Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 01/10/2019 lúc 02:29:43(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/10/2019
Hoàng Hoàng Hưng
NC4
 
200.000   
  

01/10/2019
Khúc Cẩm Tú
NC4
 
200.000   
  

01/10/2019
Ẩn danh (PT 11439)
NC4
 
1.000.000   
 

01/10/2019
Chị Lộc
NC4
 
300.000   
 

01/10/2019
Trần Châu Giang
NC4
 
    
 20kg gạo, dầu ăn (1c x 1lit)

01/10/2019
Kính thuốc Sài Gòn 170 Khánh Hội
NC4
 
    
 50kg gạo

01/10/2019
Anh Duy (0983616300)
NC4
 
  
 50kg gạo

 

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 03/10/2019 lúc 02:47:49(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/10/2019
Ẩn danh (PT 11482)
NC4
 
    
 10kg gạo 

02/10/2019
Chị Hương
NC4
 
    
20kg gạo

02/10/2019
Chị Hiếu
NC4
 
  
 200kg gạo

 

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 03/10/2019 lúc 02:50:22(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/10/2019
Ẩn danh (PT 11441)
NC4
 
200.000
  

03/10/2019
Lê Thị Diệu Hiền (170/14 Bến Vân Đồn)
NC4
 
  500.000
 

03/10/2019
Nguyễn Thị Thanh
NC4
 
  900.000
 

03/10/2019
Chị Lộc ( USA)
NC4
 
  700.000
 

03/10/2019
Thùy Trang
NC4
 
  
 50kg gạo, dầu ăn 1lit ; 1kg đường

 

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 05/10/2019 lúc 03:01:05(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04/10/2019
Ẩn danh (PT 11445)
NC4
 
500.000    
  

04/10/2019
Chị Thủy ( Cao Thắng )
NC4
 
    
50kg gạo

04/10/2019
Mai Xuân Việt
NC4
 
  
 50kg gạo

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 05/10/2019 lúc 03:03:05(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/10/2019
Đinh Thái Châu
NC4
 
1.000.000
  

05/10/2019
Đặng Thị Ngọc
NC4
 
2.000.000
 

05/10/2019
Nguyễn Trần Anh Thư (Anh Cảnh)
NC4
 
 5.000.000
 

05/10/2019
Cô Gòn
NC4
 
 
 Nước rửa chén (1b x 4lit)

05/10/2019
Ti Nị
NC4
 
  
  10kg hạt nêm

 

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 08/10/2019 lúc 02:44:13(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/10/2019
Đặng Anh Quân
NC4
 
2.000.000    
 

07/10/2019
Ẩn danh (PT 11490)
NC4
 
  
 30kg gạo, nước tương (3c x 0,5lit)

 

ketoanNC4
#7 Đã gửi : 08/10/2019 lúc 02:46:45(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/10/2019
Jenny Nguyễn
NC4
 
200.000
  

08/10/2019
Nguyễn Thị Ngọc Hải
NC4
 
200.000
 

08/10/2019
Trần Thị Liên Chi
NC4
 
200.000
 

08/10/2019
Vũ Công Đức
NC4
 
2.000.000
 

08/10/2019
Ẩn danh (PT 11491)
NC4
 
  
  20kg gạo

 

ketoanNC4
#8 Đã gửi : 10/10/2019 lúc 03:14:09(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/10/2019
Nguyễn Thị Lược (170/14 Bến Vân Đồn)
NC4
 
     
 10kg gạo

 

ketoanNC4
#9 Đã gửi : 12/10/2019 lúc 02:26:44(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/10/2019
Ngân
NC4
 
300.000    
 

11/10/2019
Nguyễn Phát Đạt
NC4
 
  
30kg gạo

 

ketoanNC4
#10 Đã gửi : 12/10/2019 lúc 02:28:50(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/10/2019
Liên đội trường THCS Bạch Đằng Quận 3
NC4
 
1.000.000    
 

12/10/2019
Anh Tân
NC4
 
     
 120 trứng vịt

12/10/2019
Huỳnh Trọng Vũ
NC4
 
     
8kg quần áo 

12/10/2019
Ẩn danh (PT 11496)
NC4
 
  
 30kg gạo, Nước tương (3c x 0,5lit)

 

ketoanNC4
#11 Đã gửi : 15/10/2019 lúc 02:42:28(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/10/2019
Nguyễn Thị Lai ( Thủ Thừa-Long An)
NC4
 
     
 10kg gạo, nước mắm (1c x 0,5lit)

14/10/2019
Lê Quang Vinh
NC4
 
     
 40kg gạo, 1kg đường,Nước mắm ( 2c x 0,5lit) , Nước tương (2c x 0,5lit) 

14/10/2019
Kính thuốc Sài Gòn (170 Khánh Hội, Quận 4 )
NC4
 
     
50kg gạo

 

ketoanNC4
#12 Đã gửi : 15/10/2019 lúc 02:43:33(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/10/2019
Bà Hồng Thị Nhơn
NC4
 
1.500.000
  

15/10/2019
Người Hàn Quốc
NC4
 
5.000.000
 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.634 giây.