Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanquybs
#1 Đã gửi : 02/01/2020 lúc 04:53:10(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,090
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hồng kỳ 447
 
 x
100.000 
 

02-01-2020
Nguyen Duy Linh ( chuyển khoản VCB)
 
 x
1.000.000 
 

02-01-2020
Ba Nguyen Thi Ngoan (chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 4
 HOLD_NC 4
 
1.000.000 
 

02-01-2020
Ba Nguyen Thi Ngoan (chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 2
 HOLD_NC2
 
1.000.000 
 

02-01-2020
Ba Nguyen Thi Ngoan (chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hồng kỳ 447
 
 x
500.000 
 

02-01-2020
Ba Nguyen Thi Ngoan (chuyển khoản VCB) 
 Tất cả
 
500.000 
 

02-01-2020
Nguyen Le Khanh Yen ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả 
 x
1.000.000 
 

ketoanquybs
#2 Đã gửi : 03/01/2020 lúc 04:46:40(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,090
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02-01-2020
Le Duc Hung ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho mọi người
 Tất cả
 
500.000 
 

02-01-2020
Nguyen Kim Tan ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho mọi người
 Tất cả
 
3.000.000 
 

02-01-2020
Nhom Ly, Vinh, Duong ( chuyển khoản VCB) ủng hộ tất niên Quán Nụ cười 8
 Tất cả
14.636.000 
 

03-01-2020
Huynh Thi Hue ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hồng kỳ 447
 
 
1.000.000 
 

03-01-2020
Tran Bich Linh ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho mọi người
 Tất cả
 
500.000 
 

03-01-2020
Do Vu ( chuyển khoản ACB)
 Tất cả
 
200.000 
 

03-01-2020
Dao Thi Thanh Van ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hồng kỳ 447
Tất cả 
 x
2.000.000 
 

ketoanquybs
#3 Đã gửi : 04/01/2020 lúc 11:17:30(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,090
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03-01-2020
AZBIL
 Hold_QYV
 
180.000 
 

03-01-2020
Tran Trung Dung ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Hoa kỳ 448
 
 x
500.000 
 

03-01-2020
Tran Ngoc Mai Thao ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
500.000 
 

03-01-2020
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Hoa kỳ 448
 
 x
500.000 
 

03-01-2020
Cu Ba Bui Thi Viet ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Thu Hồng kỳ 447
 
 x
5.000.000 
 

04-01-2020
Vo Đinh Nhat Huy ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Ngoc Hoa kỳ 448
 
1.000.000 
 

04-01-2020
Phước Lộc Hùng Huỳnh hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Hoa kỳ 448
 
2.000.000 
 

ketoanquybs
#4 Đã gửi : 06/01/2020 lúc 04:20:25(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,090
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04-01-2020
Cu Ba Bui Thi Viet ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Ngọc Hoa kỳ 448
 
 x
5.000.000 
 

04-01-2020
Cô Nguyen Chi 
 Hold_QYV
 
140.000 
 

04-01-2020
Thiện Tân
 Hold_QYV
 
20.000 
 

05-01-2020
Nhân Viên Sơn Ca
 Hold_QYV
 
820.000 
 

05-01-2020
Tình Nguyện Viên Nụ cười 3_ Em đến Trường
Hold_QYV 
 
340.000 
 

06-01-2020
Chị Trâm
 Hold_QYV
 
20.000 
 

06-01-2020
Huỳnh Anh Hiếu
 
500.000 
 

06-01-2020
Nguyen Thuy Dong Hoang ( chuyển khoản VCB)
Tất cả 
 
200.000 
 

ketoanquybs
#5 Đã gửi : 08/01/2020 lúc 08:59:10(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,090
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06-01-2020
Le Kim Ngoc ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho mọi người
 Tất cả
 
