Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 02/01/2020 lúc 02:45:14(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,033
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/01/2019
 Chị Quyên Giày Lê
 NC1
 
 
  20kg gạo

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 02/01/2020 lúc 02:58:22(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,033
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/01/2020
 Bà Tất Ngọc Liên
 NC1
 
2,500,000 
  

02/01/2020
 Cô Nguyễn Thị Hồng Tâm
 NC1
 
200,000 
  

02/01/2020
 Anh Trần Lê Phước Thọ
 NC1
 
500,000 
  

02/01/2020
 Hoàng Vĩnh Phước
 NC1
 
50EUR 
  

02/01/2020
 Ung Ho NC GD 3648 (c/k ACB ngày 2/1/20)
 NC1
 
300,000 
  

02/01/2020
 Ẩn danh (PT 13866)
 NC1
 
 
  250 kg gạo (50 kg x 5)

02/01/2020
 Cô Débovah
 NC1
 
 
  50 kg gạo

02/01/2020
 Cô Hai
 NC1
 
 
  13,5l nước mắm (18c x 750ml) + 5kg bột ngọt (1kg x 5) + 4.5kg bột nêm (0.9kg x 5)

02/01/2020
 Anh Thành
 NC1
 
 
  100 trứng gà

Sửa bởi người viết 03/01/2020 lúc 04:27:34(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 03/01/2020 lúc 04:44:45(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,033
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/01/2020
 Leopold Samek
 NC1
 
4,000,000 
  

03/01/2020
 Anh Hồng Ngọc Hải
 NC1
 
3,000,000 
  

03/01/2020
 Anh Luân
 NC1
 
2,000,000 
  

03/01/2020
 Cô Đài
 NC1
 
1,000,000 
  

03/01/2020
 Cô Châu Thị Cẩm Vân
 NC1
 
200,000 
  

03/01/2020
 Cô Hạnh
 NC1
 
500,000 
  

03/01/2020
 Cô Loan
 NC1
 
 
  100 kg gạo (50 kg x 2)

03/01/2020
 Ẩn Danh (PT 13871)
 NC1
 
 
  20 kg gạo

03/01/2020
 Ẩn Danh (PT 13872)
 NC1
 
 
  20 kg gạo

03/01/2020
 Cô Lan
 NC1
 
 
  50 kg gạo

03/01/2020
 Anh Nam
 NC1
 
 
  400 kg gạo ( 50 kg x 8)

03/01/2020
 Anh Huy
 NC1
 
 
  200 kg gạo ( 50 kg x 4)

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 04/01/2020 lúc 02:12:11(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,033
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04/01/2020
 Nhuận Tâm
 NC1
 
1,000,000 
  

 

04/01/2020
 Cô Võ Thị Ngọc Hân
 NC1
 
300,000 
  

04/01/2020
 IB LUC VU HOAI UNG HO NU CUOI     ( c/k ACB ngày 3/1/20) 
 NC1
 
500,000 
  

04/01/2020
 Chị Bích
 NC1
 
 
  20 kg cá + 10 kg tôm

04/01/2020
 Ẩn Danh
 NC1
 
 
  50 kg gạo 

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 06/01/2020 lúc 02:32:41(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,033
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/01/2020
 Anh Tấn Lộc
 NC1
 
 
 100 kg gạo ( 50 kg x 2) 

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 06/01/2020 lúc 03:05:56(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,033
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/01/2020
 Chú Hùng
 NC1
 
200,000 
  

06/01/2020
 Cô Vương Thị Tiên
 NC1
 
200,000 
  

06/01/2020
 Ẩn Danh ( PT 13168)
 NC1
 
1,000,000 
  

06/01/2020
 Cô Tiên
 NC1
 
5,000,000 
  

06/01/2020
 Ẩn Danh ( PT 13170)
 NC1
 
200,000 
  

06/01/2020
 Ẩn Danh ( PT 13171)
 NC1
 
500,000 
  

06/01/2020
 Anh Trần Kiến Tám
 NC1
 
200.000
  

06/01/2020
 TRAN ANH TUYET CT VAO QUY QUAN COM NU CUOI 1 (c/k ACB ngày 6/1)
 NC1
 
1.200.000 
  

06/01/2020
 Anh Tấn Lộc
 NC1
 
 
  100 kg gạo (50 kg x 2)

