Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 02/01/2020 lúc 04:06:53(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,503
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

2/1/2020
 Bán quần áo
 NC6
 
420.000 
 

2/1/2020
 Cô Liên(Gò Vấp)
 NC6
 
 
 22 kg chanh

Sửa bởi người viết 09/01/2020 lúc 04:08:27(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 03/01/2020 lúc 02:56:57(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,503
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

3/1/2020
 Bán quần áo
 NC6
 
534.000 
 

3/1/2020
Ẩn Danh
 NC6
 
1.000.000 
 

3/1/2020
Cô Nguyễn Thị Chén
 NC6
 
5.000.000 

3/1/2020
 Chị Phan Thanh Thủy 
 NC6
 
5.000.000 
 

3/1/2020
Cô Trần Thị Mỹ Huệ( Ánh Nguyệt)
 NC6
 
1.000.000 
 

3/1/2020
 Anh Lê Hữu Tâm
 NC6
 
1.000.000 
 

3/1/2020
 Ẩn Danh ngày 2/1
 NC6
 
 
  20 kg gạo

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 04/01/2020 lúc 03:23:15(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,503
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

4/1/2020
 Bán quần áo
 NC6
 
476.000 
 

4/1/2020
 Chị Phạm Thị Hải( ngày 3/1)
 NC6
 
500.000 

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 07/01/2020 lúc 05:31:06(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,503
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

6/1/2020
 Bán quần áo
 NC6
 
584.000 
 

6/1/2020
 Ẩn Danh( PT 13136)
 NC6
 
200.000 
 

6/1/2020
 Ẩn Danh ( PT 20052)
 NC6
 
 
 10 kg gạo

6/1/2020
 Ẩn Danh ( PT 20053)
 NC6
 
 
 9 lít nước mắm

6/1/2020
 Ẩn Danh ( PT 20054)
 NC6
 
 
 20 kg gạo

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 07/01/2020 lúc 05:33:32(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,503
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

7/1/2020
 Bán quần áo
 NC6
 
510.000 
 

7/1/2020
 Cô Trần Thị Mai Khuê
 NC6
 
200.000 
 

7/1/2020
 Chú Lê Minh Bằng
 NC6
 
2.000.000 
 

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 09/01/2020 lúc 01:44:30(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,503
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

8/1/2020
 Bán quần áo
 NC6
 
248.000 
 

8/1/2020
Cô Lưu Thị Tú Loan
 NC6
 
1.000.000 
 

8/1/2020
Cô Cân
 NC6
 
50.000 

8/1/2020
 Ẩn Danh( P.12, Quận Bình Thạnh)
 NC6
 
 
 9,96 lít nước tương (415 ml x 24), 9,6 lít dầu (24 x 400ml), 100 kg gạo (2 x 50 kg)

8/1/2020
Ẩn Danh( PT 20056)
 NC6
 
 
 10 kg gạo

8/1/2020
Anh Quang(Ôtô)
 NC6
 
 
 100 kg gạo (25 kg x 4)

8/1/2020
 Chị Đào
 NC6
 
 
  30 kg gạo

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 09/01/2020 lúc 04:09:40(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,503
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

9/1/2020
 Bán quần áo
 NC6
 
570.000 
 

9/1/2020
 Cô Liên(Gò Vấp)
 NC6
 
 
 10 kg hạt nêm

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 10/01/2020 lúc 03:52:32(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,503
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/1/2020
 Bán quần áo
 NC6
 
586.000 
 

10/1/2020
Anh Đặng Quốc Minh
 NC6
 
1.000.000 
 

10/1/2020
Cô Trần Thị Phao
 NC6
 
500.000 
 

10/1/2020
 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hướng Việt
 NC6
 
2.000.000 
 

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 11/01/2020 lúc 04:42:55(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,503
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/1/2020
 Bán quần áo
 NC6
 
602.000 
 

11/1/2020
Chị Lê Mai Hòa( ngày 10/1)
 NC6
 
1.000.000 
 

11/1/2020
 Ẩn Danh
 NC6
 
 
 7,2 kg hạt nêm

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 13/01/2020 lúc 04:23:45(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,503
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/1/2020
 Bán quần áo
 NC6
 
322.000 
 

13/1/2020
Anh Phúc
 NC6
 
 
 2,34 kg hạt nêm(0,38 kg x 3 + 0,4 kg x 3) + 5 kg đường(1 kg x 5)

13/1/2020
 Cô Nguyễn Thị Huệ
 NC6
 
 
 50 kg gạo

13/1/2020
Cô Lê Thị Cẩm Vân
 NC6
 
 
 50 kg gạo

13/1/2020
Anh Trần Anh Kiệt
 NC6
 
 
 5 lít dầu( 5 chai x 1 lít)

13/1/2020
 Ẩn Danh
 NC6
 
 
  10 kg gạo

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 14/01/2020 lúc 04:28:17(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,503
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/1/2020
 Bán quần áo
 NC6
 
464.000 
 

14/1/2020
 Cô Lê Thị Hòa(Phường 13, Quận Bình Thạnh)
 NC6
 
 
 39 kg gạo

Sửa bởi người viết 14/01/2020 lúc 04:29:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.658 giây.