200.000 
 

06-01-2020
Ẩn danh PT013267
Hold_QYV 
 
20.000 
 

07-01-2020
Cô Tuyền
 Hold_QYV 
 
20.000 
 

07-01-2020
Bạn Hân + Bạn Oanh
 Hold_QYV 
 
40.000 
 

07-01-2020
Chị Chung + Bé Hằng 
 Hold_QYV 
 
60.000 
 

07-01-2020
Chị Ngọc + Chị Yến
 Hold_QYV 
 
80.000 
 

ketoanquybs
#6 Đã gửi : 08/01/2020 lúc 10:28:35(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,090
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Tào Dân Đạt kỳ 449, PT020117
 
 x
500.000 
 

07-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Tào Dân Đạt kỳ 449, PT020118
 
 x
300.000 
 

07-01-2020
Lam Khon Phong ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
 
1.000.000 
 

08-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT020121
 Tất cả 
100.000 
 

ketoanquybs
#7 Đã gửi : 09/01/2020 lúc 08:45:32(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,090
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08-01-2020
Nguyen Thi Thanh Phuong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Tào Dân Đạt kỳ 449
 
 x
200.000 
 

08-01-2020
Tran Thanh Linh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Tào Dân Đạt kỳ 449
 
 x
500.000 
 

08-01-2020
Vo Dinh Nhat Huy ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Tào Dân Đạt kỳ 449
 
 x
1.000.000 
 

08-01-2020
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Tào Dân Đạt kỳ 449
 
500.000 
 

08-01-2020
Nguyễn Khuê Trang 
 Hold_QYV 
 
200.000 
 

08-01-2020
Ngân Hàng Shinhan - Chi nhánh Nam Sài Gòn
 Hold_QYV 
 
580.000 
 

08-01-2020
Nhóm nhân viên và Tình Nguyện Viên Quán
 Hold_QYV 
 
900.000 
 

08-01-2020
Nhóm các Nhà Hảo Tâm và Khách Dùng bữa
 Hold_QYV 
 
800.000 
 

08-01-2020
Ẩn danh PT014363
 Hold_QYV 
 
1.280.000 
 

08-01-2020
Lê Trung Việt hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Hoa kỳ 448
 
2.000.000 
 

08-01-2020
Lê Trung Việt hỗ trợ bệnh nhân Tào Dân Đạt kỳ 449
 
2.000.000 
 

Sửa bởi người viết 09/01/2020 lúc 09:53:33(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#8 Đã gửi : 10/01/2020 lúc 11:58:38(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,090
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09-01-2020
Phước Lộc Hùng Huỳnh hỗ trợ bệnh nhân Tào Dân Đạt kỳ 449
 
 x
2.000.000 
 

09-01-2020
Nguyen Dang Bao Tran ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho mọi người
Tất cả 
 
500.000 
 

09-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT020128
 Tất cả
 
200.000 
 

09-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT020129
 Tất cả 
200.000 
 

09-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT020130
 Tất cả 
100.000 
 

09-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT020131
 Tất cả 
200.000 
 

09-01-2020
Ngoc Linh ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả 
1.000.000 
 

09-01-2020
Ngoc Linh ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 1
 Hold_NC1
 
1.000.000 
 

10-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT020134
 Tất cả 
 
500.000 
 

10-01-2020
Nguyen Thu Hang ( chuyển khoản ACB)
  
200.000 
 

10-01-2020
Vo Hoang Huynh Han ( chuyển khoản ACB)
 Tất cả 
 
200.000 
 

10-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV) , PT020137
 Hold_NC1
 
200.000 
 

10-01-2020
Nguyen Hoai Duc ( chuyển khoản BIDV)
 Tất cả 
100.000 
 

10-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV) ủng hộ quán Yen Vui Thanh Khê _ Đà Nẵng
 Hold_YTTK_ĐN
 
250.000 
 

ketoanquybs
#9 Đã gửi : 11/01/2020 lúc 01:43:47(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,090
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10-01-2020
Nguyen Thi My Ngan ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
 x
500.000 
 

10-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT020141
Tất cả 
 x
100.000 
 

10-01-2020
Huong Ly ( chuyển khoản VCB)
  Tất cả
 x
300.000 
 

10-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT020143
 Tất cả
100.000 
 

10-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT020144
 Tất cả
 
400.000 
 

10-01-2020
Nguyen Nhu Quynh ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
 x
100.000 
 

10-01-2020
Ta Hong Anh ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
 
100.000 
 

10-01-2020
Tran Quoc Dong ( chuyển khoản BIDV) ủng hộ quán yên vu Mai Lĩnh Quãng Trị
 Hold_YVML_QT 
 
200.000 
 

10-01-2020
Tran Ngoc Anh Tuan ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho mọi người
 Tất cả
 
