Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 01/10/2019 lúc 02:47:08(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


01/10/2019
Chi phí nấu 360 phần cơm 
  
 


01/10/2019
Thịt đùi (20kg x 75.000)
  
1.500.000

01/10/2019
Thịt xay ( 1,5kg x 75.000)
 
113.000

01/10/2019
Chuối ( 26kg x 7.000)
 
180.000

01/10/2019
Củ cải ( 10kg x 12.000)
 
120.000

01/10/2019
Bí xanh (10kg x 18.000)
 
180.000

01/10/2019
Bắp cải ( 10kg x 15.000)
 
150.000

01/10/2019
Hành lá ( 1kg x 40.000)
 
40.000

01/10/2019
Ngò
 
5.000

01/10/2019
Hành tím xay (1,5kg x 30.000)
 
45.000

01/10/2019
Tỏi xay ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

01/10/2019
Ớt hiểm ( 0,5kg x 50.000)
 
25.000

01/10/2019
Chi phí quán
 
 

01/10/2019
Nước đá bi
 
5.000

01/10/2019
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
10.000

01/10/2019
Tiền điện tháng 09/2019
 
900.000

01/10/2019
Bao nylon đựng cơm (4kg x 42.000)
 
168.000

01/10/2019
Tiền bán cơm (259 x 2.000)
518.000
  

01/10/2019
Tiền bán mì gói (8goi x 1.000)
8.000
  

01/10/2019
Tiền bán quần áo (100c x 2.000)
200.000
  

 

01/10/2019
Tổng cộng
626.000
3.461.000 

 

Sửa bởi người viết 03/10/2019 lúc 02:52:00(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 03/10/2019 lúc 02:57:17(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


03/10/2019
Chi phí nấu 360 phần cơm 
  
 


03/10/2019
Thịt đùi ( 21,5kg x 75.000)
  
1.613.000

03/10/2019
Thịt xay ( 1kg x 75.000)
 
75.000

03/10/2019
Mắm ruốc (9 hủ x 23.000)
 
207.000

03/10/2019
Khoai mỡ (3kg x 20.000)
 
60.000

03/10/2019
Dưa leo ( 12kg x 15.000)
 
180.000

03/10/2019
Rau sống ( 2,5kg x 30.000)
 
75.000

03/10/2019
Om,gai (0,5kg x 20.000)
 
2.000

03/10/2019
Hành tím xay (1,5kg x 30.000)
 
45.000

03/10/2019
Sả xay ( 2kg x 15.000)
 
30.000

03/10/2019
Ớt xay ( 0,1kg x 100.000)
 
10.000

03/10/2019
Chi phí quán
 
 

03/10/2019
Nước đá bi
 
5.000

03/10/2019
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
10.000

03/10/2019
Đổi 2 bình gas 45kg ( 1.714.000 trừ 293.000 gas cũ dư)
 
1.421.000

03/10/2019
Làm chìa khóa dự phòng (2chia x 20.000)
 
40.000

03/10/2019
Tiền bán cơm (257 x 2.000)
514.000
  

03/10/2019
Tiền bán mì gói (14goi x 1.000)
14.000
  

 

03/10/2019
Tổng cộng
528.000
3.781.000 

 

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 05/10/2019 lúc 03:15:21(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


10/10/2019
Chi phí nấu 380 phần cơm 
  
 


10/10/2019
Cá thu đao ( 3 thùng x 340.000)
  
1.020.000

10/10/2019
Chuối (27kg x 7.000)
 
185.000

10/10/2019
Thịt xay (2,2kg x 90.000)
 
198.000

10/10/2019
Trứng gà (40 quả x 2.300)
 
90.000

10/10/2019
Ớt hiểm ( 0,5kg x 50.000)
 
25.000

10/10/2019
Bắp cải (19kg x 15.000)
 
285.000

10/10/2019
Gía (5kg x 9.000)
 
45.000

10/10/2019
Bạc hà (4kg x 20.000)
 
80.000

10/10/2019
Đậu bắp ( 3kg x 20.000)
 
60.000

10/10/2019
Cà chua (13kg x 20.000)
 
260.000

05/10/2019
Thơm ( 2trai x 20.000)
 
40.000

10/10/2019
Om,gai (0,5kg x 20.000)
 
10.000

10/10/2019
Me (1,5kg x 30.000)
 
45.000

10/10/2019
Hành lá (0,3kg x 50.000)
 
12.000

10/10/2019
Ớt xay (0,2kg x 50.000)
 
10.000

10/10/2019
Hành tím xay (1,5kg x 40.000)
 
60.000

10/10/2019
Tỏi xay ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

10/10/2019
Chi phí quán
 
 