06/01/2020
 Ẩn Danh (PT 13879)
 NC1
 
 
  10 kg gạo

06/01/2020
 Thiện Duyên
 NC1
 
 
  185 kg gạo ( 25 kg x 7 + 1) ; 4 kg đường ( 1 kg x 4)

06/01/2020
 Anh Thành
 NC1
 
 
  150 trứng gà

Sửa bởi người viết 07/01/2020 lúc 02:01:22(UTC)  | Lý do: bổ sung NHT

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 07/01/2020 lúc 02:10:06(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,033
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/01/2020
 Ẩn Danh (PT 13174)
 NC1
 
1,000,000 
  

07/01/2020
 Ni Cô An Hương (Hộ cơm Hoa Sen)
 NC1
 
3.000,000 
  

07/01/2020
 Bác Dương Ngọc Hạnh
 NC1
 
3,545,800 (=200 Cad x 17.729 )
  

07/01/2020
 Thiện Vũ
 NC1
 
2,000,000 
  

07/01/2020
 Huỳnh Vân Trang
 NC1
 
 
  10 kg gạo

07/01/2020
  Anh Nguyễn Minh Châu
 NC1
 
200,000
  

07/01/2020
 Cháo lòng Bà Út, 193 Cô Giang, Q 1
 NC1
 
 
  14,4 kg hạt nêm (2 thùng x 8 x 0,9 kg), 12 kg bột ngọt ( 1 kg x 12)

07/01/2020
 Ẩn Danh  (PT 13884)
 NC1
 
 
  25 kg gạo

Sửa bởi người viết 07/01/2020 lúc 03:55:24(UTC)  | Lý do: bổ sung NHT

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 08/01/2020 lúc 01:07:31(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,033
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/01/2020
 Cô Phương
 NC1
 
 
 100 kg gạo ( 50 kg x 2) 

08/01/2020
 Anh Vũ
 NC1
 
 
 10 kg gạo ) 

08/01/2020
 Anh Tùng
 NC1
 
500,000 
  

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 09/01/2020 lúc 02:41:42(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,033
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/01/2020
 Anh Danh
 NC1
 
1,500,000 
  

09/01/2020
 Ông Huỳnh Văn Kiên và bà Võ Thị Liệt
 NC1
 
500,000 
  

09/01/2020
 Chị Linh
 NC1
 
500,000 
  

09/01/2020
 Cô Kim Võ (Mỹ Tho) tháng 1; 2/2020
 NC1
 
1,200,000 
  

09/01/2020
 Chị Dương
 NC1
 
 
  12 kg chanh

09/01/2020
 Cô Hiền Tâm
 NC1
 
 
  100 kg gạo ( 50 kg x 2); 15 kg bột ngọt ( 1 kg x 15); 25,2 lít nước tương (0,7 lít x 36); 36 lít dầu (2 lít x 18)

09/01/2020
 Ẩn Danh PT 13889)
 NC1
 
 
  30 kg gạo ( 10 kg x 3)

09/01/2020
 Anh Long (Quận 1)
 NC1
 
 
  7 lít nước tương (0,7 lít x 10); 1,2 kg bột nêm ( 0,4 kg x 3); 1,5 kg đường (0,5 kg x 3); 6 lít dầu ăn ( 2 lít x 3); 7,2 lít nước rửa chén (3,6 lít x 2)

09/01/2020
 Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho, Q1
 NC1
 
 
  50 kg gạo

09/01/2020
 Cửa hàng gạo 197/7 Cách Mạng Tháng 8, P 14, Q3
 NC1
 
 
  100 kg gạo ( 50 kg x 2))

