Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC7
#1 Đã gửi : 01/10/2019 lúc 02:48:51(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật


 


01/10/2019
PETER TRUONG TRAN 71-78 (NC- USA)
NC7
 
1,156,000 
  50 USD * 23,120

 


01/10/2019
Cô Đỗ Phương Loan ( PD: Diệu Phi)
NC7
 
500,000 
    

 


01/10/2019
Cô Lý Lan 
NC7
 
1,000,000 
    

 


01/10/2019
Cô Nguyễn Thị Hòa 
NC7
 
1,000,000 
    

 


01/10/2019
Anh Em Bảo Vệ 
NC7
 
100,000 
    

 


01/10/2019
Cô Lệ Hà (Hiệu Phó Trường Lê Hồng Phong
NC7
 
500,000 
    

 


01/10/2019
Doanh 
NC7
 
 
   Dầu ăn (15 chai * 1 lít) + gạo (8 bao * 50 kg) + thịt gà 20 kg

 


01/10/2019
Trần Ngọc Bích Trâm
NC7
 
 
   Nước mắm (8 chai * 4,8 lít)

 

 


01/10/2019
Chị Yến 
NC7
 
 
   214,5 kg gạo  

 

ketoanNC7
#2 Đã gửi : 03/10/2019 lúc 03:15:00(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật


 


03/10/2019
Nguyễn Huệ Ly
NC7
 
1,800,000 
  

 


03/10/2019
Nguyễn Ngọc Anh + La Linh 
NC7
 
2,000,000 
    

 


03/10/2019
GS-TS Lê Ngọc Thạch 60-67
NC7
 
1,000,000 
    

 


03/10/2019
Lê Thị Kiều Trang (GL 70-77)
NC7
 
1,000,000 
    

 


03/10/2019
Huỳnh Tấn Tài 
NC7
 
2,312,000 
    100 USD * 23,120

 


03/10/2019
Lê Anh Dũng 65-72
NC7
 
500,000 
    

 


03/10/2019
NGO THI PHI YEN (chuyển khoản VCB)
NC7
 
300,000 
   

 


03/10/2019
Đoàn Văn Bé -Q7
NC7
 
400,000 
   

 

 


03/10/2019
Phạm Trung Lương (CA, USA)
NC7
 
400,000 
   

 


03/10/2019
Lê Thị Đức 
NC7
 
 
   50 kg gạo  

 

ketoanNC7
#3 Đã gửi : 05/10/2019 lúc 03:02:12(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật


 


05/10/2019
Nguyễn Thị Xuân Trang 82-85
NC7
 
500,000 
  

 


05/10/2019
Cô Nguyễn Thị Yến Trinh và Cô Phạm Thị Bé Hiền (LHP)
NC7
 
5,000,000 
    

 


05/10/2019
Cô Lệ Hà (Hiệu Phó Trường Lê Hồng Phong
NC7
 
1,000,000 
    

 


05/10/2019
Trần Vĩnh Phúc 
NC7
 
3,000,000 
    

 


05/10/2019
Thầy Minh 
NC7
 
500,000 
    

 


05/10/2019
Nguyễn Thị Hồng Hà 82-85
NC7
 
400,000 
    

 


05/10/2019
Phạm Thanh Ba 65-72
NC7
 
500,000 
   

 


05/10/2019
Đỗ Quý Yến / Thái Bình 
NC7
 
1,500,000 
   

 

 


05/10/2019
Dr. Lê Trung Sơn 71-78 (USA)
NC7
 
3,000,000 
   

 


05/10/2019
Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)
NC7
 
200,000 
   

 


05/10/2019
Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)
NC7
 
500,000 
   

 


05/10/2019
Ẩn danh
NC7
 
 
   50 kg gạo  

 


05/10/2019
Bội Nghi
NC7
 
 
   200 kg gạo  

 

ketoanNC7
#4 Đã gửi : 08/10/2019 lúc 03:27:14(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật


 


08/10/2019
Lê Thị Yên Phương (07/10)
NC7
 
300,000 
  

 


08/10/2019
Phạm Minh Tâm 72-79 
NC7
 
200,000 
    

 


08/10/2019
Hoàng Minh Phạm 72-79
NC7
 
1,000,000 
    

 


08/10/2019
Nguyễn Văn Thành (Q. Bình Thạnh)
NC7
 
200,000 
    

 


08/10/2019
CTPCMN
NC7
 
481,000 
    

 


08/10/2019
Ẩn Danh (chuyển khoản VCB 07/10)
NC7
 
5,000,000 
    

 


08/10/2019
HA NGUYEN THANH 84-87 (chuyển khoản VCB)
NC7
 
500,000 
   

 


08/10/2019
Nguyễn Hoàng Trung 86-89
NC7
 
500,000 
   

 

 


08/10/2019
Anh Đức (07/10)
NC7
 
 
   60 kg gạo 

 


08/10/2019
GĐ Chị Phương (016 Lô D - CC Nguyễn Thiện Thuật - Q3)
NC7
 
 
   100 kg gạo  

 


08/10/2019
Ẩn Danh 
NC7
 
 
   7 kg cá lóc

 


08/10/2019
Công Ty Lá Phong 
NC7
 
 
   Hạt nêm (14 gói * 900gr)

 

ketoanNC7
#5 Đã gửi : 10/10/2019 lúc 02:46:30(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật


 


10/10/2019
Phan Kim Thành 03-06 (09/10)
NC7
 
1,000,000 
  

 


10/10/2019
Trần Phan USA 
NC7
 
4,622,000 
 200 USD * 23,110   

 

ketoanNC7
#6 Đã gửi : 12/10/2019 lúc 02:33:35(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật


 


12/10/2019
Bùi Vũ Trâm Anh và Bùi Vũ Đức Anh (11/10/2019) 
NC7
 
6,000,000 
  

 


12/10/2019
HUYNH TAN HUNG (chuyển khoản VCB 10/10/2919
NC7
 
500,000 
  

 


12/10/2019
Bành Ngọc Hằng (10/10/2019)
NC7
 
 
 đường (3 cây * 12kg) + Hạt nêm (8 gói * 900g) + Bột ngọt (12 gói * 1kg)   

 


12/10/2019
Trần Thái Toàn (11/10/2019)
NC7
 
 
 50 kg gạo 

 


12/10/2019
Trần Chí Dũng (11/10/2019)
NC7
 
 
 2 kg đường    

 

Sửa bởi người viết 12/10/2019 lúc 02:54:09(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC7
#7 Đã gửi : 15/10/2019 lúc 01:42:05(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật


 


15/10/2019
Nguyễn Đức Nghĩa 68-75
NC7
 
1,000,000 
  

 


15/10/2019
Lan Chi 76-79
NC7
 
1,000,000 
  

 


15/10/2019
Trương Mỹ Phượng 76-79
NC7
 
1,000,000 
    

 


15/10/2019
Thi Thị Thu 82-85
NC7
 
500,000 
  

 


15/10/2019
Ngọc Phương
NC7
 
 
 50 kg gạo     

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.654 giây.