Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC2
#1 Đã gửi : 01/10/2019 lúc 02:58:42(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,747
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
1/10/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  1/10/2019
Nước đá
 
10.000
 1/10/2019
Rau muống (30kg x 8,000)
 
240.000
  1/10/2019
Khổ qua (14kg x 15,000)
 
210.000
  1/10/2019
Gà (45kg x 31,000)
 
1.395.000
  1/10/2019
Tiền xe chở gà
 
100.000
  1/10/2019
Bột nghệ (1kg x 35,000)
 
35.000
   1/10/2019

Gừng (1kg x 50,000)
 
50.000
   1/10/2019
Tấm bạt cám ơn nhà hảo tâm (2 tấm x 180,000)
 
360.000
1/10/2019
Tiền bán áo quần cũ
30.000

1/10/2019
Tiền Phòng Tiên T10/2019
1.600.000

1/10/2019
Tiền bán phiếu ăn (350 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 379 suất ăn
700.000

 
Tổng cộng
2.330.000
2.520.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 04/10/2019 lúc 03:46:43(UTC)  | Lý do: Chỉnh sửa thông tin

ketoanNC2
#2 Đã gửi : 02/10/2019 lúc 03:59:37(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,747
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
2/10/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

 2/10/2019
Nước đá
 
10.000
 2/10/2019
In 9 bảng A3 + ép plastic
 
100.000
  2/10/2019
Tiền xe chở nước rửa chén
 
150.000
  2/10/2019
Rau mồng tơi (16kg x 10,000)
 
160.000
  2/10/2019
Dưa leo (16kg x 8,000)
 
128.000
  2/10/2019
Cà chua (10kg x 10,000)
 
100.000
  2/10/2019

Củ sắn (10kgx  10,000)
 
100.000
   2/10/2019
Bột năng (2kg x 17,000)
 
34.000
2/10/2019
Thịt xay (20kg x 75,000)
 
1.500.000
2/10/2019
Tiền Phòng Hân T10/2019
1.600.000

2/10/2019
Tiền Phòng C. Năm T10/2019
1.500.000

2/10/2019
Tiền bán phiếu ăn (327 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 356 suất ăn
654.000

 
Tổng cộng
3.754.000
2.402.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 04/10/2019 lúc 03:47:23(UTC)  | Lý do: Chỉnh sửa thông tin

ketoanNC2
#3 Đã gửi : 03/10/2019 lúc 03:42:29(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,747
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
3/10/2019
Nước đá
 
10.000

  3/10/2019
Thịt đùi (2kg x 70,000)
 
140.000
 3/10/2019
Rau má
 
26.000
  3/10/2019
Chuối
 
28.000
  3/10/2019

Cà phê
 
10.000
  3/10/2019

Tiền nước T10/2019
 
695.000
  3/10/2019
Tiền cho thuê mặt bằng gửi hoa
1.000.000

3/10/2019
Hỗ trợ thêm 20 P cơm BV
220.000

3/10/2019
Tiền bán phiếu ăn ( suất x 2.000đ)


 
Tổng cộng
1.220.000
909.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#4 Đã gửi : 04/10/2019 lúc 03:46:04(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,747
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
4/10/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  4/10/2019
Nước đá
 
10.000
 4/10/2019
Gas (2 bình x 947,000) (trừ 223,000 gas dư)
 
1.671.000
  4/10/2019
Cá nục (33kg x 40,000)
 
1.320.000
  4/10/2019
Rau muống (30kg x 7,000)
 
210.000
  4/10/2019
Cà chua (15kg x 13,000)
 
195.000
  4/10/2019
Cần tàu (1kg x 20,000)
 
20.000
   4/10/2019

Trứng (40 quả x 22,000)
 
88.000
   4/10/2019
Giấm
 
9.000
4/10/2019
Tỏi ớt
 
15.000
4/10/2019
Hỗ trợ thêm 20 P cơm BV
220.000

4/10/2019
Tiền bán áo quần cũ
76.000

4/10/2019
Tiền Phòng Anh Khoa T10/2019
1.800.000

4/10/2019
Tiền bán phiếu ăn (360 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 379 suất ăn
720.000

 
Tổng cộng
2.816.000
3.658.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#5 Đã gửi : 05/10/2019 lúc 02:51:00(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,747
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
5/10/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

5/10/2019
Nước đá
 
10.000
 5/10/2019
Đậu que (14kg x 16,000)
 