380.000 
 

10-01-2020
Anh Quý 
 Hold_QYV
 
60.000 
 

10-01-2020
Cô Nguyên Chi 
 Hold_QYV
 
100.000 
 

11-01-2020
Phước Lộc Hùng Huỳnh hỗ trợ bệnh nhân Trần Anh Beo kỳ 450
 
2.000.000 
 

ketoanquybs
#10 Đã gửi : 13/01/2020 lúc 04:48:32(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,090
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11-01-2020
Chị Hương Nguyễn , Yến Nguyễn , Trâm Nguyễn
 HOLD_QYV
 
60.000 
 

11-01-2020
Chị Hoàng
HOLD_QYV
 
80.000 
 

11-01-2020
Vo Dinh Nhat Huy ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Trân Anh Beo kỳ 450
  
 x
1.000.000 
 

11-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT020150 hỗ trợ bênh nhân Trân Anh Beo kỳ 450
 
300.000 
 

11-01-2020
Trieu Mai Lan ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Tào Dân Đạt kỳ 449
 
 x
200.000 
 

13-01-2020
Chieu Khai Tin ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
 x
300.000 
 

13-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB), PT020505 hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Hoa kỳ 448
  
 x
100.000 
 

13-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB), PT020506 hỗ trợ bệnh nhân Tào Dân Đạt kỳ 449
 
100.000 
 

13-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB), PT020507 hỗ trợ bệnh nhân Trần Anh Beo kỳ 450
 
 x
100.000 
 

13-01-2020
Anh Chị Em Chung Cư Him Lam Quận 9
 Hold_QYV
 
420.000 
 

13-01-2020
Ẩn danh PT013274
 HOLD_QYV
 
20.000 
 

13-01-2020
Ẩn danh PT013275
 Hold_QYV
 
20.000 
 

Sửa bởi người viết 13/01/2020 lúc 04:51:21(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#11 Đã gửi : 14/01/2020 lúc 03:46:43(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,090
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT020509
 Tất cả
 x
50.000 
 

13-01-2020
Nguyen Kim Hao ( chuyển khoản Agribank) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Hoa kỳ 448
 
 x
1.000.000 
 

13-01-2020
Nguyen Kim Hao ( chuyển khoản Agribank) hỗ trợ bệnh nhân Tào Dân Đạt kỳ 449
  
 x
1.000.000 
 

13-01-2020
Nguyen Kim Hao ( chuyển khoản Agribank) hỗ trợ bệnh nhân Trần Anh Beo kỳ 450
 
1.000.000 
 

14-01-2020
Dang Do Thien Thanh ( chuyển khoản Agribank)
 Tất cả
 x
500.000 
 

14-01-2020
Ha Vi - Hoang Quan ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho mọi người
 Tất cả
 
500.000 
 

14-01-2020
Anh Quý 
Hold_QYV  
 
40.000 
 

14-01-2020
Anh Sơn
 Hold_QYV
 
40.000 
 

14-01-2020
Tình nguyện viên quán cơm nụ cười 8
Hold_QYV 
 
360.000 
 

14-01-2020
Anh Cao Trí 203B Võ Thị Sáu Quận 3
 Tất cả
 x
1.000.000 
 

14-01-2020
Anh Võ Tấn Hùng
Hold_NC4
 
500.000 
 

Sửa bởi người viết 18/01/2020 lúc 09:50:29(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#12 Đã gửi : 15/01/2020 lúc 02:46:44(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,090
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15-01-2020
Ly Nguon ( chuyển khoản VCB)
 
 x
100.000 
 

15-01-2020
Cao Thi Ngoc Linh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả 
 
200.000 
 

15-01-2020
Tình Nguyện viên quán Yên Vui Thanh Khê  Đà Nẵng
 Hold_QYV
 
2.000.000 
 

ketoanquybs
#13 Đã gửi : 16/01/2020 lúc 02:55:33(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,090
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15-01-2020
Chân Lê , Kim Phạm Và Kevin 300CAD
 
 x
5.250.000 
 

15-01-2020
Duong Le Va Han Le (500AUD)
 
8.000.000 
 

15-01-2020
VPLS Bui Thanh Luat ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nụ cười 6
HOLD_NC6  
 
