Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 02/01/2020 lúc 03:11:01(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,031
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

02/01/2020
 Gửi xe 2 tháng (T1,2)   
 
2,000,000

02/01/2020
 Trứng  400T x 2,200    
 
880,000

02/01/2020
 Cải ngọt 10kg  x 15,000   
 
 150,000

02/01/2020
 Su su 30kg x 12,000    
 
360,000

02/01/2020
 Cà rốt 2kg x 12,000  
 
 24,000

02/01/2020
 Ớt 1kg x 43,000
 
 43,000

02/01/2020
 Hành cần    
 
20,000

02/01/2020
 Thịt đùi 30kg x 105,000  
 
 3,150,000

02/01/2020
 Gửi xe 16c x 5,000
 
 80,000

02/01/2020
 Chuối 30kg x 7,000   
 
210,000

02/01/2020
  Tiền nhà
 
 20,000,000

02/01/2020
  Phí rút tiền (ngày 17/10; 20/11)
 
 2,200

02/01/2020
  Tiền bán suất ăn (312 x 2.000)
624,000 
 

02/01/2020
  Tổng cộng
624,000
26,919,200

Sửa bởi người viết 04/01/2020 lúc 04:52:07(UTC)  | Lý do: Bổ sung chi phí quán ăn

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 03/01/2020 lúc 04:55:40(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,031
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

03/01/2020
 Cà chua 5 kg x 13.000   
 
65,000

03/01/2020
 Bầu 30 kg x 13.000    
 
390,000

03/01/2020
 Bí xanh 10 kg x 9.000   
 
 90,000

03/01/2020
 Hành lá    
 
10,000

03/01/2020
 Cá 60 kg x 0 (nhà hảo tâm tặng) 
 
 0

03/01/2020
 Chuối 15kg x 7,000
 
 105,000

03/01/2020
  Gửi xe 11c x 5,000
 
 55,000

03/01/2020
  Tiền bán suất ăn (376 x 2.000)
752,000 
 

03/01/2020
  Tổng cộng
752,000
715,000

Sửa bởi người viết 04/01/2020 lúc 03:52:54(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 04/01/2020 lúc 03:03:49(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,031
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

04/01/2020
 Tâp 96 trang 10 quyển x 10.000   
 
100,000

04/01/2020
 Rau muống 30 kg x 12.000    
 
360,000

04/01/2020
 Cà chua 10 kg x 13.000    
 
130,000

04/01/2020
 Hành + rau ôm   
 
 20,000

04/01/2020
 Sả 1 kg x 12.000    
 
12,000

04/01/2020
 Hành tím 2 kg x 42.000  
 
 84,000

04/01/2020
 Băng keo + bút lông  
 
 17,000

04/01/2020
 Tương đỏ 1 bình x 58.000
 
 58,000

04/01/2020
 Me 1 kg x 26.000    
 
26,000

04/01/2020
 Thịt cottlet 15 kg x 105,000  
 
 1.575,000

04/01/2020
 Gửi xe 8c x 5,000
 
 40,000

04/01/2020
 Chuối 20kg x 7,000   
 
140,000

04/01/2020
 Tiền điên ki 1 thang 12/2019   
 
1.892,000

04/01/2020
  Tiền bán suất ăn (345 x 2.000)
690,000 
 

04/01/2020
  Tổng cộng
690.000
4.454,000

Sửa bởi người viết 06/01/2020 lúc 03:09:32(UTC)  | Lý do: Bổ sung chi phí quán ăn

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 06/01/2020 lúc 03:47:54(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,031
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

06/01/2020
 Thịt đùi 25kg x 105,000   
 
2,625,000

06/01/2020
 Củ cải 20 kg x 10.000    
 
200,000

06/01/2020
 Bầu 30 kg x 13.000   
 
 390,000

06/01/2020
Dưa leo 10 kg x 11.000    
 
110,000

06/01/2020
 Hành lá   
 
 10,000

06/01/2020
 Ớt 1kg x 42,000    
 
42,000

06/01/2020
 Chuối 30 kg x 7,000 
 
 210,000

06/01/2020
 Chổi 2 cây x 47.500
 
 95,000

06/01/2020
  Gửi xe 9c x 5,000
 
 45,000

06/01/2020
  Tiền bán suất ăn (404 x 2.000)
808,000 
 

06/01/2020
  Tổng cộng
808,000
3,727,000

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 07/01/2020 lúc 02:27:01(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,031
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