224.000
   5/10/2019
Cải thảo (14kg x 14,000)
 
196.000
5/10/2019
Cà rốt (1kg x 10,000)
 
10.000
5/10/2019
Cà chua (10kg x 15,000)
 
150.000
5/10/2019
Tỏi ớt (1 chai lớn)
 
51.000
5/10/2019
Trứng (100 quả x 2,200)
 
220.000
5/10/2019
Tiền bán áo quần cũ
78.000

5/10/2019
Tiền bán phiếu ăn (280 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 309 suất ăn
560.000

 
Tổng cộng
638.000
981.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#6 Đã gửi : 07/10/2019 lúc 03:27:13(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,747
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
7/10/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

7/10/2019
Nước đá
 
10.000
 7/10/2019
Rau má (12kg x 12,000)
 
144.000
7/10/2019
Su su (24kg x 8,000)
 
192.000
7/10/2019
Thơm (10kg x 17,000)
 
170.000
7/10/2019
Thịt đùi (20kg x 70,000)
 
1.400.000
7/10/2019
Tiền bán áo quần cũ
64.000

7/10/2019
Tiền bán phiếu ăn (319 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 348 suất ăn
638.000

 
Tổng cộng
702.000
2.036.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#7 Đã gửi : 08/10/2019 lúc 03:37:34(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,747
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
8/10/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  8/10/2019
Nước đá
 
10.000
 8/10/2019
Tiền xe chở khẩu trang
 
200.000
  8/10/2019
Phí sao kê
 
15.000
  8/10/2019
Cà chua (10kg x 18,000)
 
180.000
  8/10/2019
Bí xanh (24kg x 10,000)
 
240.000
  8/10/2019
Dưa leo (24kg x 10,000)
 
240.000
  8/10/2019
Bột năng (1kg x 17,000)
 
17.000
   8/10/2019

Đậu hũ (340 miếng x 1,200)
 
408.000
   8/10/2019
Thịt xay (15kg x 75,000)
 
1.125.000
8/10/2019
Tiền bán áo quần cũ
100.000

8/10/2019
Tiền Phòng Cô Hải T10/2019
1.500.000

8/10/2019
Tiền bán phiếu ăn (320 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 349 suất ăn
640.000

 
Tổng cộng
2.240.000
2.555.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#8 Đã gửi : 09/10/2019 lúc 03:26:15(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,747
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
9/10/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  9/10/2019
Nước đá
 
10.000
 9/10/2019
Thịt đùi (14kg x 70,000)
 
980.000
  9/10/2019
Thịt xay (8kg x 75,000)
 
600.000
  9/10/2019
Dưa leo (18kg x 10,000)
 
180.000
  9/10/2019
Rau muống (16kg x 8,000)
 
128.000
  9/10/2019
Me (2 bịch x 13,000)
 
26.000
  9/10/2019
Ôm gai
 
10.000
  9/10/2019
Sả xay (2kg x 10,000)
 
20.000
  9/10/2019
Mắm ruốc (8 hũ x 30,000)
 
240.000
   9/10/2019

Gạo nếp + lá dứa
 
20.000
   9/10/2019
Sửa nồi cơm điện
 
20.000
9/10/2019
Tài khoản tự trừ
 
1.500
9/10/2019
Tiền bán áo quần cũ
88.000

9/10/2019
Tiền bán phiếu ăn (341 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 370 suất ăn
682.000

 
Tổng cộng
770.000
2.355.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#9 Đã gửi : 10/10/2019 lúc 02:51:19(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,747
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
10/10/2019
Chuối (25kg x 6,000)
 
150.000

10/10/2019
Nước đá
 
10.000
 10/10/2019
Gà (60kg x 30,000)
 
1.800.000
   10/10/2019
Tiền xe chở gà
 
100.000
10/10/2019
Củ sắn (26kgx 8,000)
 
208.000
10/10/2019
Khoai mỡ (24kg x 8,000)
 
192.000
10/10/2019
Ôm gai
 
10.000
10/10/2019
Hỗ trợ thêm 20 P cơm BV
 220..000

10/10/2019
Tiền bán áo quần cũ
50.000

10/10/2019
Tiền bán phiếu ăn (370 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 399 suất ăn
740.000

 
Tổng cộng
1.010.000
2.470.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#10 Đã gửi : 11/10/2019 lúc 02:49:17(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,747
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
11/10/2019
Chuối (25kg x 6,000)
 
