Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC7
#1 Đã gửi : 01/10/2019 lúc 03:21:11(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

01/10/2019
Nước tẩy rửa (2 chai * 40,000)
 
80,000

01/10/2019
bàn chải chà rửa (2 cái * 30,000)
 
60,000

01/10/2019
Chanh (1 kg * 18,000)
 
18,000

01/10/2019
Hành lá (1 kg * 30,000)
 
30,000

01/10/2019
Chuối (20 kg * 7,000)
 
140,000

01/10/2019
Tỏi + ớt + nước đá
 
40,000

01/10/2019
bắp cải (17 kg * 16,000)
 
272,000

01/10/2019
cải ngọt (15kg * 16,000)
 
240,000

01/10/2019
Trả tiền xe chuyển đồ qua chỗ mới (3 chuyến * 500,000)
 
1,500,000

01/10/2019
Trả tiền cơm trưa cho TNV
 
450,000

01/10/2019
hàn thùng inox
 
250,000

01/10/2019
tiền nước uống + tắc kê + ốc vít 
 
348,000

01/10/2019
in tờ rơi
 
40,000

01/10/2019
Bao đựng gạo 
 
80,000

01/10/2019
Cây lau nhà (1 cây * 119,500) + (1 cây * 189,000)
 
308,500

01/10/2019
lắp camera
 
2,000,000

01/10/2019
khung kê tivi
 
125,000

01/10/2019
Trả tiền hoa hồng nhà 68/12 
 
1,000,000

01/10/2019
đùi gà đông lạnh (5 thùng * 525,000)
 
2,625,000

01/102019
Trả tiền xe chở gà 
 
100,000

01/10/2019
trả lương NV đợt 2 - T09/2019
 
11,235,000

01/10/2019
Thu tiền bán quần áo cũ (0 cái x 2,000)

01/10/2019
Số suất cơm bán ra là: 305 suất x 2,000 
610,000 
 
Tổng cộng
610,000
20,941,500

ketoanNC7
#2 Đã gửi : 03/10/2019 lúc 03:22:48(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

03/10/2019
Chuối (20 kg * 7,000)
 
140,000

03/10/2019
Chanh (1 kg * 15,000)
 
15,000

03/10/2019
Hành lá (1 kg * 25,000)
 
25,000

03/10/2019
Tỏi + ớt + nước đá
 
40,000

03/10/2019
Rau muống (15 kg * 16,000)
 
240,000

03/10/2019
Bí xanh (17 kg * 17,000)
 
289,000

03/10/2019
Bình xịt côn trùng (1 bình * 58,000)
 
58,000

03/10/2019
Rổ nhỏ
 
11,000

03/10/2019
Cá saba fillet *11 kg * 85,000)
 
935,000

03/102019
Trả tiền rác bên 264 vĩnh viễn 
 
100,000

03/10/2019
Trả tiền đổ rác dọn nhà 68/12
 
50,000

03/10/2019
Số suất cơm bán ra là: 317 suất x 2,000 
634,000 
 
Tổng cộng
634,000
1,903,000

ketoanNC7
#3 Đã gửi : 05/10/2019 lúc 03:07:14(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

05/10/2019
Me (6 cục * 15,000)
 
90,000

05/10/2019
Tỏi+ ớt
 
30,000

05/10/2019
Rau muống (17 kg * 16,000)
 
272,000

05/10/2019
Bắp cải (17 kg * 16,000)
 
272,000

05/10/2019
Rau om + ngò gai 
 
15,000

05/10/2019
Bột màu điều (1 gói * 50,000)
 
50,000

05/10/2019
Chuối (20 kg * 7,000)
 
140,000

05/10/2019
Trà (1 gói * 35,000)
 
35,000

05/10/2019
thịt nạc vai (20 kg * 88,000)
 
1,760,000

05/102019
Lệ phí đăng ký giấy phép kinh doanh mới 
 
100,000

05/10/2019
Làm tấm bạt mái hiên
 
1,170,000

05/10/2019
Số suất cơm bán ra là: 237 suất x 2,000 
474,000 
 
Tổng cộng
474,000
3,934,000

ketoanNC7
#4 Đã gửi : 08/10/2019 lúc 03:38:29(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

 
CHI PHÍ NẤU PHỞ CHO MỌI NGƯỜI
 
 

08/10/2019
Chuối (30 kg * 7,000)
 
210,000

08/10/2019
Khô mực (400g * 30,000)
 
120,000

08/10/2019
Hành lá (2kg * 30,000)
 
60,000

08/10/2019
Hành phi (1 kg * 100,000)
 
100,000

08/10/2019
Chanh (2 kg * 15,000)
 
30,000

08/10/2019
Hẹ (2kg * 25,000)
 
