Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 01/10/2019 lúc 02:19:17(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

1/10/2019
Cải thìa (10 kg x 10.000) 
 
 100.000

1/10/2019
 Hành cần ( 1 kg x 20.000)
 
20.000

1/10/2019
Cà chua ( 3 kg x 16.000)
 
48.000

1/10/2019
 Hành tây (2 kg x 15.000)
 
30.000

1/10/2019
Tiền rác tháng 10/2019
 
100.000

1/10/2019
 Tiền điện tháng 9 ( kỳ 10/19)
 
460.000                           

1/10/2019
 Chuối (20 kg x 8.000)
 
160.000

1/10/2019
   Bán suất ăn:   259 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
518.000 
 

1/10/2019
   Tổng cộng 
 518.000
 918.000

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 02/10/2019 lúc 02:11:11(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

1/10/2019
Thịt đùi (15 kg x 65.000) 
 
 975.000

2/10/2019
 Đậu bắp (3 kg x 17.000)
 
51.000

2/10/2019
Cà chua ( 2 kg x 16.000)
 
32.000

2/10/2019
 Thơm (5 trái x 7.000)
 
35.000                           

2/10/2019
 Cải thảo (15 kg x 11.000)
 
165.000

2/10/2019
   Bán suất ăn:   220 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
440.000 
 

2/10/2019
   Tổng cộng 
 440.000
1.258.000

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 03/10/2019 lúc 01:48:12(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

3/10/2019
Trứng gà (200 quả x 1.900) 
 
 380.000

3/10/2019
 Cà tím (10 kg x 10.000)
 
100.000

3/10/2019
Rau má (2 kg x 16.000)
 
32.000

3/10/2019
 Tiền thuê nhà tháng 10/2019
 
17.000.000                           

3/10/2019
 Chuối (20 kg x 8.000)
 
160.000

3/10/2019
   Bán suất ăn:   262 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
524.000 
 

3/10/2019
   Tổng cộng 
 524.000
17.672.000

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 04/10/2019 lúc 01:26:03(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

4/10/2019
Mì gói (2 bịch x 25.000) 
 
 50.000

4/10/2019
 Cải ngọt (15 kg x 10.000)
 
150.000

4/10/2019
Bầu (13 kg x 10.000)
 
130.000

4/10/2019
 Vận chuyển cá
 
100.000                           

4/10/2019
 Chuối (20 kg x 8.000)
 
160.000

4/10/2019
   Bán suất ăn:   205 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
410.000 
 

4/10/2019
   Tổng cộng 
 410.000
590.000

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 05/10/2019 lúc 01:26:31(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

5/10/2019
Hành ngò 
 
 10.000

5/10/2019
 Chuối (9 kg x 8.000)
 
72.000

5/10/2019
   Bán suất ăn:   152 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
304.000 
 

5/10/2019
   Tổng cộng 
 304.000
82.000

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 07/10/2019 lúc 01:26:26(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

7/10/2019
Đùi gà thùng 15 kg (2 thùng x 450.000) 
 
 900.000

7/10/2019
 Cải thìa (15 kg x 9.000)
 
135.000

7/10/2019
Đu đủ ( 13 kg x 8.000)
 
104.000

7/10/2019
 Vận chuyển xốt nêm)
 
40.000                           

7/10/2019
 Chuối (20 kg x 8.000)
 
160.000

7/10/2019
   Bán suất ăn:   246 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
492.000 
 

7/10/2019
   Tổng cộng 
 492.000
1.339.000

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 08/10/2019 lúc 02:08:14(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

8/10/2019
Trứng gà (70 quả x 1.800) 
 
 126.000

8/10/2019
 Sả xay (1 kg x 12.000)
 
12.000

8/10/2019
Đậu bắp (15 kg x 12.000)
 
180.000

8/10/2019
 Mồng tơi (7 kg x 10.000)
 
70.000

8/10/2019
 Mướp (5 kg x 6.000)
 
30.000

8/10/2019
Cà ri ( 6 bịch x 4.000)
 
24.000

8/10/2019
 Tăm (2 hộp x 15.000)
 
30.000                           

8/10/2019
 Chuối (20 kg x 8.000)
 
160.000

8/10/2019
   Bán suất ăn:   273 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
546.000 
 

8/10/2019
   Tổng cộng 
 546.000
 632.000

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 09/10/2019 lúc 01:41:35(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

9/10/2019
Đậu que (13 kg x 13.000) 
 