150.000

  11/10/2019
Nước đá
 
10.000
 11/10/2019
Hành tím (5kg x 45,000)
 
225.000
  11/10/2019
Tỏi (3kg x 70,000)
 
210.000
  11/10/2019
Cá nục (40kg x 40,000)
 
1.600.000
  11/10/2019
Bắp cải (14kg x 8,000)
 
112.000
  11/10/2019
Cà rốt (1kg x 10,000)
 
10.000
  11/10/2019
Cà chua (18kg x 15,000)
 
270.000
   11/10/2019

Cần tàu (1kg x 20,000)
 
20.000
   11/10/2019
Trứng (40 quả x 2,100)
 
84.000
   11/10/2019
Rau răm
 
10.000
   11/10/2019
Giấm
 
9.000
   11/10/2019
Tỏi ớt xay
 
30.000
11/10/2019
Tiền bán áo quần cũ
90.000

11/10/2019
Hỗ trợ thêm 20 P cơm BV
220.000

11/10/2019
Tiền bán phiếu ăn (332 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 361 suất ăn
664.000

 
Tổng cộng
974.000
2.740.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#11 Đã gửi : 14/10/2019 lúc 02:29:17(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,747
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
14/10/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

14/10/2019
Nước đá
 
10.000
 14/10/2019
Tiền rác T9+T10
 
120.000
   14/10/2019
Thịt đùi (20kg x 80,000)
 
1.600.000
14/10/2019
Bí xanh (24kg x 8,000)
 
192.000
14/10/2019
Thơm (10kg x 15,000)
 
150.000
14/10/2019
Rau muống (30kg x 5,000)
 
150.000
14/10/2019
Trái cây + đồ cúng
 
190.000
14/10/2019
Tiền bán áo quần cũ
100.000

14/10/2019
Tiền bán phiếu ăn (308 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 337 suất ăn
616.000

 
Tổng cộng
716.000
2.532.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#12 Đã gửi : 15/10/2019 lúc 03:15:28(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,747
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
12/10/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  12/10/2019
Nước đá
 
10.000
 12/10/2019
Pin đồng hồ
 
10.000
  12/10/2019
Bầu (18kg x 8,000)
 
144.000
  12/10/2019
Khổ qua (15kg x 10,000)
 
150.000
  12/10/2019
Đậu bắp (16kg x 15,000)
 
240.000
  12/10/2019
Rau muống (10kg x 5,000)
 
150.000
  12/10/2019
Thịt xay (15kg x 75,000)
 
1.125.000
 12/10/2019
Mồng tơi (10kg x 8,000)
 
80.000
  12/10/2019
Xà phòng OMO
 
180.000
   12/10/2019

Chổi chà
 
50.000
   12/10/2019

Trứng (250 quả x 2,100)
 
525.000
   12/10/2019

Nấm mèo (0,5kg x 170,000)
 
85.000
   12/10/2019
Bún tàu (1kg x 66,000)
 
66.000
12/10/2019
Bột năng (2kg x 17,000)
 
34.000
12/10/2019
Tiền bán áo quần cũ
300.000

12/10/2019
Tiền bán phiếu ăn (352 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 381 suất ăn
704.000

 
Tổng cộng
1.004.000
2.869.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#13 Đã gửi : 15/10/2019 lúc 03:19:17(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,747
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
15/10/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

15/10/2019
Nước đá
 
10.000
 15/10/2019
Tiền điện T10/2019
 
2.071.000
   15/10/2019
Tiền nhà T10/2019
 
33.000.000
15/10/2019
Rau dền + mồng tơi (16kg x 10,000)
 
160.000
15/10/2019
Dưa leo (24kg x 10,000)
 
240.000
15/10/2019
Cà chua (10kg x 17,000)
 
170.000
15/10/2019
Bột năng
 
17.000
15/10/2019
Đậu hũ (350 miếng x 1,200)
 
420.000
15/10/2019
Thịt xay (10kg x 85,000)
 
850.000
15/10/2019
Gas (2 bình x 947,000) (trừ 290,000 gas dư)
 
1.604.000
15/10/2019
Tiền bán áo quần cũ
67.000

15/10/2019
Tiền bán phiếu ăn (310 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 339 suất ăn
620.000

 
Tổng cộng
687.000
38.662.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.866 giây.