50,000

08/10/2019
Cà rốt (12kg * 18,000)
 
216,000

08/10/2019
Củ cải trắng (12 kg * 15,000)
 
180,000

08/10/2019
Hủ tíu (55 kg * 7,500)
 
412,500

08/10/2019
Giá (15 kg * 8,000)
 
120,000

08/10/2019
Hạt nêm (1 gói * 160,000)
 
160,000

08/10/2019
bột ngọt (1 gói * 60,000)
 
60,000

08/10/2019
Đường (5 kg * 19,000)
 
95,000

08/10/2019
Nước mắm (1 bình * 32,000)
 
32,000

08/10/2019
Muối (1 kg * 6,000)
 
6,000

08/10/2019
Dầu ăn (4 chai * 32,000)
 
128,000

08/10/2019
thịt heo (37 kg * 88,000)
 
3,256,000

08/10/2019
Bồi dưỡng bếp 
 
500,000

 
CHI PHÍ QUÁN 
 
 

08/10/2019
Gà đông lạnh (6 thùng * 481,000)
 
2,886,000

08/10/2019
Trả tiền xe chở gà 
 
100,000

08/10/2019
Trả tiền xe chở rau
 
100,000

08/102019
Trả tiền ga 03/10 và 05/10 , trừ tiền ga dư 185.000 (2 bình * 947,000)
 
1,709,000

08/10/2019
thu phí dịch vụ SMS T09/2019 (trừ TK VCB)
 
55,000

08/10/2019
Số suất nước bán ra là: 420 suất x 1,000 
420,000 
 
Tổng cộng
420,000
10,595,500

ketoanNC7
#5 Đã gửi : 10/10/2019 lúc 02:52:57(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

10/10/2019
Chuối (20 kg * 7,000)
 
140,000

10/10/2019
chổi chà (2 cây * 20,000)
 
40,000

10/10/2019
Hành lá (1 kg * 25,000)
 
25,000

10/10/2019
Tỏi + ớt
 
30,000

10/102019
Chanh (1 kg * 15,000)
 
15,000

10/10/2019
thanh toán tiền gửi email T10/2019 (trừ tk VCB)
 
461,000

10/10/2019
Số suất cơm bán ra là: 312 suất x 2,000 
624,000 
 
Tổng cộng
624,000
711,000

ketoanNC7
#6 Đã gửi : 12/10/2019 lúc 02:38:21(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

12/10/2019
Chuối (20 kg * 7,000)
 
140,000

12/10/2019
Hành lá (1 kg * 30,000)
 
30,000

12/10/2019
Tỏi + ớt + nước đá
 
40,000

12/10/2019
Chanh (1 kg * 15,000)
 
15,000

12/102019
Chai tẩy sàn (1 chai * 15,000)
 
15,000

12/10/2019
Rau muống (12 kg * 16,000)
 
192,000

12/10/2019
Bắp cải (7 kg * 16,000)
 
112,000

12/10/2019
Cá saba nguyên con (17 kg * 95,000)
 
1,615,000

12/10/2019
Trả lương NV đợt 1 - T10/2019
 
11,250,000

12/10/2019
in tờ rơi
 
40,000

12/10/2019
Số suất cơm bán ra là: 250 suất x 2,000 
500,000 
 
Tổng cộng
500,000
13,449,000

ketoanNC7
#7 Đã gửi : 15/10/2019 lúc 01:48:31(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

15/10/2019
Chuối (20 kg * 7,000)
 
140,000

15/10/2019
Bao loại 40 (2 kg * 50,000)
 
100,000

15/10/2019
bắp cải (17 kg * 16,000)
 
272,000

15/10/2019
Bầu (17 kg * 16,000)
 
272,000

15/102019
Hành lá (1 kg * 30,000)
 
30,000

15/10/2019
Tỏi + ớt
 
30,000

15/10/2019
Chanh (1 kg * 15,000)
 
15,000

15/10/2019
Nước lau sàn (1 bình * 60,000)
 
60,000

15/10/2019
Trứng gà (50 trái * 2,400)
 
120,000

15/10/2019
Gà đông lạnh (4 thùng * 435,000)
 
1,740,000

15/10/2019
Trả tiền chở gà 
 
100,000

15/10/2019
Mua đế tản nhiệt laptop (1 cái * 115,000)
 
115,000

15/10/2019
Trả tiền điện bên 264 vĩnh viễn (trừ tk VCB)
 
371,538

15/10/2019
Số suất cơm bán ra là: 373 suất x 2,000 
746,000 
 
Tổng cộng
746,000
3,365,538

Sửa bởi người viết 15/10/2019 lúc 01:53:31(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.893 giây.