09/01/2020
 Ẩn Danh (PT 13893)
 NC1
 
 
  10 kg gạo

09/01/2020
 Huỳnh Diệp Lợi, Giang Tử
 NC1
 
 
  60 kg gạo ( 30 kg x 2))

09/01/2020
 Cô Nguyễn Thanh Hương
 NC1
 
 
  50 kg gạo

09/01/2020
 Ẩn Danh
 NC1
 
1,000,000 
  

09/01/2020
 Chú Thảo
 NC1
 
3,000,000 
  

Sửa bởi người viết 11/01/2020 lúc 10:42:45(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#10 Đã gửi : 11/01/2020 lúc 10:39:17(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,033
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/01/2020
 Trần Phương Nam 
 NC1
 
100,000 
  

10/01/2020
 Gia đình Cống Quỳnh
 NC1
 
 
  50 kg gạo

10/01/2020
 Công ty TNHH Giải Pháp và Hệ Thống Smarttech
 NC1
 
1,000,000 
  

10/01/2020
 Chị Trần Phương Trúc
 NC1
 
2,000,000 
  

10/01/2020
 Chương Trình NOEL MÁI ẤM
 NC1
 
5,000,000 
  

10/01/2020
 Chị Kim Oanh (205 Cao Đạt, P5, Q1)
 NC1
 
 
  15 kg gạo (5 kg x 3)

10/01/2020
 Chú Võ Phú Quân
 NC1
 
 
  60 kg gạo ( 50 kg + 10 kg)

10/01/2020
 Gia đình chị Trần Thị Ngọc Sương
 NC1
 
 
  50 kg gạo

10/01/2020
 Viện thẩm mỹ LADOVA
 NC1
 
 
  55 kg gạo; 70 trứng gà; 5 lít dầu; 13,5 lít nước mắm; 6 lít nước tương; 0,38 kg hạt nêm

10/01/2020
 Chị Mai
 NC1
 
 
  100 kg gạo ( 50 kg x 2)

10/01/2020
 Anh Hùng Xíu
 NC1
 
 
  100 kg gạo ( 50 kg x 2)

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 11/01/2020 lúc 02:20:01(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,033
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/01/2020
 Lê Phan Quỳnh Anh và Lê Phan Quỳnh My
 NC1
 
1,000,000 
  

11/01/2020
 Hồ Phương Nam, Hồ Phương Huy
 NC1
 
1,000,000 
  

11/01/2020
 Gia đình Khánh Vân
 NC1
 
1,000,000 
  

11/01/2020
 Anh Hoàng
 NC1
 
1,000,000 
  

11/01/2020
 Anh Lưu Văn Thám
 NC1
 
1,000,000 
  

11/01/2020
 Cô Hạnh
 NC1
 
500,000 
  

11/01/2020
 Cô Trang
 NC1
 
 
  100 kg gạo (50 kg x 2)

11/01/2020
 Võ Ngọc Anh, PD: Diệu Thọ
 NC1
 
 
  100 kg gạo (50 kg x 2)

11/01/2020
 Nguyễn Thị Kim Ngọc
 NC1
 
 
  100 kg gạo (50 kg x 2)

11/01/2020
 Ẩn Danh
 NC1
 
 
  30 kg gạo

11/01/2020
 Chị Thảo
 NC1
 
 
  30 kg gạo + 0,75 lít dầu ( 0,25 lít x 3))

ketoanNC1
#12 Đã gửi : 13/01/2020 lúc 04:40:21(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,033
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/01/2019
 Nguyễn Thị Trang
 NC1
 
 
  100kg gạo (25 kg x 4)

ketoanNC1
#13 Đã gửi : 13/01/2020 lúc 05:01:01(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,033
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/01/2020
 Trần Thị Lệ Hà
 NC1
 
