Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanquybs
#1 Đã gửi : 02/10/2019 lúc 08:39:42(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,932
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01-10-2019
DVD PTTH VA DOON ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
4.000.000 
 

ketoanquybs
#2 Đã gửi : 02/10/2019 lúc 01:54:51(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,932
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01-10-2019
Lu Thi Thanh Tam ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
100.000 
 

01-10-2019
Nguyen Duy Linh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
 x
1.000.000 
 

01-10-2019
Chau The Hai ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
1.000.000 
 

01-10-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT012279
Tất cả
200.000 
 

02-10-2019
Lu Thi Thanh Tam ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
100.000 
 

02-10-2019
DVD PTTH VA DOON ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
200.000 
 

ketoanquybs
#3 Đã gửi : 03/10/2019 lúc 09:55:28(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,932
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02-10-2019
Nguyen Ngoc Phi Anh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
4.000.000 
 

03-10-2019
Nguyen Van Thai - Thai
Hold NC1
 
2.000.000 
 

03-10-2019
Nguyen Huu Mai ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
1.000.000 
 

03-10-2019
Vĩnh Công 
Tất cả
 
2.000.000 
 

Sửa bởi người viết 03/10/2019 lúc 03:38:58(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#4 Đã gửi : 04/10/2019 lúc 12:00:01(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,932
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04-10-2019
Nguyen Van Thai - Thai ( đóng góp qua VTC Pay) hỗ trợ Bé Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
500.000 
 

ketoanquybs
#5 Đã gửi : 04/10/2019 lúc 03:06:32(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,932
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03-10-2019
Le Thi Ngoc Han ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
300.000 
 

03-10-2019
Duong Thi Lien Ha ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
 Tất cả
 
500.000 
 

03-10-2019
Le Kim Ngoc ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả 
 
200.000 
 

03-10-2019
Tam Loan ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
 
200.000 
 

04-10-2019
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
500.000 
 

04-10-2019
Nguyen Hoang Tuan ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
 x
1210.000 
 

04-10-2019
Dinh Thi Tuyet Hanh ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
 Tất cả
 
500.000 
 

04-10-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT012295- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả 
 
300.000 
 

04-10-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV), PT012296 hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
500.000 
 

04-10-2019
Pham Thi My Linh ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
1.000.000 
 

04-10-2019
Nguyen Hoang Phuc ( chuyển khoản Agribank) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
700.000 
 

04-10-2019
Huỳnh Anh Hiếu
 Tất cả
 x
500.000 
 

Sửa bởi người viết 04/10/2019 lúc 03:17:01(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#6 Đã gửi : 07/10/2019 lúc 05:07:33(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,932
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05-10-2019
Pham Truong Son ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
1.000.000 
 

05-10-2019
Nguyen Thu Hang ( chuyển khoản ACB)
 
 x
200.000 
 

07-10-2019
Luu Thanh Thuan ( chuyển khoản ACB)
Tất cả 
 x
500.000 
 

07-10-2019
Banh Thi Hang ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
 Tất cả
 
100.000 
 

07-10-2019
Tran Viet Huan ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả 
 
6.464.235 
 

07-10-2019
Nguyen Thi Thanh Phuong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
200.000 
 

07-10-2019
Phước Lộc Hùng Huỳnh hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
2.000.000 
 

ketoanquybs
#7 Đã gửi : 09/10/2019 lúc 01:37:37(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,932
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07-10-2019
Ninh ( chuyển khoản VCB), PT012308
Tất cả 
 x
1.000.000 
 

07-10-2019
Nguyen Hoang Tuan ( chuyển khoản VCB)
  Tất cả
 x
5.871.000 
 

08-10-2019
Do Lan Anh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
 
200.000 
 

08-10-2019
Lam Khon Phong ( chuyển khoản VCB) Hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
 x
2.000.000 
 

08-10-2019
Tran Trung Dung( chuyển khoản BIDV) Hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
500.000 
 

08-10-2019
Phuong Anh ( chuyển khoản BIDV) Hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
500.000 
 

08-10-2019
Phuong Anh ( chuyển khoản BIDV) Hỗ trợ bệnh nhân Pham Văn Văn kỳ 437
 
 x
500.000 
 

08-10-2019
Nguyen Thi Thanh Nhan ( chuyển khoản VCB) Hỗ trợ bệnh nhân Pham Văn Văn kỳ 437
 
 x
1.000.000 
 

08-10-2019
Ngo Phan Quoc Thai ( chuyển khoản VCB) Hỗ trợ bệnh nhân Pham Văn Văn kỳ 437
 
 x
500.000 
 

09-10-2019
Phước Lộc Hùng Huỳnh hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
 x
2.000.000 
 

Sửa bởi người viết 09/10/2019 lúc 01:57:09(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#8 Đã gửi : 10/10/2019 lúc 10:42:38(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,932
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09-10-2019
NCT Nakamoto Yuta (chuyển khoản ACB) hỗ trợ dự án xuất ăn giá rẻ
Tất cả 
 
3.000.000 
 

09-10-2019
Nguyen Tran Kiem Cuong Thuan Cuong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Pham Văn Văn kỳ 437
 
500.000 
 

09-10-2019
Nguyen Minh Chau ( chuyển khoản VCB)
Hold_NC1
 
1.000.000 
 

09-10-2019
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
500.000 
 

09-10-2019
Nguyen Thien Duc ( chuyển khoản VCB)
Tất cả 
1.000.000 
 

09-10-2019
Trinh Le Truc ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
1.000.000 
 

10-10-2019
Nguyen Quang Duc ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
 x
5.000.000 
 

10-10-2019
Ngo Truong Hoang Thy ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
2.000.000 
 

10-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả 
 
250.000 
 

10-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
250.000 
 

10-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
250.000 
 

10-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Quang kỳ 435
 
 x
250.000 
 

10-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Trần Văn Liền kỳ 434
 
 x
250.000 
 

10-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản Eximbank) hỗ trợ bệnh nhân Dương Thị Như Thảo kỳ 433
 
250.000 
 

10-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản Eximbank) hỗ trợ bệnh nhân Bùi Thanh Hiền kỳ 431
 
 x
250.000 
 

10-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản Eximbank) hỗ trợ bệnh nhân Bùi Thanh Hiền kỳ 432
 
 x
250.000 
 

Sửa bởi người viết 10/10/2019 lúc 01:47:25(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#9 Đã gửi : 15/10/2019 lúc 03:17:47(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,932
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11-10-2019
Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB ) PT012347 - chương trình Phở Cho Mọi Người
 Tất cả
 
5.000.000 
 

11-10-2019
Nguyen Le Khanh Yen ( chuyển khoản BIDV )
 Tất cả
 x
1.000.000 
 

07-10-2019
Nguyen Thi Thanh Phuong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
200.000 
 

13-10-2019
Nguyen Bao Long ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
 x
2.000.000 
 

13-10-2019
Nguyen Bao Long ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy  kỳ 436
 
 x
2.000.000 
 

14-10-2019
Tran Quoc Dong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
250.000 
 

15-10-2019
Ly Nguon ( chuyển khoản VTCPay) ủng hộ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
100.000 
 

Sửa bởi người viết 15/10/2019 lúc 04:42:01(UTC)  | Lý do: cập nhật

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.835 giây.