10/10/2019
Nước đá bi
 
5.000

10/10/2019
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
10.000

10/10/2019
Đổi gas mini ( 6 bình x 8.000)
 
48.000

10/10/2019
Phí chở cá
 
80.000

10/10/2019
Tiền bán cơm (248p x 2.000)
492.000
  

10/10/2019
Tiền bán mì gói (24goi x 1.000)
158.000
  

10/10/2019
Tiền bán quần áo (97c x 2.000)
192.000
  

 

10/10/2019
Tổng cộng
712.000
2.588.000 

 

Sửa bởi người viết 10/10/2019 lúc 03:29:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 08/10/2019 lúc 02:55:40(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


08/10/2019
Chi phí nấu 380 phần cơm 
  
 


08/10/2019
Thịt đùi ( 19g x 80.000)
  
1.520.000

08/10/2019
Thịt xay ( 1kg x 80.000)
 
80.000

08/10/2019
Trứng vịt ( 95 quả x 2.000)
 
190.000

08/10/2019
Tỏi xay (1kg x 40.000)
 
40.000

08/10/2019
Hành lá ( 1kg x 45.000)
 
45.000

08/10/2019
Ngò
 
10.000

08/10/2019
Chuối ( 20kg x 7.000)
 
14.000

08/10/2019
Chi phí quán
 
 

08/10/2019
Nước đá bi
 
5.000

08/10/2019
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
10.000

08/10/2019
Tiền nước kì 10/2019
 
768.000

08/10/2019
Tiền bán cơm (265 x 2.000)
530.000
  

08/10/2019
Tiền bán quần áo (113c x 2.000)
226.000
  

 

08/10/2019
Tổng cộng
756.000
2.808.000 

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 12/10/2019 lúc 02:37:34(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


12/10/2019
Chi phí nấu 260 phần cơm 
  
 


12/10/2019
Cá hấp ( 44 giỏ x 15.000)
  
660.000

12/10/2019
Nấm rơm (1kg x 90.000)
 
90.000

12/10/2019
Chuối (24,5kg x 7.000)
 
170.000

12/10/2019
Đâụ que (2kg x 30.000)
 
60.000

12/10/2019
Đậu hủ bi ( 5,5kg x 25.000)
 
138.000

12/10/2019
Nấm rơm thêm ( 0,5kgx 100.000)
 
50.000

12/10/2019
Cà tím ( 2kg x 15.000)
 
30.000

12/10/2019
Cà rốt ( 3kg x 15.000)
 
45.000

12/10/2019
Cải thảo ( 10kg x 18.000)
 
180.000

12/10/2019
Hành paro ( 0,5kg x 50.000)
 
25.000

12/10/2019
Hành lá (0,5kg x 40.000)
 
20.000

12/10/2019
Ngò
 
5.000

12/10/2019
Om, gai ( 0,5kg x 20.000)
 
10.000

12/10/2019
Chi phí quán
 
 

12/10/2019
Nước đá bi
 
10.000

12/10/2019
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
10.000

12/10/2019
Xà bông tẩy ( 1 túi x 12.000)
 
129.000

12/10/2019
Tiền bán cơm (244p x 2.000)
488.000
  

12/10/2019
Tiền bán quần áo (84c x 2.000)
168.000
  

 

12/10/2019
Tổng cộng
656.000
1.632.000 

 

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 15/10/2019 lúc 03:01:59(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


15/10/2019
Chi phí nấu 370 phần cơm 
  
 


15/10/2019
Thịt đùi ( 18,5kg x 85.000)
  
1.573.000

15/10/2019
Thịt xay (1kg x 85.000)
 
85.000

15/10/2019
Thịt xay nấu mì (0,5kg x 90.000)
 
45.000

15/10/2019
Trứng vịt (75 quả x 2.000)
 
150.000

15/10/2019
Chuối ( 27kg x 7.000)
 
180.000

15/10/2019
Bí xanh (17kg x 15.000)
 
255.000

15/10/2019
Bầu ( 24kg x 15.000)
 
360.000

15/10/2019
Hành tím xay ( 1,5kg x 40.000)
 
60.000

15/10/2019
Tỏi xay (0,5kg x 40.000)
 
20.000

15/10/2019
Hành lá ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

15/10/2019
Ngò
 
5.000

15/10/2019
Chi phí quán
 
 

15/10/2019
Nước đá bi
 
5.000 

15/10/2019
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
10.000

15/10/2019
Tiền bán cơm (262p x 2.000)
524.000 
 

15/10/2019
Tiền bán mì gói (5goi x 1.000)
 5.000
 

15/10/2019
Tiền bán quần áo (65c x 2.000)
130.000
  

 

15/10/2019
Tổng cộng
659.000
2.768.000 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.011 giây.