
1,252,000 
 
Tổng cộng
1,304,000
4,300,000

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.714 giây.