500.000 
 

16-01-2020
Do Thi Lan Huong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hồng kỳ 447
 
200.000 
 

16-01-2020
Nguyen Duy Linh ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
 x
1.000.000 
 

16-01-2020
Bui Thi My Nhu ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Tào Dân Đạt kỳ 449
 
 x
300.000 
 

16-01-2020
Bui Thi My Nhu ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thi Ngoc Hoa kỳ 448
  
 x
300.000 
 

16-01-2020
Cong Ty VBE ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ chi phí Phở cho mọi người tháng 01/2020 nụ cười 1
 HOLD_NC1
 
7.561.000 
 

16-01-2020
Tran Quyen Trang ( chuyển khoản BIDV) 
HOLD_QYV 
 
200.000 
 

16-01-2020
Huyỳnh Anh Hiếu
 Tất cả
500.000 
 

ketoanquybs
#14 Đã gửi : 20/01/2020 lúc 10:13:32(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,090
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

16-01-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT020524- chương trình phở cho mọi người
 Tất cả
 
1.000.000 
 

16-01-2020
Nguyen Thi Thanh Phuong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Trần Anh Beo kỳ 450
 
 x
500.000 
 

17-01-2020
Nguyen Thi Minh Ngoc ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bênh nhân Tào Dân Đạt kỳ 449
 
 x
200.000 
 

17-01-2020
Nguyen Thi Minh Ngoc ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bênh nhân Trần Anh Beo kỳ 450
 
200.000 
 

17-01-2020
Cong ty Saitex - Saitex Support Meal For The Deserving ( chuyển khoản Agribank)
Tất cả 
 
4.600.000 
 

18-01-2020
Nguyen The Tich ( chuyển khoản VCB) 
 Tất cả
160.000 
 

18-01-2020
Le Thi Thanh Phuong ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 4
Hold_NC4
 
300.000

18-01-2020
Anh Nguyễn Dương Thanh Tuấn ủng hộ quán yên vui Thanh Khê Đà Nẵng 
 Hold_QYV_TKĐN
 
500.000 
 

18-01-2020
Anh Nguyễn Dương Thanh Tuấn ủng hộ quán yên vui Mai Lĩnh Quãng Trị
Hold_QYV_MLQT
 
500.000 
 

18-01-2020
Chị Nguyễn Dương Như Ngọc  ủng hộ quán yên vui Thanh Khê Đà Nẵng
 Hold_QYV_TKĐN
 
400.000 
 

18-01-2020
Chị Nguyễn Dương Như Ngọc ủng hộ quán yên vui Mai Lĩnh Quãng Trị
Hold_QYV_MLQT 
 
400.000 
 

18-01-2020
Chị Trần Thị Phước Khánh ủng hộ quán yên vui Thanh Khê Đà Nẵng
 Hold_QYV_TKĐN
 
500.000 
 

18-01-2020
Chị Trần Thị Phước Khánh ủng hộ quán yên vui Mai Lĩnh Quãng Trị
Hold_QYV_MLQT 
 
500.000 
 

18-01-2020
Chị Đẵng Lê Yên Thy ủng hộ quán yên vui Thanh Khê Đà Nẵng
 Hold_QYV_TKĐN
 
400.000 
 

18-01-2020
Chị Đẵng Lê Yên Thy ủng hộ quán yên vui Mai Lĩnh Quãng Trị
Hold_QYV_MLQT 
 
400.000 
 

ketoanquybs
#15 Đã gửi : 20/01/2020 lúc 05:00:40(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,090
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

20-01-2020
Nguyên Nguyệt ủng hộ quán yên vui Thanh Khê Đà Nẵng
 Hold_QYV_TKĐN
 
500.000 
 

20-01-2020
Nguyên Nguyệt ủng hộ quán yên vui Mai Lĩnh Quãng Trị
Hold_QYV_MLQT 
 
500.000 
 

20-01-2020
Phạm Vũ Ngọc Hân ủng hộ quán yên vui Mai Lĩnh Quãng Trị
Hold_QYV_MLQT
 
250.000 
 

20-01-2020
Phạm Vũ Ngọc Hân ủng hộ quán yên vui Thanh Khê Đà Nẵng
Hold_QYV_TKĐN
 
250.000 
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.966 giây.