700,000 
  

13/01/2020
  Cô Diễm
 NC1
 
300,000 
  

13/01/2020
 Chị Đinh Thị Minh Khánh
 NC1
 
2,300,000 
  

13/01/2020
 Trần Thị Ngọc Anh
 NC1
 
200,000 
  

13/01/2020
 Minh Châu , Hải Quỳnh, Nhật Quỳnh, Quỳnh Anh
 NC1
 
200,000 
  

13/01/2020
  Ẩn Danh  (PT 20161)
 NC1
 
 
  50 kg gạo

13/01/2020
 Yến + Lan
 NC1
 
 
  50 kg gạo

13/01/2020
 Thanh Hoa 159/1/17 Trần Văn Đang
 NC1
 
 
  100 kg gạo

13/01/2020
 Ẩn Danh  (PT 20164)
 NC1
 
 
  25 kg gạo + 0.25 lít dầu

ketoanNC1
#14 Đã gửi : 14/01/2020 lúc 11:54:15(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,033
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/01/2020
 Chị Nguyện
 NC1
 
1,000,000 
  

14/01/2020
 CHUYEN TIEN UNG HO NC GD số 3652 (c/k ACB ngày 10/1)
 NC1
 
150,000 
  

14/01/2020
 IB LE PHUC HOANG (c/k ACB ngày 11/1)
 NC1
 
1,000,000 
  

14/01/2020
 Chị Nguyễn Hồng Nhung
 NC1
 
 
  50 kg gạo

14/01/2020
 Ẩn Danh
 NC1
 
 
  20 kg gạo

14/01/2020
 NGO CHI DUNG- TC VNCN 044471 CO TRINH CK (c/k ACB ngày 13/1)
 NC1
 
1,000,000 
  

14/01/2020
 Gia đình Trần Anh Vũ
 NC1
 
1,000,000 
  

14/01/2020
 Cô Ngô Hồng Liên
 NC1
 
1,000,000 
  

14/01/2020
 Chị Diễm
 NC1
 
500,000 
  

14/01/2020
 Anh Trung
 NC1
 
 
  40 kg gạo (10 kg x 4)

14/01/2020
 Chị Hà
 NC1
 
 
200 kg gạo ( 50 kg x 4); 50 lít dầu (5 lít x 10);10 lít nước mắm (0,5 x 20)  

14/01/2020
 Anh Thiện
 NC1
 
1,000,000 
  

14/01/2020
 Cô Võ Thị Sáu
 NC1
 
2,000,000 
  

14/01/2020
 Chị Huỳnh Thị Kiều Phi Yến
 NC1
 
1,000,000 
  

14/01/2020
 Phương Chí , Trang Thành
 NC1
 
1,000,000 
  

14/01/2020
 Chị Thủy Phở Café
 NC1
 
 
  50 kg gạo

14/01/2020
 Đặng Hoàng Long
 NC1
 
 
 35 kg gạo (10 kg x 3 + 5 kg)

14/01/2020
 Chị Nga 
 NC1
 
 
 100 kg gạo ( 50 kg x 2) 

Sửa bởi người viết 15/01/2020 lúc 12:28:10(UTC)  | Lý do: bổ sung đóng góp NHT

ketoanNC1
#15 Đã gửi : 15/01/2020 lúc 03:27:46(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,033
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

0Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/01/2019
 Trường MẦN NON 30 tháng 4
 NC1
 
8,000,000 
  

15/01/2019
 Chị Hương (quận 9)
 NC1
 
 
  5 lít  + 3 lít nước tương (0,5 lít x 6)

15/01/2019
 Chị Linh
 NC1
 
 
  100 kg gạo ( 30 kg x 3 + 10 kg)

15/01/2019
 Chị Trần Thị Hà
 NC1
 
2,000,000 
  

Sửa bởi người viết 16/01/2020 lúc 12:51:38(UTC)  | Lý do: bổ sung đóng góp NHT

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.420 giây.