07/01/2020
 Thịt đùi 25kg x 105,000   
 
2,625,000

07/01/2020
 Sả 2 kg x 12.000    
 
24,000

07/01/2020
 Củ cải đỏ + trắng 15 kg x 12.000   
 
 390,000

07/01/2020
Cà chua 5 kg x 14.000    
 
70,000

07/01/2020
 Gửi xe 7 c x 5.000   
 
 35,000

07/01/2020
 Chuối 30 kg x 7,000    
 
210,000

07/01/2020
  Tiền bán suất ăn (417 x 2.000)
834,000 
 

07/01/2020
  Tổng cộng
834,000
3,144,000

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 08/01/2020 lúc 01:29:36(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,031
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

08/01/2020
 Thịt đùi 25kg x 105,000   
 
2,625,000

08/01/2020
 Nạc xay 2 kg x 100.000    
 
200,000

08/01/2020
 Cà chua 5 kg x 15.000   
 
 75,000

08/01/2020
Củ cải đỏ + trắng 15 kg x 12.000    
 
180,000

08/01/2020
 Cần tây   
 
 10,000

08/01/2020
 Giấm ngày 7- 8/1(4 chai x 10.000)   
 
 40,000

08/01/2020
 Gửi xe 13 c x 5.000    
 
65,000

08/01/2020
  Tiền bán suất ăn (382 x 2.000)
764,000 
 

08/01/2020
  Tổng cộng
764,000
3,195,000

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 09/01/2020 lúc 02:51:39(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,031
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

09/01/2020
 Thịt đùi 25kg x 105,000   
 
2,625,000

09/01/2020
 Cần tây    
 
10,000

09/01/2020
 Su su  20 kg x 12.000   
 
 240,000

09/01/2020
Củ cải + trắng 20 kg x 12.000    
 
240,000

09/01/2020
 Ớt trái   
 
 10,000

09/01/2020
 Nùi giẻ cây lau nhà    
 
70,000

09/01/2020
 Dưa mắm 10 kg x 37.000 
 
 370,000

09/01/2020
 Chuối 30 kg x 0 ( NHT tặng)
 
 0

09/01/2020
  Gửi xe 8c x 5,000
 
 40,000

09/01/2020
  Tiền bán suất ăn (321 x 2.000)
642,000 
 

09/01/2020
  Tổng cộng
642,000
3,605,000

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 11/01/2020 lúc 11:25:54(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,031
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

10/01/2020
 Thịt bò 32 kg x 160.000   
 
5,120,000

10/01/2020
 Mỡ bò 4 kg x 40.000    
 
160,000

10/01/2020
 Rau thơm 8 kg x 32.000   
 
 256,000

10/01/2020
 Ớt 1 kg 43.000q    
 
43,000

10/01/2020
 Hành tây 7 kg x 20.000  
 
 140,000

10/01/2020
 Hành ngò 3 kg x 35.000
 
 105,000

10/01/2020
 Gừng 1,5 kg x 46.000  
 
 69,000

10/01/2020
 Thuốc Bắc
 
 140,000

10/01/2020
 Đường phèn 5 kg x 22.000
 
 110,000

10/01/2020
 Tương đỏ + đen 3 bình x 60.000    
 
180,000

10/01/2020
 Tiêu 0,3 kg x 100.000  
 
 30,000

10/01/2020
 Bánh phở 90 kg x 8.000
 
 720,000

10/01/2020
 Giá 25 kg x 8.000   
 
200,000

10/01/2020
 Bột ngọt 2 kg x 60.000   
 
120,000

10/01/2020
  Nước mắm 4 lít x 35.000
 
 140,000

10/01/2020
  Gửi xe 20 c x 5.000
 
 100,000

10/01/2020
  Công nấu , dọn rửa
 
 700,000

10/01/2020
  Tiền bán suất nước (772 x 1.000)
772,000 
 

10/01/2020
  Tổng cộng
772,000
8,333,00

Sửa bởi người viết 13/01/2020 lúc 01:07:16(UTC)  | Lý do: Bổ sung chi phí quán ăn

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 14/01/2020 lúc 01:36:36(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,031
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

14/01/2020
 Thuốc chuột   
 
220,000

14/01/2020
 Tiền rác tháng 1/2020    
 
66,000

14/01/2020
 Phí SMS thay đổi số dư tháng 12/2019   
 
 9,900

14/01/2020
 Tiền nước kì 1/2020    
 
2,429,000

14/01/2020
  Tiền bán suất ăn (0 x 2.000)
 

14/01/2020
  Tổng cộng
0
2,724,900

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.843 giây.