 169.000

9/10/2019
Hành cần 
 
 10.000

9/10/2019
 Chuối (20 kg x 8.000)
 
160.000

9/10/2019
   Bán suất ăn:   225 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
450.000 
 

9/10/2019
   Tổng cộng 
 450.000
339.000

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 10/10/2019 lúc 02:42:59(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

10/10/2019
 Bắp bò (20 kg x 135.000)  
 
 2.700.000

10/10/2019
Rau răm (2 kg x 12.000)   
 
 24.000

10/10/2019
  Sả cây + xay (3,5 kg x 12.000)
 
 42.000

10/10/2019
   Ớt xay ( 0.3 kg x 50.000)
 
 15.000

10/10/2019
   Rau quế (2 kg x 25.000)
 
 50.000

10/10/2019
   Ngò gai  (2 kg x 15.000)
 
 30.000

10/10/2019
   Hành tây  (2 kg x 15.000)
 
 30.000

10/10/2019
   Rau muống bào (5 kg x 15.000)
 
 75.000

10/10/2019
   Giá (5 kg x 8.000)
 
 40.000

10/10/2019
   Thơm ( 7 trái x 10.000)
 
 70.000

10/10/2019
   Mắm ruốc ((2 kg x 70.000)
 
 140.000

10/10/2019
   Hột màu điều
 
 6.000

10/10/2019
   Bún (45 kg x 7.000)
 
 315.000

10/10/2019
   Hành lá  ( 2 kg x 20.000)
 
 40.000

10/10/2019
   Gas + Gia vị
 
 500.000

10/10/2019
   Công dọn dẹp, nấu nướng
 
 500.000

10/10/2019
   Bán suất nước:      462 phần x 1.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
462.000 
 

10/10/2019
   Tổng cộng 
 462.000
 4.577.000

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 11/10/2019 lúc 02:27:04(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

11/10/2019
Rau má (1 kg x 16.000) 
 
 16.000

11/10/2019
 Cải thìa ( 8 kg x 9.000)
 
72.000

11/10/2019
Internet 6 tháng (10/2019 - 3/2020)
 
990.000

11/10/2019
 Tiền gas 2 bình
 
1.894.000

11/10/2019
Mì gói (2 bịch x 25.000)
 
50.000

11/10/2019
 Chuối (20 kg x 8.000)
 
160.000                           

11/10/2019
 Trứng gà (110 quả x 1.800)
 
198.000

11/10/2019
   Bán suất ăn:   252 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
504.000 
 

11/10/2019
   Tổng cộng 
 504.000
 3.380.000

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 12/10/2019 lúc 01:32:48(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

12/10/2019
Thịt đùi (10 kg x 65.000) 
 
 650.000

12/10/2019
 Rau dền (10 kg x 10.000)
 
100.000

12/10/2019
Bí xanh (8 kg x 10.000)
 
80.000

12/10/2019
 Chuối (13 kg x 8.000)
 
100.000                           

12/10/2019
   Bán suất ăn:   152 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
304.000 
 

12/10/2019
   Tổng cộng 
 304.000
930.000

ketoanNC6
#12 Đã gửi : 14/10/2019 lúc 02:19:28(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

14/10/2019
Gà PG thùng 15 kg (4 thùng x 435.000) 
 
 1.740.000

14/10/2019
 Cải thìa (15 kg x 9.000)
 
135.000

14/10/2019
Sả cây (1 kg x 13.000)
 
13.000

14/10/2019
 Cà ri ( 10 bịch x 4.000)
 
40.000

14/10/2019
 Nghệ (10 hũ x 12.000)
 
120.000                           

14/10/2019
 Chuối (20 kg x 8.000)
 
160.000

14/10/2019
   Bán suất ăn:   271 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
542.000 
 

14/10/2019
   Tổng cộng 
 542.000
 2.208.000

ketoanNC6
#13 Đã gửi : 15/10/2019 lúc 01:49:49(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

15/10/2019
Tiền nước kì 10/2019 
 
 632.000

15/10/2019
 Rau má (2 kg x 16.000)
 
32.000

15/10/2019
Hành ngò
 
10.000

15/10/2019
 Tiền lương đợt I tháng 10/2019
 
7.000.000                           

15/10/2019
 Chuối (20 kg x 8.000)
 
160.000

15/10/2019
   Bán suất ăn:   235 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
470.000 
 

15/10/2019
   Tổng cộng 
 470.000
7.834.000

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.833 giây.